Lietuvos valstybės simboliai Seimo rūmai Seimo logotipas

2016 m. gruodžio 14 d. Teisės ir teisėtvarkos komiteto posėdžio darbotvarkė

 
Eil. Nr. Data,
laikas,
vieta
Projekto Nr. Svarstomi klausimai Pagrindinis ar papildomas komitetas (stadija) Komiteto išvadų rengėjai,
biuro tarnautojai
1. 2016-12-14
9.00–9.15
I r. 455 k.
XIIP-4637 Specialiųjų tyrimų tarnybos statuto 2, 43 ir 44 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas
Pateikė – Vyriausybė/ VRM
Papildomas
(svarstymas)
V. Gailius,
J. Sabatauskas,
patarėja
J. Janušauskienė
2. XIIIP-27 Žvalgybos įstatymo Nr. VIII-1861 2, 9, 48, 49 straipsnių ir devintojo skirsnio pavadinimo pakeitimo įstatymo projektas
Pateikė – Vyriausybė/ VRM
3. 2016-12-14
9.15–9.25
I r. 455 k.
XIIP-4399(2) Seimo narių pasiūlymai Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo Nr. VIII-2043 10, 20 ir 27(1) straipsnių pakeitimo įstatymo projektui Pagrindinis
(svarstymas)
J. Sabatauskas,
S. Šedbaras,
patarėja
I. Leonavičiūtė
4. 2016-12-14
9.25–9.35
I r. 455 k.
XIIP-2776(3) Seimo nario J. Razmos pasiūlymas Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo Nr. VIII-2043 10, 25 ir 27 straipsnių pakeitimo įstatymo projektui Pagrindinis
(svarstymas)
J. Sabatauskas,
S. Šedbaras,
patarėja
I. Leonavičiūtė
5. 2016-12-14
9.35–9.45
I r. 455 k.
XIIIP-114 Administracinių nusižengimų kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo tvarkos įstatymo Nr. XII-1869 papildymo 31 straipsniu įstatymo projektas
Pateikė Seimo narys J. Sabatauskas
Pagrindinis
(pasirengimas svarstymui ir svarstymas)
J. Sabatauskas,
S. Šedbaras,
patarėja
L. Zdanavičienė
6. 2016-12-14
9.45–9.55
I r. 455 k.
XIIIP-113(2) Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo Nr. I-1234 2, 6, 10 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas
Pateikė Seimo narys M. Majauskas / SPK-ja
Papildomas
(svarstymas)
R. Šalaševičiūtė,
K. Masiulis,
patarėja
M. Civilkienė
7. 2016-12-14
9.55–10.05
I r. 455 k.
ES-16-152 Europos Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „2017 metų Komisijos darbo programa. Sauganti, galių teikianti ir ginanti Europa“ Nr. COM (2016) 710; Specializuotas (svarstymas) K. Masiulis,
R. Andrikis,
patarėja
R. Varanauskienė
8. 2016-12-14
10.05–10.10
I r. 455 k.
Seimo prioritetų pagal Europos Komisijos 2016 m. darbo programą svarstymo stebėsena Specializuotas (svarstymas) K. Masiulis,
R. Andrikis,
patarėja
R. Varanauskienė
9. 2016-12-14
10.10–10.20
I r. 455 k.
XIIP-4776(2) Seimo kanceliarijos Teisės departamento išvados Administracinių nusižengimų kodekso 609 ir 616 straipsnių pakeitimo įstatymo projektui Pagrindinis
(svarstymas)
J. Sabatauskas,
S. Šedbaras,
patarėja
L. Zdanavičienė
10. 2016-12-14
10.20–10.30
I r. 455 k.
XIIIP-195 Vyriausybės įstatymo Nr. I-464 29 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
Pateikė Seimo narys R. Žemaitaitis
Svarstymas dėl atitikties Konstitucijai J. Sabatauskas,
S. Šedbaras,
patarėja
R. Karpavičiūtė
11. 2016-12-14
10.30–10.35
I r. 455 k.
Dėl Komiteto išvadų rengėjų perskyrimo Įstatymų projektams Nr. XIIP-4041 –XIIP-4059 Svarstymas J. Sabatauskas,
patarėja
J. Janušauskienė,
padėjėja
M. Banytė
12.

2016-12-14
10.35–11.00
I r. 455 k.

    Susitikimas su Teisėjų tarybos pirmininku ir pirmininko pavaduotoju    

                                                               Komiteto pirmininkas                                    Julius Sabatauskas


  Siųsti el. paštuSpausdinti