Lietuvos valstybės simboliai Seimo rūmai Seimo logotipas

2017 m. balandžio 26 d. Audito komiteto posėdžio darbotvarkė (PATIKSLINTA)

Eil.
Nr.
Data, laikas,
vieta
Projekto
Nr.
Svarstomas
klausimas
Pagrindinis ar papildomas komitetas (stadija) Komiteto išvados rengėjas (-ai), atsakingas (-i) tarnautojas (-ai)
1 . 2017-04-26
10.00–10.10
I r. 218 k.
XIIP-3750 GR Viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 pakeitimo įstatymo projektas Papildomas (svarstymas) N. Puteikis
A. Bilotaitė
L. Pranaitytė
2 . XIIP-3751 GR Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų įstatymo projektas Papildomas (svarstymas)
3 . 2017-04-26
10.10–11.00
I r. 218 k.
  Susitikimas su Europos audito rūmų nariu Rimantu Šadžiumi. 2016 m. Europos audito rūmų veiklos ataskaitos ir aktualių specialiųjų ataskaitų pristatymas   Visi komiteto nariai
L. Pranaitytė
4 . 2017-04-26
11.00–11.30
I r. 218 k.
  Vyriausybės 2016 metų veiklos ataskaita   Visi komiteto nariai
A. Rubežė J. Zibavičiūtė
5 . 2017-04-26
11.30–12.30
I r. 218 k.
XIIIP-203 ES Koncesijų įstatymo Nr. I-1510 pakeitimo įstatymo projektas Papildomas
(svarstymas)
A. Bilotaitė
R. Budbergytė
L. Pranaitytė
6 . XIIIP-204 Civilinio proceso kodekso 1, 80 straipsnių ir XXI1 skyriaus pakeitimo įstatymo projektas Papildomas (svarstymas)
7 . XIIIP-205 Administracinių nusižengimų kodekso 184 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Papildomas (svarstymas)
8 . Nereg. Dėl Vietos savivaldos įstatymo Nr. I-533 16 ir 27 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto  
9 . Nereg. Dėl Investicijų įstatymo Nr. VIII-1312 152 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto  
10 . 2017-04-26
12.30–12.35
I r. 218 k.
  Kiti klausimai:
1) Kito Audito komiteto posėdžio darbotvarkės projektas;
2) Dėl 2017 m. gegužės 3 d. susitikimo su Gruzijos parlamento narių delegacija.
  I. Šimonytė
L. Pranaitytė

Komiteto pirmininkė                                                                                                                                  Ingrida Šimonytė


  Siųsti el. paštuSpausdinti