Lietuvos valstybės simboliai Seimo rūmai Seimo logotipas

2016 m. gruodžio 7 d. Teisės ir teisėtvarkos komiteto posėdžio darbotvarkė

Eil. Nr. Data,
laikas,
vieta
Projekto Nr. Svarstomi klausimai Pagrindinis ar papildomas komitetas (stadija) Komiteto išvadų rengėjai,
biuro tarnautojai
1. 2016-12-07
9.00–9.30
I r. 455 k.
XIIIP-174 Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos“ projektas Pasirengimas svarstymui ir svarstymas J. Sabatauskas,
S. Šedbaras,
vedėja
D. Komparskienė
2. 2016-12-07
9.30–9.45
I r. 455 k.
XIIP-4266(2) Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymo Nr. X-1666 6 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
Pateikė Seimo narys J. Razma
Svarstymas dėl atitikties Konstitucijai J. Sabatauskas,
S. Šedbaras,
patarėja
R. Karpavičiūtė
3. 2016-12-07
9.45–10.00
I r. 455 k.
XIIIP-80 Civilinio proceso kodekso 737, 738 ir 739 straipsnių pakeitimo įstatymo Nr. XII-2518 3 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
Pateikė Seimo narys A. Sysas
/ 4 SN / 29 SN
Papildomas
(pasirengimas svarstymui ir svarstymas)
J. Sabatauskas,
S. Šedbaras,
vedėja
D. Komparskienė
4. 2016-12-07
10.00–10.10
I r. 455 k.
XIIP-2776(2) Seimo nario J. Sabatausko pasiūlymas Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo Nr. VIII-2043 10, 25 ir 27 straipsnių pakeitimo įstatymo projektui Pagrindinis
(svarstymas)
J. Sabatauskas,
S. Šedbaras,
patarėja
I. Leonavičiūtė
5. 2016-12-07
10.10–10.25
I r. 455 k.
XIIP-4399 Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo Nr. VIII-2043 10 ir 20 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas
Pateikė – Vyriausybė/ SM
Pagrindinis
(svarstymo tęsinys)
J. Sabatauskas,
S. Šedbaras,
patarėja
I. Leonavičiūtė
6. 2016-12-07
10.25–10.30
I r. 455 k.
XIIIP-172 Atmintinų dienų įstatymo Nr. VIII-397 1 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
Pateikė Seimo narys
J. Sabatauskas
6 SN/ 29 SN
Papildomas
(pasirengimas svarstymui ir svarstymas)
J. Sabatauskas,
S. Šedbaras,
patarėja
I. Leonavičiūtė
7. 2016-12-07
10.30–10.40
I r. 455 k.
XIIP-4578 Prekių ženklų įstatymo Nr. VIII-1981 21 straipsnio pakeitimo ir 22 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektas
Pateikė – Vyriausybė/ TM
Pagrindinis
(svarstymas)
K. Masiulis,
R. Šalaševičiūtė,
patarėja
M. Civilkienė
8. XIIP-4579 Patentų įstatymo Nr. I-372 29 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
Pateikė – Vyriausybė/ TM
9. XIIP-4580 Dizaino įstatymo Nr. IX-1181 26 straipsnio pakeitimo ir 27 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektas
Pateikė – Vyriausybė/ TM
10. XIIP-4581 Puslaidininkinių gaminių topografijų teisinės apsaugos įstatymo Nr. VIII-791 13 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
Pateikė – Vyriausybė/ TM
11. 2016-12-07
10.40–10.55
I r. 455 k.
XIIP-4548 Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymo Nr. VIII-1591 9, 17, 18, 21, 24 ir 25 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas
Pateikė – Vyriausybė/ TM
Pagrindinis
(svarstymas)
V. Gailius,
R. Šalaševičiūtė,
R. Andrikis, patarėja
J. Janušauskienė
12. XIIP-4549 Baudžiamojo proceso kodekso 51 ir 106 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas
Pateikė – Vyriausybė/ TM
V. Gailius,
R. Šalaševičiūtė,
R. Andrikis,
patarėja
D. Latvelienė
13. 2016-12-07
10.55–11.00
I r. 455 k.
XIIP-4776(2) Seimo nario J. Sabatausko pasiūlymas Administracinių nusižengimų kodekso 609 ir 616 straipsnių pakeitimo įstatymo projektui Pagrindinis
(svarstymas)
J. Sabatauskas,
S. Šedbaras,
patarėja
L. Zdanavičienė
14. 2016-12-07
11.00–11.15
I r. 455 k.
XIIP-4462 Administracinių teisės pažeidimų kodekso 2472, 2591, 281 straipsnių pakeitimo ir 17315 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektas
Pateikė – Vyriausybė/ FM
Pagrindinis
(persvarstymas)
J. Sabatauskas,
S. Šedbaras,
patarėja
L. Zdanavičienė
15. XIIP-4463 Administracinių nusižengimų kodekso 589 straipsnio pakeitimo ir 197 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektas
Pateikė – Vyriausybė/ FM
16. 2016-12-07
11.15–11.30
I r. 455 k.
XIIP-3942 Narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) kontrolės įstatymo Nr. VIII–1207 3 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Pateikė – Vyriausybė/ SAM Pagrindinis
(pasirengimas svarstymui ir svarstymas)
J. Sabatauskas,
S. Šedbaras,
patarėja
D. Latvelienė
17. 2016-12-07
11.30–11.45
I r. 455 k.
XIIP-3868 Narkotinių ir psichotropinių medžiagų kontrolės įstatymo Nr. VIII-602 103 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
Pateikė – Vyriausybė/ SAM
Pagrindinis
(pasirengimas svarstymui ir svarstymas)
J. Sabatauskas,
S. Šedbaras,
patarėja
D. Latvelienė
18. 2016-12-07
11.45–12.00
I r. 455 k.
XIIP-4487 Alkoholio kontrolės įstatymo Nr. I-552 papildymo 291 straipsniu įstatymo projektas
Pateikė Seimo narė R. Baškienė/ 10 SN
Svarstymas dėl atitikties Konstitucijai J. Sabatauskas,
S. Šedbaras,
patarėja
L. Zdanavičienė
PASIRENGIMAI SVARSTYMUI
Eil. Nr. Preliminarus
svarstymas
Projekto Nr. Projekto pavadinimas Pagrindinis ar papildomas komitetas
(stadija)
Komiteto išvadų rengėjai, biuro tarnautojai
19. 2016-12-22 XIIP-4637 Specialiųjų tyrimų tarnybos statuto 2, 43 ir 44 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas
Pateikė – Vyriausybė/ VRM
Papildomas
(pasirengimas svarstymui)
V. Gailius,
J. Sabatauskas,
patarėja
J. Janušauskienė
20. XIIIP-27 Žvalgybos įstatymo Nr. VIII-1861 2, 9, 48, 49 straipsnių ir devintojo skirsnio pavadinimo pakeitimo įstatymo projektas
Pateikė – Vyriausybė/ VRM
21. Seimo posėdyje II (pavasario) sesijoje XIIIP-24 Valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo Nr. XI-1807 pakeitimo įstatymo projektas
Pateikė – Vyriausybė/ SM
Papildomas
(pasirengimas svarstymui)
J. Sabatauskas,
S. Šedbaras,
patarėja
I. Leonavičiūtė
22. Seimo posėdyje II (pavasario) sesijoje XIIP-4852 Valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo Nr. XI-1807 2, 5, 6, 10, 11, 18, 19, 24, 27, 29, 30, 31, 34, 35, 36, 39, 40 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Pateikė – Vyriausybė/ SM Papildomas
(pasirengimas svarstymui)
J. Sabatauskas,
S. Šedbaras,
patarėja
I. Leonavičiūtė
23. XIIP-4853 Administracinių nusižengimų kodekso 552 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
Pateikė – Vyriausybė/ SM
Pagrindinis
(pasirengimas svarstymui)
J. Sabatauskas,
S. Šedbaras,
patarėja
L. Zdanavičienė
24. Seimo posėdyje II (pavasario) sesijoje XIIIP-113(2) Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo Nr. I-1234 2, 6, 10 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas
Pateikė Seimo narys
M. Majauskas / SPK-ja
Papildomas
(pasirengimas svarstymui)
R. Šalaševičiūtė,
K. Masiulis,
patarėja
M. Civilkienė
25. Seimo posėdyje II (pavasario) sesijoje XIIP-955(3) Valstybės tarnybos įstatymo Nr. VIII-1316 311, 32 ir 33 straipsnių papildymo ir pakeitimo įstatymo projektas
Pateikė Seimo narė A. Bilotaitė
/ 18 SN / 29 SN
Papildomas
(pasirengimas svarstymui)
L. Stacevičius,
Č. Olševski,
patarėja
R. Karpavičiūtė
26. XIIP-956(3) Žalos, atsiradusios dėl valdžios institucijų neteisėtų veiksmų, atlyginimo ir atstovavimo valstybei įstatymo Nr. IX-895 5 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
Pateikė Seimo narė A. Bilotaitė
/ 18 SN / 29 SN
L. Stacevičius,
Č. Olševski,
patarėja
M. Civilkienė

Komiteto pirmininkas                                    Julius Sabatauskas


  Siųsti el. paštuSpausdinti