Lietuvos valstybės simboliai Seimo rūmai Seimo logotipas

2017 m. gruodžio 6 d. Ekonomikos komiteto posėdžio papildyta darbotvarkė

Eil.
Nr.
Data, laikas,
vieta
Projekto Nr. Svarstomi klausimai Pagrindinis ar
papildomas
komitetas
(stadija)
Komiteto išvadų
rengėjai, biuro
tarnautojai
1. 2017-12-06
10.00–10.05
III r. 220 k.
  Darbotvarkės tvirtinimas    
2. 2017-12-06
10.00–11.00
III r. 220 k.
XIIIP-885 Strateginę reikšmę nacionaliniam saugumui turinčių įmonių ir įrenginių bei kitų nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių įmonių įstatymo Nr. IX-1132 pakeitimo įstatymo projektas Pagrindinis (svarstymo tęsinys) A. Baura
A. Skardžius
E. Gentvilas
J. Razma
D. Šaltmeris
3. XIIIP-886 Branduolinės (atominės) elektrinės įstatymo Nr. X-1231 5 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Pagrindinis (svarstymo tęsinys) A. Baura
A. Skardžius
E. Gentvilas
J. Razma
D. Šaltmeris
4. XIIIP-887 Branduolinės energijos įstatymo Nr. I-1613 7 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Pagrindinis (svarstymo tęsinys) A. Baura
A. Skardžius
E. Gentvilas
J. Razma
D. Šaltmeris
5. XIIIP-888 Civilinio kodekso 2.33 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Papildomas
(svarstymo tęsinys)
A. Baura
A. Skardžius
E. Gentvilas
J. Razma
D. Šaltmeris
6. XIIIP-889 Elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 27 straipsnio įstatymo projektas Pagrindinis (svarstymo tęsinys) A. Baura
A. Skardžius
E. Gentvilas
J. Razma
D. Šaltmeris
7. XIIIP-890 Energetikos įstatymo Nr. IX-884 33 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Pagrindinis (svarstymo tęsinys) A. Baura
A. Skardžius
E. Gentvilas
J. Razma
D. Šaltmeris
8. XIIIP-891 Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos įstatymo Nr. IX-816 17 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Pagrindinis (svarstymo tęsinys) A. Baura
A. Skardžius
E. Gentvilas
J. Razma
D. Šaltmeris
9. XIIIP-892 Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo Nr. X-764 3 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Pagrindinis (svarstymo tęsinys) A. Baura
A. Skardžius
E. Gentvilas
J. Razma
D. Šaltmeris
10. XIIIP-893 Gyventojų turto deklaravimo įstatymo Nr. I-1338 2 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Pagrindinis (svarstymo tęsinys) A. Baura
A. Skardžius
E. Gentvilas
J. Razma
D. Šaltmeris
11. XIIIP-894 Investicijų įstatymo Nr. VIII-1312 8 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Pagrindinis (svarstymo tęsinys) A. Baura
A. Skardžius
E. Gentvilas
J. Razma
D. Šaltmeris
12. XIIIP-895 Klaipėdos valstybinio jūrų uosto įstatymo Nr. I-1340 23 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Pagrindinis (svarstymo tęsinys) A. Baura
A. Skardžius
E. Gentvilas
J. Razma
D. Šaltmeris
13. XIIIP-896 Korupcijos prevencijos įstatymo Nr. IX-904 9 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Pagrindinis (svarstymo tęsinys) A. Baura
A. Skardžius
E. Gentvilas
J. Razma
D. Šaltmeris
14. XIIIP-897 Nacionalinio saugumo pagrindų įstatymo Nr. VIII-49 priedėlio 4 skyriaus pakeitimo įstatymo projektas Pagrindinis (svarstymo tęsinys) A. Baura
. Skardžius
E. Gentvilas
J. Razma
D. Šaltmeris
15. XIIIP-898 Nepaprastosios padėties įstatymo Nr. IX-938 28 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Pagrindinis (svarstymo tęsinys) A. Baura
A. Skardžius
E. Gentvilas
J. Razma
D. Šaltmeris
16. XIIIP-899 Policijos įstatymo Nr. VIII-2048 28 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Pagrindinis (svarstymo tęsinys) A. Baura
A. Skardžius
E. Gentvilas
J. Razma
D. Šaltmeris
17. XIIIP-900 Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įstatymo Nr. VIII-1190 10 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Pagrindinis (svarstymo tęsinys) A. Baura
A. Skardžius
E. Gentvilas
J. Razma
D. Šaltmeris
18. XIIIP-901 Susirinkimų įstatymo Nr. I-317 4 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Pagrindinis (svarstymo tęsinys) A. Baura
A. Skardžius
E. Gentvilas
J. Razma
D. Šaltmeris
19. XIIIP-902 Suskystintų gamtinių dujų terminalo įstatymo Nr. XI-2053 3 ir 11 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Pagrindinis (svarstymo tęsinys) A. Baura
A. Skardžius
E. Gentvilas
J. Razma
D. Šaltmeris
20. XIIIP-903 Vadovybės apsaugos įstatymo Nr. IX-1183 23 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Pagrindinis (svarstymo tęsinys) A. Baura
A. Skardžius
E. Gentvilas
J. Razma
D. Šaltmeris
21. XIIIP-904 Valstybės įmonės Lietuvos oro uostų valdomų oro uostų koncesijos įstatymo Nr. XII-2393 preambulės, 2 ir 7 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Pagrindinis (svarstymo tęsinys) A. Baura
A. Skardžius
E. Gentvilas
J. Razma
D. Šaltmeris
22. XIIIP-905 Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo Nr. VIII-729 22 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Pagrindinis (svarstymo tęsinys) A. Baura
A. Skardžius
E. Gentvilas
J. Razma
D. Šaltmeris
23. XIIIP-906 Valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo Nr. VIII-1443 4 ir 7 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Pagrindinis (svarstymo tęsinys) A. Baura
A. Skardžius
E. Gentvilas
J. Razma
D. Šaltmeris
24. XIIIP-907 Valstybės sienos apsaugos tarnybos įstatymo Nr. VIII-1996 23 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Pagrindinis (svarstymo tęsinys) A. Baura
A. Skardžius
E. Gentvilas
J. Razma
D. Šaltmeris
25. XIIIP-908 Viešojo saugumo tarnybos įstatymo Nr. X-813 14 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Pagrindinis (svarstymo tęsinys) A. Baura
A. Skardžius
E. Gentvilas
J. Razma
D. Šaltmeris
26. XIIIP-909 Visuomenės informavimo įstatymo Nr. I-1418 22, 31 ir 33 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Pagrindinis (svarstymo tęsinys) A. Baura
A. Skardžius
E. Gentvilas
J. Razma
D. Šaltmeris
27. XIIIP-1119
 
Valstybės sienos apsaugos tarnybos įstatymo Nr. XIII-593 1 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Pagrindinis (svarstymo tęsinys) A. Baura
A. Skardžius
E. Gentvilas
J. Razma
D. Šaltmeris
28. 2017-12-06
11.00–11.15
III r. 220 k.
XIIP-4775
(2)
Reklamos įstatymo Nr. VIII-1871 2, 12, 14, 15, 19, 21, 24, 25 ir 26 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 211 straipsniu įstatymo projektas Pagrindinis (svarstymas) A. Baura
T. Langaitis
R. Danė
29. 2017-12-06
11.15–11.30
III r. 220 k.
XIIIP-728 Asociacijų įstatymo Nr. IX-1969 8 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Pagrindinis (svarstymas) A. Skardžius
J. Razma
D. Šaltmeris
30. 2017-12-06
11.30–12.00
III r. 220 k.
  VšĮ „Versli Lietuva“ veikla ir perspektyvos

Pranešėjas: VšĮ „Versli Lietuva“ generalinė direktorė
Daina Kleponė
Parlamentinė kontrolė D. Kreivys
ir kiti komiteto nariai
L. Jasiukėnienė
31. 2017-12-06
12.00–12.15
III r. 220 k.
XIIIP-406(2) Teisės departamento (2017-12-01) išvada; Seimo narės I.Šimonytės (2017-12-01) pasiūlymai Valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo Nr. XI-1807 25 ir 29 straipsnių pakeitimo įstatymo projektui Pagrindinis (svarstymas) T. Langaitis
I. Jurkšuvienė
32. 2017-12-06
12.00–12.15
III r. 220 k.
XIIIP-403(2)
 
Seimo narės I.Šimonytės (2017-12-01) pasiūlymas Akcinių bendrovių įstatymo Nr. VIII-1835 411 straipsnio pakeitimo įstatymo projektui Pagrindinis (svarstymas) T. Langaitis
I. Jurkšuvienė
33. 2017-12-06
12.00–12.15
III r. 220 k.
XIIIP-405(2) Seimo narės I.Šimonytės (2017-12-01) pasiūlymas Mažųjų bendrijų įstatymo Nr. XI-2159 61 straipsnio pakeitimo įstatymo projektui Pagrindinis (svarstymas) T. Langaitis
I. Jurkšuvienė
34. 2017-12-06
12.00–12.15
III r. 220 k.
XIIIP-1274(2) Seimo narės I.Šimonytės (2017-12-01) pasiūlymas Viešųjų įstaigų įstatymo Nr. I-1428 81 straipsnio pakeitimo įstatymo projektui Pagrindinis (svarstymas) T. Langaitis
I. Jurkšuvienė
35. 2017-12-06
12.15–12.25
III r. 220 k.
ES-17-138 KOMISIJOS KOMUNIKATAS EUROPOS PARLAMENTUI, TARYBAI, EUROPOS EKONOMIKOS IR SOCIALINIŲ REIKALŲ KOMITETUI IR REGIONŲ KOMITETUI 2018 m. Komisijos darbo programa COM/2017/650
(uždaras klausimas)
Svarstymas V. Poderys
D. Kreivys
R. Duburaitė
36. 2017-12-06
12.25–12.35
III r. 220 k.
  Kiti klausimai    

           Komiteto pirmininko pavaduotojas                                    Dainius Kreivys

   Naujausi pakeitimai - 2017-12-05 11:23
   Zita Jodkonienė

  Siųsti el. paštuSpausdinti