Lietuvos valstybės simboliai Seimo rūmai Seimo logotipas

2017 m. balandžio 26 d. Ekonomikos komiteto posėdžio papildyta darbotvarkė


Eil.
Nr.
Data, laikas,
vieta
Projekto Nr. Svarstomi klausimai Pagrindinis ar
papildomas
komitetas
(stadija)
Komiteto išvadų
rengėjai, biuro
tarnautojai
1. 2017-04-26
10.00–10.05
III r. 220 k
Darbotvarkės tvirtinimas
2. 2017-04-26
10.05–10.30
III r. 220 k.
Vyriausybės 2016 metų veiklos ataskaita Pagrindinis (svarstymas) V.Sinkevičius, D.Kreivys, A.Skardžius, L.Jasiukėnienė
3. 2017-04-26
10.30–10.40
III r. 220 k.
XIIIP-295(4) Seimo nario V.Sinkevičiaus (2017-04-21) pasiūlymas; Teisės departamento (2017-04-21) išvada Valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymo Nr. I-722 11 straipsnio pakeitimo įstatymo projektui Pagrindinis (svarstymas) R,Martinėlis,
V.Poderys,
T.Langaitis,
D.Šaltmeris
4. XIIIP-296(3) Seimo narių: A.Dumbravos (2017-04-20); V.Poderio (2017-04-21) pasiūlymai; Teisės departamento (2017-04-21) išvada Akcinių bendrovių įstatymo Nr. VIII-1835 papildymo 371 straipsniu įstatymo projektui Pagrindinis (svarstymas) R,Martinėlis,
V.Poderys,
T.Langaitis,
D.Šaltmeris
5. 2017-04-26
10.40–11.00
III r. 220 k.
XIIP-4722 Ūkinių bendrijų įstatymo Nr. IX-1804 pakeitimo įstatymo projektas Pagrindinis (svarstymas) B.Matelis,
E.Gentvilas,
L.Jasiukėnienė
6. 2017-04-26
11.00–11.15
III r. 220 k.
XIIP-3750
GR
Viešųjų pirkimų įstatymo
Nr. I-1491 pakeitimo įstatymo projektas
Pagrindinis
(svarstymas)
V.Sinkevičius, D.Kreivys, A.Skardžius, R.Martinėlis, R.Danė
7. XIIP-3751
GR
Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų įstatymo projektas Pagrindinis
(svarstymas)
V.Sinkevičius, D.Kreivys, A.Skardžius, R.Martinėlis, R.Danė
8. XIIP-3752
GR
Civilinio proceso kodekso 1, 80, 4232, 4233 ir 4237 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Papildomas
(svarstymas)
V.Sinkevičius, D.Kreivys, A.Skardžius, R.Martinėlis, R.Danė
9. XIIP-3753
GR
Administracinių nusižengimų kodekso 184 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Papildomas
(svarstymas)
V.Sinkevičius, D.Kreivys, A.Skardžius, R.Martinėlis, R.Danė
10. XIIP-3754
GR
Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo Nr. XI-1491 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 16, 24, 25, 32, 64 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo nauju 64 straipsniu įstatymo projektas Pagrindinis
(svarstymas)
V.Sinkevičius, D.Kreivys, A.Skardžius, R.Martinėlis, R.Danė
 
11.   XIIP-3755
GR
Paslaugų įstatymo Nr. XI-570 3 priedo pakeitimo įstatymo projektas Pagrindinis
(svarstymas)
V.Sinkevičius, D.Kreivys, A.Skardžius, R.Martinėlis, R.Danė
12. XIIP-3758
GR
Valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymo Nr. I-722 17 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Pagrindinis
(svarstymas)
V.Sinkevičius, D.Kreivys, A.Skardžius, R.Martinėlis, R.Danė
13. XIIP-3760
GR
Investicijų įstatymo Nr. VIII-1312 151 ir 152 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Pagrindinis
(svarstymas)
V.Sinkevičius, D.Kreivys, A.Skardžius, R.Martinėlis, R.Danė
14. XIIP-3761
GR
Šilumos ūkio įstatymo Nr. IX-1565 37 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Pagrindinis
(svarstymas)
V.Sinkevičius, D.Kreivys, A.Skardžius, R.Martinėlis, R.Danė
15. XIIP-3763
GR
Statybos įstatymo Nr. I-1240 14 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Pagrindinis
(svarstymas)
V.Sinkevičius, D.Kreivys, A.Skardžius, R.Martinėlis, R.Danė
16. XIIP-3764
GR
Saugomų teritorijų įstatymo
Nr. I-301 28 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
Pagrindinis
(svarstymas)
V.Sinkevičius, D.Kreivys, A.Skardžius, R.Martinėlis, R.Danė
17. 2017-04-26
11.15–11.55
III r. 220 k.
XIIIP-199 Elektroninių ryšių įstatymo Nr. IX-2135 3, 5, 34, 68, 77, 78 straipsnių ir 1 priedo pakeitimo įstatymo projektas Klausymai V.Sinkevičius, E.Gentvilas, J.Razma, I.Jurkšuvienė
18. XIIP-3694 Elektroninių ryšių įstatymo Nr. IX-2135 34 straipsnio ir Įstatymo 1 priedo pakeitimo įstatymo projektas Klausymai V.Sinkevičius, E.Gentvilas, J.Razma, I.Jurkšuvienė
19. 2017-04-26
11.55–12.00
III r. 220 k.
Kiti klausimai

                                   Komiteto pirmininkas                                                  Virginijus Sinkevičius


  Siųsti el. paštuSpausdinti