Lietuvos valstybės simboliai Seimo rūmai Seimo logotipas

2017 m. gruodžio 6 d. Audito komiteto posėdžio darbotvarkė (PATIKSLINTA)

Eil.
Nr.
Data, laikas,
vieta
Projekto
Nr.
Svarstomas
klausimas
Pagrindinis ar papildomas komitetas (stadija) Komiteto išvados rengėjas (-ai), atsakingas (-i) tarnautojas (-ai)
1. 2017-12-06
10.00–10.20
I r. 218 k.
XIIIP-1353 Viešojo administravimo įstatymo Nr. VIII-1234 12 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Papildomas (svarstymas) I. Šimonytė
N. Puteikis
A. Rubežė
2. XIIIP-1354 Valstybės tarnybos įstatymo Nr. VIII-1316 481 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Papildomas (svarstymas)
3. 2017-12-06
10.20–10.30
I r. 218 k.
XIIIP-1261 Labdaros ir paramos įstatymo Nr. I-172 5 ir 11 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Pagrindinis (svarstymas) I. Šimonytė
N. Puteikis
L. Pranaitytė
4. 2017-12-06
10.30–10.40
I r. 218 k.
  Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai, Europos Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „2018 m. Komisijos darbo programa. „Vieningesnės, stipresnės ir demokratiškesnės sąjungos darbotvarkė“, COM/2017/650 Specializuotas (svarstymas) Visi komiteto nariai
L. Pranaitytė
5. 2017-12-06
10.40–11.00
I r. 218 k.
  Dėl neviešajam sektoriui perduoto valstybės turto pagal panaudą   Visi komiteto nariai
L. Pranaitytė
6. 2017-12-06
11.00–11.20
I r. 218 k.
  Dėl UAB „Lietuvos energija“ įmonių grupei priklausančios UAB „Duomenų logistikos centras“ galimo perleidimo AB „Telia Lietuva“
(uždaras klausimas)
  Visi komiteto nariai
L. Pranaitytė
7. 2017-12-06
11.20–12.00
I r. 218 k.
  Statybos sektoriaus viešųjų pirkimų 2015–2016 m. apžvalga   Visi komiteto nariai
L. Pranaitytė
8. 2017-12-06
12.00–12.05
I r. 218 k.
  Kiti klausimai:
1) Kito Audito komiteto posėdžio darbotvarkės projektas
  I. Šimonytė
S. Ščajevienė

Komiteto pirmininkė                                                                                                                        Ingrida Šimonytė

   Naujausi pakeitimai - 2017-12-04 10:23
   Simona Mickevičienė

  Siųsti el. paštuSpausdinti