Lietuvos valstybės simboliai Seimo rūmai Seimo logotipas

2016 m. lapkričio 30 d. Teisės ir teisėtvarkos komiteto posėdžio darbotvarkė

Eil. Nr. Data,
laikas,
vieta
Projekto Nr. Svarstomi klausimai Pagrindinis ar papildomas komitetas (stadija) Komiteto išvadų rengėjai,
biuro tarnautojai
  2016-11-30
9.00–9.15
I r. 455 k.
XIIIP-53(2) Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo I (rudens) sesijos darbų programos“ projektas
Pateikė - Seimo Pirmininkas
Svarstymas J. Sabatauskas,
vedėja
D. Komparskienė
  2016-11-30
9.00–9.15
I r. 455 k.
  Seimo Teisės ir teisėtvarkos komiteto pasiūlymai 2016 m. Seimo I (rudens) sesijos darbų programai Svarstymas J. Sabatauskas,
vedėja
D. Komparskienė
  2016-11-30
9.15–9.35
I r. 455 k.
XIIP-4399 Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo Nr. VIII-2043 10 ir 20 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas
Pateikė – Vyriausybė/ SM
Pagrindinis
(svarstymas)
J. Sabatauskas,
S. Šedbaras,
patarėja
I. Leonavičiūtė
  2016-11-30
9.35–9.45
I r. 455 k.
XIIP-4750(2) Seimo nario J. Sabatausko pasiūlymas dėl Seimo statuto „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo statuto Nr. I-399 11 ir 151 straipsnių pakeitimo“ projekto Pagrindinis
(svarstymas)
J. Sabatauskas,
S. Šedbaras,
patarėja
M. Civilkienė
  2016-11-30
9.45–10.00
I r. 455 k.
XIIP-4776 Administracinių nusižengimų kodekso 609 ir 616 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas
Pateikė Seimo narys
J. Sabatauskas/ 29 SN
Pagrindinis
(svarstymo tęsinys)
J. Sabatauskas,
S. Šedbaras,
patarėja
L. Zdanavičienė
  2016-11-30
10.00–10.10
I r. 455 k.
  Konstitucinio Teismo teisėjos Danutės Jočienės raštas
Dėl Konstituciniame Teisme gauto prašymo (2016-10-11 Nr. 14B-626 (2.4))
Svarstymas
dėl atstovavimo Konstituciniame Teisme
J. Sabatauskas,
vedėja
D. Komparskienė
  2016-11-30
10.00–10.10
I r. 455 k.
  Konstitucinio Teismo teisėjo
Prano Kuconio raštas
Dėl atstovo paskyrimo (2016-10-25 Nr.14B-667 (2.4))
Svarstymas
dėl atstovavimo Konstituciniame Teisme
J. Sabatauskas,
vedėja
D. Komparskienė
  2016-11-30
10.00–10.10
I r. 455 k.
  Konstitucinio Teismo teisėjos Danutės Jočienės raštas
Dėl atstovavimo suinteresuotam asmeniui Seimui Konstitucinės justicijos bylose Nr. 12/2016 ir 13/2016 (2016-11-16 Nr.14B-713(2.4))
Svarstymas
dėl atstovavimo Konstituciniame Teisme
J. Sabatauskas,
vedėja
D. Komparskienė
  2016-11-30
10.00–10.10
I r. 455 k.
  Konstitucinio Teismo teisėjo
Vytauto Greičiaus raštas
Dėl Konstituciniame Teisme priimto prašymo ir atstovo paskyrimo (2016-11-21 Nr.14B-722 (2.4))
Svarstymas
dėl atstovavimo Konstituciniame Teisme
J. Sabatauskas,
vedėja

D. Komparskienė
  2016-11-30
10.00–10.10
I r. 455 k.
  Konstitucinio Teismo teisėjo
Vytauto Greičiaus raštas
Dėl Konstituciniame Teisme priimto prašymo ir atstovo paskyrimo (2016-11-24 Nr. 14B-736 (2.4))
Svarstymas
dėl atstovavimo Konstituciniame Teisme
J. Sabatauskas,
vedėja

D. Komparskienė
PASIRENGIMAI SVARSTYMUI
Eil. Nr. Preliminarus
svarstymas
Projekto Nr. Projekto pavadinimas Pagrindinis ar papildomas komitetas
(stadija)
Komiteto išvadų rengėjai, biuro tarnautojai
  2016-11-03 XIIP-4548 Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymo Nr. VIII-1591 9, 17, 18, 21, 24 ir 25 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas
Pateikė – Vyriausybė/ TM
Pagrindinis
(pakartotinis pasirengimas svarstymui)
V. Gailius,
R. Šalaševičiūtė,
R. Andrikis,
patarėja
J. Janušauskienė
  2016-11-03 XIIP-4549 Baudžiamojo proceso kodekso 51 ir 106 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas
Pateikė – Vyriausybė/ TM
Pagrindinis
(pakartotinis pasirengimas svarstymui)
V. Gailius,
R. Šalaševičiūtė,
R. Andrikis,
patarėja
D. Latvelienė
  2016-11-03 XIIP-4578 Prekių ženklų įstatymo Nr. VIII-1981 21 straipsnio pakeitimo ir 22 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektas
Pateikė – Vyriausybė/ TM
Pagrindinis
(pakartotinis pasirengimas svarstymui)
V. Gailius,
R. Šalaševičiūtė,
patarėja
M. Civilkienė
  2016-11-03 XIIP-4579 Patentų įstatymo Nr. I-372 29 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
Pateikė – Vyriausybė/ TM
Pagrindinis
(pakartotinis pasirengimas svarstymui)
V. Gailius,
R. Šalaševičiūtė,
patarėja
M. Civilkienė
  2016-11-03 XIIP-4580 Dizaino įstatymo Nr. IX-1181 26 straipsnio pakeitimo ir 27 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektas
Pateikė – Vyriausybė/ TM
Pagrindinis
(pakartotinis pasirengimas svarstymui)
V. Gailius,
R. Šalaševičiūtė,
patarėja
M. Civilkienė
  2016-11-03 XIIP-4581 Puslaidininkinių gaminių topografijų teisinės apsaugos įstatymo Nr. VIII-791 13 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
Pateikė – Vyriausybė/ TM
Pagrindinis
(pakartotinis pasirengimas svarstymui)
V. Gailius,
R. Šalaševičiūtė,
patarėja
M. Civilkienė

Komiteto pirmininkas                                                                                            Julius Sabatauskas


  Siųsti el. paštuSpausdinti