Lietuvos valstybės simboliai Seimo rūmai Seimo logotipas

2016 m. gruodžio 14 d. Audito komiteto posėdžio darbotvarkė

Eil.
Nr.
Data, laikas,
vieta
Projekto
Nr.
Svarstomas
klausimas
Pagrindinis ar papildomas komitetas (stadija) Komiteto išvados rengėjas (-ai), atsakingas (-i) tarnautojas (-ai)
1 . 2016-12-14
10.00–11.00
I r. 218 k.
XIIP-3750(2) ES Viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 pakeitimo įstatymo projektas Papildomas
(svarstymas)
N. Puteikis
A. Bilotaitė
L. Pranaitytė
A. Rubežė
2 . XIIP-3751(2) ES Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ir pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo projektas Papildomas
(svarstymas)
3 . XIIP-3752(2) Civilinio proceso kodekso 1, 80, 4232, 4233, 4237 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Papildomas
(svarstymas)
4 . XIIP-3753(2) Administracinių nusižengimų kodekso 184 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Papildomas
(svarstymas)
5 . XIIP-3754(2) Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo Nr. XI-1491 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 16, 24, 241, 25, 26, 31, 32, 44, 46 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Papildomas
(svarstymas)
6 . XIIP-3755(2) Paslaugų įstatymo Nr. XI-570 3 priedo pakeitimo įstatymo projektas Papildomas
(svarstymas)
7 . XIIP-3756(2) Kino įstatymo Nr. IX-752 9 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Papildomas
(svarstymas)
8 . XIIP-3757(2) Valstybinės darbo inspekcijos įstatymo Nr. IX-1768 121 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Papildomas
(svarstymas)
9 . XIIP-3758(2) Valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymo Nr. I-722 17 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Papildomas
(svarstymas)
10 . XIIP-3759(2) Mokėjimų, atliekamų pagal komercines sutartis, vėlavimo prevencijos įstatymo Nr. IX-1873 2 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Papildomas
(svarstymas)
11 . XIIP-3760(2) Investicijų įstatymo Nr. VIII-1312 151 ir 152 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Papildomas
(svarstymas)
12 . XIIP-3761(2) Šilumos ūkio įstatymo Nr. IX-1565 37 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Papildomas
(svarstymas)
13 . XIIP-3762(2) Atsiskaitymo už žemės ūkio produkciją įstatymo Nr. VIII-1422 2 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Papildomas
(svarstymas)
14 . XIIP-3763(2) Statybos įstatymo Nr. I-1240 12 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Papildomas
(svarstymas)
15 . XIIP-3764(2) Saugomų teritorijų įstatymo Nr. I-301 28 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Papildomas
(svarstymas)
16 . 2016-12-14
11.00–11.20
I r. 218 k.
XIIIP-147 Valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymo Nr. I-722 3 ir 15 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Pagrindinis
(svarstymas)
N. Puteikis
A. Bilotaitė
L. Pranaitytė
17 . 2016-12-14
11.20–11.40
I r. 218 k.
  Valstybės kontrolės 2017 metų valstybinio audito programos pristatymas (svarstymas) Visi komiteto nariai
J. Zibavičiūtė
18 . 2016-12-14
11.40–12.40
I r. 218 k.
  Valstybinio audito ataskaita Nr. VA-P-60-9-16 „Valstybės investicijų 2015 metais programos valdymas“ (svarstymo tęsinys) Visi komiteto nariai
J. Zibavičiūtė
19 . 2016-12-14
12.40–12.45
I r. 218 k.
  Kiti klausimai:
1) Kito Audito komiteto posėdžio darbotvarkės projektas.
  I. Šimonytė
S. Ščajevienė

Komiteto pirmininkė                                                                                                          Ingrida Šimonytė


  Siųsti el. paštuSpausdinti