Lietuvos valstybės simboliai Seimo rūmai Seimo logotipas

Pranešimas apie korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas

 

Viešojo sektoriaus subjekto darbuotojas privalo pranešti apie jam žinomą korupcinio pobūdžio nusikalstamą veiką. Jei turite informacijos apie galimas korupcijos apraiškas Seimo kanceliarijoje ar norite pateikti pasiūlymus dėl korupcijai atsparios aplinkos kūrimo, prašome informaciją pateikti paštu, el. paštu: [email protected] arba pristatyti į Lietuvos Respublikos Seimo kanceliariją adresu Gedimino pr.53, Vilnius.

Kiekvienam informaciją apie pažeidimą Seimo kanceliarijoje pateikusiam asmeniui užtikrinamas visiškas konfidencialumas. 

Pranešimai teikiami užpildžius patvirtintą pranešimo apie pažeidimus formą arba laisva forma teikiant informaciją apie pažeidimus žodžiu arba raštu.

 

Asmuo informaciją apie pažeidimą gali pateikti:

 

 

 

Per Seimo kanceliarijos vidinį informacijos apie pažeidimus teikimo kanalą

1. tiesiogiai atvykęs į Seimo kanceliariją (Gedimino pr. 53, 01109 Vilnius)  ir pateikęs informaciją apie pažeidimą korupcijos prevencijos pareigūnei;

2. atsiųsdamas informaciją apie pažeidimą korupcijos prevencijos pareigūnei paštu 1 punkte nurodytu adresu;

3. pateikdamas informaciją apie pažeidimą elektroninio pašto adresu [email protected];

4. užpildydamas pranešimo apie pažeidimą formą Seimo interneto svetainės www.lrs.lt rubrikoje „Pranešėjų apsauga“.

5. informaciją apie pažeidimą teikdamas žodžiu atvykęs 1 punkte nurodytu adresu ir tiesiogiai susisiekdamas su korupcijos prevencijos pareigūne arba naudodamas telefono liniją ar kitą balso pranešimų sistemą. Tel. nr.: (8 5) 239 6545; mob.tel. 861264234.

 

 

 

Kompetentingai institucijai tiesiogiai

Teikiantis informaciją apie pažeidimą, turi užpildyti patvirtintos formos pranešimą. Norint gauti pranešėjo statusą –  kreiptis tiesiogiai į LR prokuratūrą.

Siųsti:

1. Prokuratūrai: [email protected]

Pranešėjų konsultavimo linijos numeris: (8-5) 266 2329. Konsultacijos telefonu teikiamos darbo dienomis nuo 8 iki 17 valandos.

2. Specialiųjų tyrimų tarnybai:

       2.1. visą parą galima kreiptis tel. (8 5) 266 3333

       2.2. siųsti užpildytą formą el. p. [email protected] 

       2.3. užpildyti pranešimo formą internete.

       2.4. informaciją galite pateikti atvykę į STT padalinį Vilniuje (A. Jakšto g. 6) Pranešimų nagrinėjimo skyriuje. Skyriaus viršininkas – Mikas Bukauskas, tel. 8 698 44584

 

 

Viešai

Viešai informacija apie pažeidimą gali būti teikiama siekiant pranešti apie gresiantį pavojų žmonių gyvybei, visuomenės sveikatai ar aplinkai, kai siekiant užkirsti kelią tokiai grėsmei būtina imtis skubių veiksmų ir dėl laiko stokos nėra galimybių apie pažeidimą pranešti kitais būdais arba kitais būdais pranešus apie pažeidimą nebuvo laiku imtasi reikiamų veiksmų. Viešai informaciją apie pažeidimą pateikęs asmuo, siekdamas gauti įstatyme nustatytas pranešėjams taikomas garantijas, su prašymu turi kreiptis į LR Prokuratūrą.

 

Apie neteisėto atlygio atvejį Seimo kanceliarijoje privaloma pranešti korupcijos prevencijos pareigūnei Rasai Bielskei, tel. (8 5)  239 6545, mob. +370 612 64234, el. p. [email protected]

 

Atkreipiame dėmesį, kad už šmeižtą ar melagingą kito asmens kaltinimą nusikaltimo padarymu yra numatyta baudžiamoji atsakomybė.

 

   Naujausi pakeitimai - 2023-07-14 09:46
   Valdas Sinkevičius

  Siųsti el. paštuSpausdinti