Lietuvos valstybės simboliai Seimo rūmai Seimo logotipas

Seime įteiktos 2016 m. Laisvės premijos

2017 m. sausio 13 d. pranešimas žiniasklaidai

 

Seimo kanceliarijos (aut. O. Posaškova) nuotr.

 

Seimo Kovo 11-osios Akto salėje Prezidentui Valdui Adamkui ir Aukščiausiosios Tarybos – Atkuriamojo Seimo Pirmininkui – aukščiausiam Lietuvos Respublikos pareigūnui, Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarui Vytautui Landsbergiui. įteiktos 2016 metų Laisvės premijos.

Laisvės premijų įteikimo ceremonijos metu Seimo Pirmininkas Viktoras Pranckietis laureatams įteikė Laisvės statulėles, Seimo narė, Laisvės premijų komisijos pirmininkė Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė – Laisvės premijos diplomus.

„Valdas Adamkus ir Vytautas Landsbergis – valstybės architektai ir statytojai, valstybingumo simboliai ir garantai, esmingai prisidėję ne tik prie Lietuvos laisvės, bet ir prie jos saugumo užtikrinimo – atvedę mus į NATO ir Europos Sąjungą. Jie išmintingi telkėjai tarptautinėje bendruomenėje palaikymo balsų Vidurio ir Rytų Europos valstybių laisvės siekiui.

Landsbergiška drąsa ir Adamkiška diplomatija – mūsų valstybės gaivus pavasarinis vėjas, atnešęs veržlumo, galimybių kurti ir dirbti Lietuvai. Laisvės premija – mūsų visų padėka Jums“, – sakė R. Morkūnaitė-Mikulėnienė.

 

Seimo kanceliarijos (aut. Dž. G. Barysaitė) nuotr.

 

„Visada kartojau ir kartosiu, kad 1991 m. sausio 13 d. įvyko stebuklas. Tauta, gyvu žiedu apsupusi Parlamentą, televizijos pastatą, transliacijos bokštą, gynė ne pastatus ir ne juose esančius žmones, tauta gynė save ir savo prigimtinę teisę į orų gyvenimą. Ačiū visiems, kurie budėjo tada ir budi šiandien ir ačiū už garbingą įvertinimą, kurį priimu kaip to paties bendro budėjimo, bendro darbo, bendro gyvenimo vardan laisvės ženklą“, – iš Kovo 11-osios Akto salės tribūnos sakė Prezidentas V. Adamkus.

 

Seimo kanceliarijos (aut. Dž. G. Barysaitė) nuotr.

 

„Garbingas apdovanojimas, kurį man skyrė naujasis Seimas ir aš jam dėkoju, skatina pamąstyti apie laisvę ir Lietuvos kelius į laisvę. Kalbėsiu ne apie premijas. Mūsų visų didžioji premija – kad vis dar esame. Ir esame ten, kur pasirinkome būti. Ir buvo aukštesnė jėga, kuri mus globojo“, – sakė Laisvės premijos laureatas profesorius V. Landsbergis.

 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos laisvės premijos įstatymu, 2011 m. rugsėjo 15 d. įsteigta Laisvės premija. Ja siekiama įvertinti asmenų ir organizacijų laimėjimus ir indėlį ginant žmogaus teises, plėtojant demokratiją, skatinant tarpvalstybinį bendradarbiavimą kovojant už Rytų ir Vidurio Europos tautų laisvą apsisprendimą ir suverenitetą.

Premija Seimo nutarimu paskiriama iki gruodžio 23 dienos.

Laisvės premija įteikiama Laisvės gynėjų dieną – sausio 13-ąją. Pirmoji Laisvės premija 2011 m. skirta Rusijos kovotojui už laisvę, žmogaus teises ir demokratiją Sergejui Kovaliovui, antroji – 2012 m. skirta Lietuvos laisvės lygos įkūrėjui, „45-ių pabaltijiečių memorandumo“ iniciatoriui, politiniam kaliniui Antanui Terleckui, trečioji – 2013 m. skirta kovotojui už Lietuvos laisvę ir žmogaus teises, aktyviam Lietuvos neginkluoto pasipriešinimo dalyviui, politiniam kaliniui, pogrindinės spaudos leidinio „Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos“ steigėjui, redaktoriui, Tikinčiųjų teisių gynimo katalikų komiteto nariui, arkivyskupui Sigitui Juozui Tamkevičiui, ketvirtoji – 2014 m. skirta Lenkijos visuomenės veikėjui, disidentui, vienam iš „Solidarumo“ lyderių, žurnalistui, eseistui ir politikos publicistui, Lenkijos dienraščio „Gazeta Wyborcza“ vyriausiajam redaktoriui Adamui Michnikui.

 

Parengė

Informacijos ir komunikacijos departamento

Spaudos biuro vyriausioji specialistė

Saulė Eglė Trembo

Tel. (8 5)  239 6203, el. p. [email protected]


  Siųsti el. paštuSpausdinti