Lietuvos valstybės simboliai Seimo rūmai Seimo logotipas

2016 m. gruodžio 21 d. Audito komiteto posėdžio darbotvarkė

Eil.
Nr.
Data, laikas,
vieta
Projekto
Nr.
Svarstomas
klausimas
Pagrindinis ar papildomas komitetas (stadija) Komiteto išvados rengėjas (-ai), atsakingas (-i) tarnautojas (-ai)
1 . 2016-12-21
10.00–10.15
I r. 218 k.
  Komisijos komunikato Europos Parlamentui, Tarybai, Europos Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „2017 m. Komisijos darbo programa. Sauganti, galių teikianti ir ginanti Europa“ Nr. COM/2016/710 Specializuotas
(svarstymas)
I. Šimonytė
R. Budbergytė
L. Pranaitytė
2 . 2016-12-21
10.15–11.15
I r. 218 k.
XIIP-3750(2) ES Viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 pakeitimo įstatymo projektas Papildomas
(svarstymo tęsinys)
N. Puteikis
A. Bilotaitė
L. Pranaitytė
A. Rubežė
3 . XIIP-3751(2) ES Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ir pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo projektas Papildomas
(svarstymo tęsinys)
4 . XIIP-3752(2) Civilinio proceso kodekso 1, 80, 4232, 4233, 4237 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Papildomas
(svarstymo tęsinys)
5 . XIIP-3753(2) Administracinių nusižengimų kodekso 184 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Papildomas
(svarstymo tęsinys)
6 . XIIP-3754(2) Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo Nr. XI-1491 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 16, 24, 241, 25, 26, 31, 32, 44, 46 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Papildomas
(svarstymo tęsinys)
7 . XIIP-3755(2) Paslaugų įstatymo Nr. XI-570 3 priedo pakeitimo įstatymo projektas Papildomas
(svarstymo tęsinys)
8 . XIIP-3756(2) Kino įstatymo Nr. IX-752 9 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Papildomas
(svarstymo tęsinys)
9 . XIIP-3757(2) Valstybinės darbo inspekcijos įstatymo Nr. IX-1768 121 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Papildomas
(svarstymo tęsinys)
10 . XIIP-3758(2) Valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymo Nr. I-722 17 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Papildomas
(svarstymo tęsinys)
11 . XIIP-3759(2) Mokėjimų, atliekamų pagal komercines sutartis, vėlavimo prevencijos įstatymo Nr. IX-1873 2 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Papildomas
(svarstymo tęsinys)
12 . XIIP-3760(2) Investicijų įstatymo Nr. VIII-1312 151 ir 152 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Papildomas
(svarstymo tęsinys)
13 . XIIP-3761(2) Šilumos ūkio įstatymo Nr. IX-1565 37 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Papildomas
(svarstymo tęsinys)
14 . XIIP-3762(2) Atsiskaitymo už žemės ūkio produkciją įstatymo Nr. VIII-1422 2 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Papildomas
(svarstymo tęsinys)
15 . XIIP-3763(2) Statybos įstatymo Nr. I-1240 12 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Papildomas
(svarstymo tęsinys)
16 . XIIP-3764(2) Saugomų teritorijų įstatymo Nr. I-301 28 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Papildomas
(svarstymo tęsinys)
17 . 2016-12-21
11.15–11.25
I r. 218 k.
  Kiti klausimai:
1) Dėl kito Audito komiteto posėdžio darbotvarkės;
2) Dėl Audito komiteto narių kuruojamų veiklos sričių.
  I. Šimonytė
S. Ščajevienė

Komiteto pirmininkė                                                                                                                                Ingrida Šimonytė


  Siųsti el. paštuSpausdinti