Lietuvos valstybės simboliai Seimo rūmai Seimo logotipas

2016 m. lapkričio 30 d. Audito komiteto posėdžio darbotvarkė

Eil.
Nr.
Data, laikas,
vieta
Projekto
Nr.
Svarstomas
klausimas
Pagrindinis ar papildomas komitetas (stadija) Komiteto išvados rengėjas (-ai), atsakingas (-i) tarnautojas (-ai)
1 . 2016-11-30
9.00–10.00
I r. 218 k.
  Viešųjų pirkimų tarnybos veiklos ir esminių problemų viešųjų pirkimų srityje pristatymas   Visi komiteto nariai
L. Pranaitytė
2 . 2016-11-30
10.00–11.30
I r. 218 k.
  Valstybės kontrolės veiklos ir esminių viešojo sektoriaus problemų, nustatytų valstybinių auditų ar strateginių tyrimų metu, pristatymas   Visi komiteto nariai
J. Zibavičiūtė
A. Rubežė
3 . 2016-11-30
11.30–12.30
I r. 218 k.
XIIP-3750(2) ES
XIIP-3751(2) ES
XIIP-3752(2)
XIIP-3753(2)
XIIP-3754(2)
XIIP-3755(2)
XIIP-3756(2)
XIIP-3757(2)
XIIP-3758(2)
XIIP-3759(2)
XIIP-3760(2)
XIIP-3761(2)
XIIP-3762(2)
XIIP-3763(2)
XIIP-3764(2)
Viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 pakeitimo įstatymo projektas ir kiti susiję įstatymo projektai Papildomas
(klausymai)
N. Puteikis
A. Bilotaitė
L. Pranaitytė
A. Rubežė
4 . 2016-11-30
12.30–12.40
I r. 218 k.
XIIP-3268 Valstybės tarnybos įstatymo Nr. VIII-1316 pakeitimo įstatymo projekto Papildomas
(svarstymas)
Visi komiteto nariai
L. Pranaitytė
5 . XIIP-3269 Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo Nr. I-1374 38 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
6 . XIIP-3270 ES Asmenų delegavimo į tarptautines ir Europos Sąjungos institucijas ar užsienio valstybių institucijas įstatymo Nr. X-1262 1 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
7 . XIIP-3271 Dokumentų ir archyvų įstatymo Nr. I-1115 5 ir 6 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas
8 . XIIP-3272 Nacionalinės teismų administracijos įstatymo Nr. IX-787 4 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
9 . XIIP-3273 Statistikos įstatymo Nr. I-270 7 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
10 . XIIP-3274 Valstybės politikų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymo Nr. VIII-1904 2 straipsnio ir Įstatymo priedėlio pakeitimo įstatymo projektas
11 . XIIP-3275 Veterinarijos įstatymo Nr. I-2110 8 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
12 . XIIP-3276 Vyriausybės įstatymo Nr. I-464 24, 291, 30 ir 311 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas
13 . 2016-11-30
12.40–12.45
I r. 218 k.
XIIP-4723 Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo projektas Papildomas
(svarstymas)
Visi komiteto nariai
L. Pranaitytė
A. Rubežė
14 . 2016-11-30
12.45–12.50
I r. 218 k.
  Kiti klausimai:
1) Kito Audito komiteto posėdžio darbotvarkės projektas.
  I. Šimonytė
S. Ščajevienė

Komiteto pirmininkė                                                                                                                             Ingrida Šimonytė


  Siųsti el. paštuSpausdinti