Lietuvos valstybės simboliai Seimo rūmai Seimo logotipas

2016 m. gruodžio 7 d. Audito komiteto posėdžio darbotvarkė

Eil.
Nr.
Data, laikas,
vieta
Projekto
Nr.
Svarstomas
klausimas
Pagrindinis ar papildomas komitetas (stadija) Komiteto išvados rengėjas (-ai), atsakingas (-i) tarnautojas (-ai)
1 . 2016-12-07
10.00–10.20
I r. 218 k.
XIIP-4454 ES Audito įstatymo Nr. VIII-1227 pakeitimo įstatymo projektas Pagrindinis
(svarstymas)
I. Šimonytė
A. Rubežė
J. Zibavičiūtė
2 . XIIP-4455 Bankų įstatymo Nr. IX-2085 36, 62 ir 63 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Pagrindinis
(svarstymas)
3 . XIIP-4456 Draudimo įstatymo Nr. IX-1737 53 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Pagrindinis
(svarstymas)
4 . XIIP-4457 Finansų įstaigų įstatymo Nr. IX-1068 45 straipsnio pakeitimo ir 47 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektas Pagrindinis
(svarstymas)
5 . XIIP-4458 Įmonių finansinės atskaitomybės įstatymo Nr. IX-575 4 ir 24 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Pagrindinis
(svarstymas)
6 . XIIP-4459 Centrinės kredito unijos įstatymo Nr. VIII-1682 24 ir 49 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Pagrindinis
(svarstymas)
7 . XIIP-4460 Kredito unijų įstatymo Nr. I-796 54 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Pagrindinis
(svarstymas)
8 . XIIP-4461 Mokėjimo įstaigų įstatymo Nr. XI-549 5 ir 19 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Pagrindinis
(svarstymas)
9 . XIIP-4462 Administracinių teisės pažeidimų kodekso 2472, 2591, 281 straipsnių pakeitimo ir 17315 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektas Papildomas
(svarstymas)
10 . XIIP-4463 Administracinių nusižengimų kodekso 589 straipsnio pakeitimo ir 197 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektas Papildomas
(svarstymas)
11 . 2016-12-07
10.20–10.30
I r. 218 k.
XIIP-4530 ES Įmonių finansinės atskaitomybės įstatymo Nr. IX-575 23, 25, 27, 28 straipsnių ir priedo pakeitimo, Įstatymo papildymo 231, 232 straipsniais įstatymo projektas Pagrindinis
(svarstymas)
I. Šimonytė
A. Rubežė
J. Zibavičiūtė
12 . XIIP-4531 ES Įmonių grupių konsoliduotosios finansinės atskaitomybės įstatymo Nr. IX-576 6, 10, 12, 13, 14 straipsnių ir priedo pakeitimo, Įstatymo papildymo 101 straipsniu įstatymo projektas Pagrindinis
(svarstymas)
13 . 2016-12-07
10.30–11.30
I r. 218 k.
  Valstybinio audito ataskaita Nr. VA-P-60-2-17 „Programinio biudžeto sistema: strateginių veiklos planų sudarymas ir įgyvendinimo stebėsena“ (svarstymas) Visi komiteto nariai
J. Zibavičiūtė
A. Rubežė
14 . 2016-12-07
11.30–12.30
I r. 218 k.
  Valstybinio audito ataskaita Nr. VA-P-60-9-16 „Valstybės investicijų 2015 metais programos valdymas“ (svarstymas) Visi komiteto nariai
J. Zibavičiūtė
15 . 2016-12-07
12.30–12.35
I r. 218 k.
  Kiti klausimai:
1) Kito Audito komiteto posėdžio darbotvarkės projektas.
  I. Šimonytė
S. Ščajevienė

Komiteto pirmininkė                                                                                                          Ingrida Šimonytė


  Siųsti el. paštuSpausdinti