Lietuvos valstybės simboliai Seimo rūmai Seimo logotipas

2017 m. birželio 21 d. Audito komiteto posėdžio darbotvarkė

Eil.
Nr.
Data, laikas,
vieta
Svarstomas
klausimas
Komiteto išvados rengėjas (-ai), atsakingas (-i) tarnautojas (-ai)
1. 2017-06-21
10.00–10.45
I r. 218 k.
Dėl Strateginio planavimo ir biudžeto formavimo sistemos pertvarkos, didinant orientaciją į rezultatus ir užtikrinant finansinį tvarumą, įgyvendinimo plano įgyvendinimo eigos Visi komiteto nariai
J. Zibavičiūtė
2. 2017-06-21
10.45–11.15
I r. 218 k.
Dėl Audito komiteto 2017-03-29 sprendimo Nr. 141-S-8 „Dėl žmogiškųjų išteklių valdymo viešojo administravimo institucijose“ įgyvendinimo eigos Visi komiteto nariai
L. Pranaitytė
A. Rubežė
3. Dėl Audito komiteto 2015-11-25 sprendimo Nr. 141-S-12 „Dėl siūlymo sudaryti tarpžinybinę darbo grupę“ įgyvendinimo Visi komiteto nariai
L. Pranaitytė
4. 2017-06-21
11.15–11.45
I r. 218 k.
Dėl Audito komiteto 2017-02-08 sprendimo Nr. 141-S-4 „Dėl valstybei svarbių ekonominių projektų“ ir valstybinio audito ataskaitos Nr. VA-P-20-1-4 „Valstybei svarbūs ekonominiai projektai“ rekomendacijų įgyvendinimo Visi komiteto nariai
A. Rubežė
5. 2017-06-21
11.45–12.30
I r. 218 k.
Valstybės kontrolės ataskaita „Valdžios sektoriaus finansų tvarumas“ Visi komiteto nariai
J. Zibavičiūtė
6. 2017-06-21
12.30–12.35
I r. 218 k.
Kiti klausimai:
1) Kito Audito komiteto posėdžio darbotvarkės projektas
I. Šimonytė
S. Ščajevienė

Komiteto pirmininkė                                                                                                                 Ingrida Šimonytė

   Naujausi pakeitimai - 2017-11-20 14:13
   Simona Mickevičienė

  Siųsti el. paštuSpausdinti