Lietuvos valstybės simboliai Seimo rūmai Seimo logotipas

2017 m. birželio 21 d. Ekonomikos komiteto posėdžio darbotvarkė


Eil.
Nr.
Data, laikas,
vieta
Projekto Nr. Svarstomi klausimai Pagrindinis ar
papildomas
komitetas
(stadija)
Komiteto išvadų
rengėjai, biuro
tarnautojai
1. 2017-06-21
10.00–10.05
III r. 220 k.
Darbotvarkės tvirtinimas
2. 2017-06-21
10.05–10.15
III r. 220 k.
XIIIP-787 Vietos savivaldos įstatymo Nr. I-533 4, 9 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 91 straipsniu įstatymo Nr. XII-2741 pakeitimo įstatymo projektas Papildomas (svarstymas) A.Skardžius, B.Matelis, R.Danė
3. 2017-06-21
10.15–10.20
III r. 220 k.
XIIIP-775 Geležinkelių transporto eismo saugos įstatymo Nr. IX-1905 31 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Pagrindinis (svarstymas) J.Razma, A.Skardžius, D.Šaltmeris
4. 2017-06-21
10.20–10.25
III r. 220 k.
XIIIP-375(2) Seimo narių: A.Skardžiaus (2017-06-13); V.Poderio (2017-06-16) pasiūlymai Energetikos įstatymo Nr. IX-884 5, 6, 8, 16, 36 straipsnio pakeitimo ir Įstatymo papildymo 241 straipsniu įstatymo projektui Pagrindinis (svarstymas) D.Kreivys,
A.Skardžius,
R.Duburaitė, R.Petkūnienė
5. 2017-06-21
10.25–10.30
III r. 220 k.
XIIIP-665(2)
ES
Seimo nario V.Poderio (2017-06-16) pasiūlymas Elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 6, 9, 55 ir 67 straipsnių pakeitimo įstatymo projektui Pagrindinis (svarstymas) D.Kreivys,
V.Poderys,
A.Skardžius,
R.Duburaitė, R.Petkūnienė
6. XIIIP-666(2)
ES
Seimo nario V.Poderio(2017-06-15) pasiūlymas Gamtinių dujų įstatymo Nr. VIII-1973 28 straipsnio pakeitimo įstatymo projektui Pagrindinis (svarstymas) D.Kreivys,
V.Poderys,
A.Skardžius,
R.Duburaitė, R.Petkūnienė
7. 2017-06-21
10.30–10.50
III r. 220 k.
XIIP-4538 Energetikos įstatymo Nr. IX-884 8, 13, 21, 23 ir 24 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Pagrindinis (svarstymas) D.Kreivys,
V.Poderys,
A.Skardžius,
R.Duburaitė,
R.Petkūnienė
8. XIIP-4539 Naftos produktų ir naftos valstybės atsargų įstatymo Nr. IX-986 2 straipsnio pakeitimo
įstatymo projektas
Pagrindinis (svarstymas) D.Kreivys,
V.Poderys, A.Skardžius,
R.Duburaitė,
R.Petkūnienė
9. 2017-06-21
10.50–11.15
III r. 220 k.
XIIIP-417
ES
Akcinių bendrovių įstatymo Nr. VIII-1835 2, 7, 8, 12, 14, 15, 18, 20, 28, 32, 34, 37, 38, 39, 40, 41, 411, 43, 44, 45, 451, 46, 47, 51, 52, 54, 57, 59 ir 67 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 401, 471, 472 ir 531 straipsniais įstatymo projektas Pagrindinis (svarstymo
tęsinys)
V.Poderys, D.Kreivys, L.Jasiukėnienė
10. XIIIP-418 Civilinio kodekso 1.74, 1.102 ir 4.58 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Papildomas
(svarstymo
tęsinys)
V.Poderys, D.Kreivys, L.Jasiukėnienė
11.   XIIIP-419 Centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojo įstatymo Nr. XII-791 4 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Pagrindinis (svarstymo
tęsinys)
V.Poderys, D.Kreivys, L.Jasiukėnienė
12. XIIIP-716 Valstybei ir savivaldybėms priklausančių akcijų privatizavimo įstatymo Nr. VIII-480 19 ir 20 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Pagrindinis (svarstymo
tęsinys)
V.Poderys, D.Kreivys, L.Jasiukėnienė
13. 2017-06-21
11.15–11.20
III r. 220 k.
ES-17-95 Pasiūlymas dėl EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTO dėl naujų sunkiųjų transporto priemonių išmetamo CO2 kiekio ir degalų sąnaudų stebėsenos bei duomenų teikimo
COM(2017) 279
(uždaras klausimas)
Svarstymas V.Poderys, D.Kreivys, R.Duburaitė
14. 2017-06-21
11.20–11.25
III r. 220 k.
ES-17-67 KOMISIJOS KOMUNIKATAS EUROPOS PARLAMENTUI, TARYBAI, EUROPOS EKONOMIKOS IR SOCIALINIŲ REIKALŲ KOMITETUI IR REGIONŲ KOMITETUI SOLVIT vaidmens stiprinimo veiksmų planas: bendrosios rinkos nauda piliečiams ir įmonėms
COM/2017/255COM/2017/255
(uždaras klausimas)
Svarstymas V.Poderys, D.Kreivys, R.Duburaitė
15. 2017-06-21
11.25–11.30
III r. 220 k.
ES-17-69 Pasiūlymas EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS kuriuo nustatomos Komisijos prašymų įmonėms ir įmonių asociacijoms, kad pateiktų vidaus rinkos ir susijusių sričių informaciją, teikimo sąlygos ir tvarka
COM/2017/257 (uždaras klausimas)
Svarstymas V.Poderys, D.Kreivys, R.Duburaitė
16. 2017-06-21
11.30–11.35
III r. 220 k.
ES-17-71 DISKUSIJOMS SKIRTAS DOKUMENTAS DĖL SOCIALINIO EUROPOS ASPEKTO
COM/2017/206 (uždaras klausimas)
Svarstymas V.Poderys, D.Kreivys, R.Duburaitė
17. 2017-06-21
11.35–11.40
III r. 220 k.
ES-17-73 KOMISIJOS KOMUNIKATAS EUROPOS PARLAMENTUI, TARYBAI, EUROPOS EKONOMIKOS IR SOCIALINIŲ REIKALŲ KOMITETUI IR REGIONŲ KOMITETUI Bendrosios skaitmeninės rinkos strategijos įgyvendinimo laikotarpio vidurio peržiūra Sujungta bendroji skaitmeninė rinka visiems
COM/2017/228 (uždaras klausimas)
Svarstymas V.Poderys, D.Kreivys, R.Duburaitė
18. 2017-06-21
11.40–11.50
III r. 220 k.
Kiti klausimai

                            Komiteto pirmininkas                                                         Virginijus Sinkevičius


  Siųsti el. paštuSpausdinti