Lietuvos valstybės simboliai Seimo rūmai Seimo logotipas

Lenkijos ir Lietuvos parlamentų delegacijų bendradarbiavimas padėjo ES tarpparlamentinės konferencijos baigiamajame pareiškime įtraukti svarbias nuostatas

2018 m. vasario 19 d. pranešimas žiniasklaidai

 

Vasario 15–17 d. Bulgarijos Respublikos sostinėje Sofijoje vyko Tarpparlamentinė bendros užsienio ir saugumo politikos bei bendros saugumo ir gynybos politikos konferencija.

Lenkijos Seimo ir Senato delegacijos vadovas Szymonas Szynkovskis palaikė visus Lietuvos siūlymus ir tai davė puikių rezultatų. Lietuvos Seimo delegacijos, susidedančios iš Europos reikalų komiteto pirmininko pavaduotojo Mindaugo Puidoko (delegacijos vadovas) ir Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto nario Lauryno Kasčiūno, bendradarbiavimas su Lenkijos delegacija, laikantis sutartos bendros pozicijos, padėjo pasiekti, kad konferencijos delegacijų vadovų pareiškime būtų įtvirtintos Lietuvos užsienio politikai svarbios nuostatos. Pažymėta, kad  ES turi toliau išlaikyti vienybę visais esminiais santykių su Rusija klausimais – tiek dėl sankcijų, tiek ir dėl santykių su Rusija įšaldymo, kol bus įgyvendinti Minsko susitarimai ir tęsis jos agresija prieš Ukrainą. Dokumente taip pat smerkiami Rusijos vykdomi tarptautinės teisės pažeidimai ir jos tęsiamas hibridinis karas.

Atsižvelgiant į Lietuvos delegacijos pasiūlymus pareiškime pabrėžta, kad užtikrinant Europos saugumą ir gynybą būtina stiprinti ES ir NATO bendradarbiavimą. Toks bendradarbiavimas tarp organizacijų pirmiausia turėtų vykti lengvinant karinį mobilumą, atsakant į hibridines grėsmes, strateginės komunikacijos ir kibernetinio saugumo srityse. Pabrėžta, kad stiprinant Europos saugumą ir gynybą būtina išvengti ES ir NATO struktūrų ir veiklų dubliavimo.  

Dokumente daug dėmesio skirta ir tolesniems veiksmams įgyvendinant Rytų partnerystės politiką. Lietuvos pastangomis pažymėta, kad ES turi toliau teikti paramą politinėms ir ekonominėms reformoms šalyse partnerėse, remiantis sutartu 20 prioritetų iki 2020 m. planu.

Diskusijose apie Vakarų Balkanų šalis delegacijos nariai pasveikino Europos Komisijos priimtą strategiją „Įtikinama plėtros perspektyva ir didesnis ES įsipareigojimas Vakarų Balkanų šalims“. Taip pat pažymėta, kad regiono šalys privalo ne tik gerbti demokratines vertybes, užtikrinti teisės viršenybę bei kovoti su organizuotu nusikalstamumu, bet kartu ir užtikrinti savo užsienio politikos suderinimą su ES bendrąja užsienio ir saugumo politika.

Tarpparlamentinė bendros užsienio ir saugumo politikos bei bendros saugumo ir gynybos politikos konferencija vyksta kartą į pusmetį ES pirmininkaujančioje šalyje. Sofijoje vykusi konferencija sutapo su Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 100 metų minėjimu. Lietuvos delegaciją su šia sukaktimi pasveikino ES vyriausioji įgaliotinė užsienio reikalams ir saugumo politikai Federika Mogerini (Federica Mogherini), Europos Parlamento Užsienio reikalų komiteto pirmininkas Deividas Makalisteris (David McAllister) bei kiti renginio dalyviai.

 

Parengė

Seimo Užsienio reikalų komiteto patarėjas

Valdemaras Juozaitis

Tel. (8 5)  239 6639 , el. p. [email protected]


  Siųsti el. paštuSpausdinti