Lietuvos valstybės simboliai Seimo rūmai Seimo logotipas

2017 m. lapkričio 8 d. Audito komiteto posėdžio darbotvarkė (PATIKSLINTA)

Eil.
Nr.
Data, laikas,
vieta
Projekto
Nr.
Svarstomas
klausimas
Pagrindinis ar papildomas komitetas (stadija) Komiteto išvados rengėjas (-ai), atsakingas (-i) tarnautojas (-ai)
1. 2017-11-08
9.30–9.35
I r. 218 k.
  Audito įmonės Valstybės kontrolės 2017 metų finansiniam auditui atlikti parinkimas   Visi komiteto nariai
S. Mickevičienė
2. 2017-11-08
9.35–9.45
I r. 218 k.
XIIIP-725 Įmonių finansinės atskaitomybės įstatymo Nr. IX-575 4, 23, 231 ir 24 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Pagrindinis (svarstymas) I. Šimonytė
J. Zibavičiūtė
3. XIIIP-726 Finansinių ataskaitų audito įstatymo Nr. VIII-1227 69 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Pagrindinis (svarstymas) I. Šimonytė
A. Rubežė
4. 2017-11-08
9.45–10.15
I r. 218 k.
  Dėl Specialiųjų tyrimų tarnybos, Viešųjų pirkimų tarnybos ir Valstybės kontrolės 2018 metų finansavimo   Visi komiteto nariai
S. Ščajevienė
5. 2017-11-08
10.15–10.25
I r. 218 k.
  Valstybinio audito išvada ir ataskaita „Valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo fondo 2016 metų ataskaitų rinkinio teisingumas bei lėšų ir turto valdymo, naudojimo ir disponavimo jais teisėtumas“   P. Gražulis
A. Norkienė
J. Zibavičiūtė
6. XIIIP-788 Seimo nutarimo „Dėl Valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo fondo 2016 m. metinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo“ projektas Papildomas (svarstymas)
7. 2017-11-08
10.25–10.55
I r. 218 k.
  Valstybinio audito išvada ir ataskaita „Privalomojo sveikatos draudimo fondo 2016 metų ataskaitų rinkinio teisingumas bei lėšų ir turto valdymo, naudojimo ir disponavimo jais teisėtumas“   P. Gražulis
A. Norkienė
A. Rubežė
8. XIIIP-1176 Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos 2016 metų Privalomojo sveikatos draudimo fondo metinių konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio patvirtinimo“ projektas Papildomas (svarstymas)
9. 2017-11-08
10.55–11.00
I r. 218 k.
  Valstybinio audito išvada ir ataskaita „Garantinio fondo 2016 metų ataskaitų rinkinio teisingumas ir biudžeto vykdymo teisėtumas“   P. Gražulis
A. Norkienė
J. Zibavičiūtė
10. XIIIP-1177 Seimo nutarimo „Dėl 2016 metų Garantinio fondo ataskaitų rinkinio patvirtinimo“ projektas Papildomas (svarstymas)
11. 2017-11-08
11.00–11.30
I r. 218 k.
  Valstybinio audito išvada ir ataskaita „Valstybinio socialinio draudimo fondo 2016 metų ataskaitų rinkinio teisingumas bei lėšų ir turto valdymo, naudojimo ir disponavimo jais teisėtumas“   P. Gražulis
A. Norkienė
A. Rubežė
12. XIIIP-1178 Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos 2016 metų valstybinio socialinio draudimo fondo konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio patvirtinimo“ projektas Papildomas (svarstymas)
13. 2017-11-08
11.30–11.40
I r. 218 k.
  Valstybinio audito išvada ir ataskaita „Rezervinio (stabilizavimo) fondo 2016 metų ataskaitų rinkinio teisingumas ir biudžeto vykdymo teisėtumas   P. Gražulis
A. Norkienė
J. Zibavičiūtė
14. XIIIP-1175 Seimo nutarimo „Dėl Rezervinio (stabilizavimo) fondo 2016 metų metinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo“ projektas Papildomas (svarstymas)
15. 2017-11-08
11.40–12.10
I r. 218 k.
  Valstybinio audito išvada ir ataskaita „2016 metų nacionalinio finansinių ataskaitų rinkinio ir valstybės skolos vertinimas“   P. Gražulis
A. Norkienė
J. Zibavičiūtė
16. XIIIP-1174 Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos 2016 metų nacionalinio finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo“ projektas Papildomas (svarstymas)
17. 2017-11-08
12.10–12.40
I r. 218 k.
  Valstybinio audito išvada ir ataskaita „Lietuvos Respublikos 2016 metų valstybės konsoliduotųjų finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinių teisingumas ir valstybės biudžeto vykdymo vertinimas“   P. Gražulis
A. Norkienė
J. Zibavičiūtė
18. XIIIP-1173 Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos 2016 metų valstybės konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio patvirtinimo“ projektas Papildomas (svarstymas)
19. 2017-11-08
12.40–12.45
I r. 218 k.
  Kiti klausimai:
1) Kito Audito komiteto posėdžio darbotvarkės projektas
  I. Šimonytė
S. Ščajevienė

Komiteto pirmininkė                                                                                                                               Ingrida Šimonytė

   Naujausi pakeitimai - 2017-11-20 14:09
   Simona Mickevičienė

  Siųsti el. paštuSpausdinti