Lietuvos valstybės simboliai Seimo rūmai Seimo logotipas

2017 m. spalio 11 d. Audito komiteto posėdžio darbotvarkė

Eil.
Nr.
Data, laikas,
vieta
Projekto
Nr.
Svarstomas
klausimas
Pagrindinis ar papildomas komitetas (stadija) Komiteto išvados rengėjas (-ai), atsakingas (-i) tarnautojas (-ai)
1. 2017-10-11
10.00–10.25
I r. 218 k.
XIIIP-403 Akcinių bendrovių įstatymo Nr. VIII-1835 411 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Papildomas (svarstymas) I. Šimonytė
N. Puteikis
R. Budbergytė
A. Rubežė
L. Pranaitytė
2. XIIIP-404 Civilinio kodekso 2.72 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Papildomas (svarstymas)
3. XIIIP-405 Mažųjų bendrijų įstatymo Nr. XI-2159 61 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Papildomas (svarstymas)
4. XIIIP-406 Valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo Nr. XI-1807 25 ir 29 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Papildomas (svarstymas)
5. XIIIP-407 Valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo Nr. XI-1807 1, 2, 10, 11, 18, 26, 27, 28, 29, 30, 35, 36, 38, 39 straipsnių pakeitimo, 37 straipsnio ir priedo pripažinimo netekusiais galios įstatymo Nr. XII-2667 7, 9, 11 ir 14 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Papildomas (svarstymas)
6. XIIIP-408 Viešųjų įstaigų įstatymo Nr. I-1428 papildymo 81 straipsniu ir 9 straipsnio pakeitimo įstatymo Nr. XII-2346 1 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Papildomas (svarstymas)
7. 2017-10-11
10.25–10.50
I r. 218 k.
XIIIP-187 Labdaros ir paramos įstatymo Nr. I-172 pakeitimo įstatymo Nr. XII-2202 1 ir 2 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Pagrindinis (svarstymas) I. Šimonytė
R. Budbergytė
L. Pranaitytė
8. 2017-10-11
10.50–11.50
I r. 218 k.
  Valstybinio audito ataskaita Nr. VA-2017-P-20-6-16 „Valstybės institucijų ir įstaigų veiksmai pritraukiant tiesiogines užsienio investicijas“   I. Šimonytė
A. Rubežė
9. 2017-10-11
11.50–11.55
I r. 218 k.
  Kiti klausimai:
1) Kito Audito komiteto posėdžio darbotvarkės projektas
  I. Šimonytė
S. Ščajevienė

Komiteto pirmininkė                                                                                                                        Ingrida Šimonytė

   Naujausi pakeitimai - 2017-11-20 14:10
   Simona Mickevičienė

  Siųsti el. paštuSpausdinti