Lietuvos valstybės simboliai Seimo rūmai Seimo logotipas

2017 m. lapkričio 15 d. Audito komiteto posėdžio darbotvarkė

Eil.
Nr.
Data, laikas,
vieta
Projekto
Nr.
Svarstomas
klausimas
Pagrindinis ar papildomas komitetas (stadija) Komiteto išvados rengėjas (-ai), atsakingas (-i) tarnautojas (-ai)
1. 2017-11-15
10.00–10.05
I r. 218 k.
XIIIP-1274 Viešųjų įstaigų įstatymo Nr. I-1428 81 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Papildomas (svarstymas) I. Šimonytė
N. Puteikis
R. Budbergytė
A. Rubežė
L. Pranaitytė
2. 2017-11-15
10.05–10.20
I r. 218 k.
  Valstybinio audito ataskaita Nr. VA-2017-P-60-1-18 „Auditų „Programinis biudžetas: strateginių veiklos planų sudarymas ir įgyvendinimo stebėsena“ ir „Valstybės investicijų 2015 metais programos valdymas“ rekomendacijų įgyvendinimo eiga“   Visi komiteto nariai
J. Zibavičiūtė
3. 2017-11-15
10.20–10.40
I r. 218 k.
XIIIP-1228 Savivaldybių biudžetų pajamų nustatymo metodikos įstatymo Nr. VIII-385 5, 10 straipsnių pakeitimo ir 12 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektas Papildomas (svarstymas) Visi komiteto nariai
J. Zibavičiūtė
4. XIIIP-1229 Biudžeto sandaros įstatymo Nr. I-430 4, 6, 10, 14, 15, 18, 32 ir 33 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 101 straipsniu įstatymo projektas Papildomas (svarstymas) Visi komiteto nariai
J. Zibavičiūtė
5. XIIIP-1232 Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo Nr. VIII-2032 1, 2, 3, 8, 10 straipsnių pakeitimo ir 4 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektas Papildomas (svarstymas) Visi komiteto nariai
L. Pranaitytė
6. XIIIP-1233 Žuvininkystės įstatymo Nr. VIII-1756 31 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Papildomas (svarstymas) Visi komiteto nariai
L. Pranaitytė
7. 2017-11-15
10.40–11.00
I r. 218 k.
XIIIP-1212 2018 metų Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto rodiklių patvirtinimo įstatymo projektas Papildomas (svarstymas) Visi komiteto nariai
A. Rubežė
8. XIIIP-1213 Sveikatos draudimo įstatymo Nr. I-1343 14, 21 ir 23 straipsnių pakeitimo ir 37 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektas Papildomas (svarstymas) Visi komiteto nariai
A. Rubežė
9. 2017-11-15
11.00–11.20
I r. 218 k.
XIIIP-1218 Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto 2018 metų rodiklių patvirtinimo įstatymo projektas Papildomas (svarstymas) Visi komiteto nariai
A. Rubežė
10. XIIIP-1220 Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto sandaros įstatymo Nr. IX-547 2, 4, 5, 7 ir 11 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Papildomas (svarstymas) Visi komiteto nariai
A. Rubežė
11. XIIIP-1235 Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto sandaros įstatymo Nr. IX-547 11 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Papildomas (svarstymas) Visi komiteto nariai
A. Rubežė
12. 2017-11-15
11.20–12.30
I r. 218 k.
  Valstybės kontrolės ataskaita „2018 metų valdžios sektoriaus finansinių rodiklių vertinimas“   Visi komiteto nariai
J. Zibavičiūtė
13. XIIIP-1227 2018 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projektas Papildomas (svarstymas) Visi komiteto nariai
J. Zibavičiūtė
14. XIIIP-1241 Seimo nutarimo „Dėl 2018 metų, 2019 metų ir 2020 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų konsoliduotos visumos planuojamų rodiklių“ projekto Papildomas (svarstymas) Visi komiteto nariai
J. Zibavičiūtė
15. 2017-11-15
12.30–12.35
I r. 218 k.
  Kiti klausimai:
1) Kito Audito komiteto posėdžio darbotvarkės projektas
  I. Šimonytė
S. Ščajevienė

Komiteto pirmininko pavaduotojas                                                                                                                        Naglis Puteikis

   Naujausi pakeitimai - 2017-11-20 14:08
   Simona Mickevičienė

  Siųsti el. paštuSpausdinti