Lietuvos valstybės simboliai Seimo rūmai Seimo logotipas

2017 m. birželio 28 d. Audito komiteto posėdžio darbotvarkė

Eil.
Nr.
Data, laikas,
vieta
Svarstomas
klausimas
Komiteto išvados rengėjas (-ai), atsakingas (-i) tarnautojas (-ai)
1. 2017-06-28
10.00–10.40
I r. 218 k.
VĮ Turto banko metinė ataskaita „Valstybės turto valdymas, naudojimas ir disponavimas 2016 metais“ I. Šimonytė
N. Puteikis
A. Bilotaitė
R. Budbergytė
A. Rubežė
L. Pranaitytė
2. 2017-06-28
10.40–11.20
I r. 218 k.
Valstybinio audito ataskaita Nr. VA-2017-P-10-2-8 „Viešosioms sveikatos priežiūros įstaigoms perduoto valstybės turto valdymas“ I. Šimonytė
N. Puteikis
A. Bilotaitė
R. Budbergytė
A. Rubežė
L. Pranaitytė
3. 2017-06-28
11.20–11.50
I r. 218 k.
Dėl Lietuvos e. sveikatos sistemos 2015–2025 m. plėtros programos priemonių plano A. Bilotaitė
A. Rubežė
4. 2017-06-28 11.50–12.00 I r. 218 k. Dėl Valstybės kontrolės 2017 m. veiklos plano papildymo Visi komiteto nariai
S. Ščajevienė
5. 2017-06-28
12.00–12.30
I r. 218 k.
Valstybės kontrolės įstatymo projekto gairių pristatymas Visi komiteto nariai
S. Ščajevienė
6. 2017-06-28
12.30–12.50
I r. 218 k.
Kiti klausimai:
1) Dėl Audito komiteto nario Petro Gražulio prašymo;
2) Dėl viešųjų įstaigų, dalinai finansuojamų iš valstybės biudžeto, audito;
3) Kito Audito komiteto posėdžio darbotvarkės projektas
I. Šimonytė
S. Ščajevienė

Komiteto pirmininkė                                                                                                                 Ingrida Šimonytė

   Naujausi pakeitimai - 2017-11-20 14:12
   Simona Mickevičienė

  Siųsti el. paštuSpausdinti