Lietuvos valstybės simboliai Seimo rūmai Seimo logotipas

2017 m. balandžio 5 d. Audito komiteto posėdžio darbotvarkė

Eil.
Nr.
Data, laikas,
vieta
Projekto
Nr.
Svarstomas
klausimas
Pagrindinis ar papildomas komitetas (stadija) Komiteto išvados rengėjas (-ai), atsakingas (-i) tarnautojas (-ai)
1 . 2017-04-05
10.00–11.00
I r. 218 k.
  Sąnaudų ir naudos analizės metodų taikymo problematika   I. Šimonytė
L. Pranaitytė
J. Zibavičiūtė
2 . 2017-04-05
11.00–11.30
I r. 218 k.
  Ekonominės raidos scenarijus ir Valstybės kontrolės išvados dėl jo pristatymas   Visi komiteto nariai
J. Zibavičiūtė
L. Pranaitytė
3 . 2017-04-05
11.30–11.50
I r. 218 k.
XIIIP-417ES Akcinių bendrovių įstatymo Nr. VIII-1835 2, 7, 8, 12, 14, 15, 18, 20, 28, 32, 34, 37, 38, 39, 40, 41, 411, 43, 44, 45, 451, 46, 47, 51, 52, 54, 57, 59 ir 67 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 401, 471, 472 ir 531 straipsniais įstatymo projektas Papildomas (svarstymas) I. Šimonytė
R. Budbergytė
A. Rubežė
4 . XIIIP-419 Centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojo įstatymo Nr. XII-791 4 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Papildomas (svarstymas)
5 . 2017-04-05
11.50–12.20
I r. 218 k
  Dėl Lietuvos verslo konfederacijos atstovų keliamų problemų   Visi komiteto nariai
S. Ščajevienė
6 . 2017-04-05
12.20–12.25
I r. 218 k.
  Kiti klausimai:
1) Kito Audito komiteto posėdžio darbotvarkės projektas.
  I. Šimonytė
S. Ščajevienė

Komiteto pirmininkė                                                                                                          Ingrida Šimonytė


  Siųsti el. paštuSpausdinti