Lietuvos valstybės simboliai Seimo rūmai Seimo logotipas

Seimo Pirmininko Viktoro Pranckiečio kalba iškilmingame Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienos minėjime Seime

2017 m. kovo 11 d. pranešimas žiniasklaidai

 

Iškilmingas Kovo 11-osios – Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienos minėjimas. Seimo kanceliarijos (aut. O. Posaškova) nuotr.

Seimo kanceliarijos nuotr. (aut. O. Posaškova)

 

Gerbiamieji Lietuvos žmonės,

Jūsų Ekscelencijos Lietuvos Respublikos Prezidente, Ministre Pirmininke, Prezidente Valdai Adamkau,

Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos-Atkuriamojo Seimo Pirmininke,

Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarai,

gerbiamieji kolegos Lietuvos Respublikos Seimo ir Vyriausybės nariai,

garbūs šio iškilmingo minėjimo svečiai ir dalyviai!

Pagerbkime tylos minute tuos, kurie kovojo ir prisidėjo prie Lietuvos nepriklausomybės ir kurių šiandien su mumis nebėra.

Tikėjome daug metų prieš, tikėjome, kad tokia diena, kurią minime šiandien, ateis. Šiandien jau 2017 metų kovo 11-oji. Prasideda dvidešimt aštuntieji atkurtos Lietuvos Nepriklausomybės metai. Taip seniai, o gal neseniai, sekėme anų, 1990 metų, kovo dienų įvykius ir Aukščiausiosios Tarybos-Atkuriamojo Seimo priimamus sprendimus.

Turime darnią nepriklausomą valstybę.

Privalome vertinti, įprasminti ir išsaugoti nueitą kelią ir atliktus darbus. Mūsų kelią lydi visų Nepriklausomybės siekusių žvilgsniai. Nepriklausomybės kovų dalyvių, Vasario 16-osios Akto signatarų, savanorių, partizanų, tremtinių, rezistentų, čia susirinkusių Kovo 11-osios Akto signatarų akys. Visiems tariame ačiū. Už Laisvę ir Nepriklausomybę.

Turėti laisvę, turėti nepriklausomybę reiškia kasdieninį rūpestį. Kokią savo valstybę matome šiandien, kokią norime matyti rytoj ir dar po 27-erių metų? Kokios permainos būtinos? Kokie darnūs žingsniai yra neatidėliotini? Jau šiandien reikia atsakyti ir ruošti ateities atsakymus į šiuos klausimus.

Atėjo pavasaris, 40 paukščių diena. Tai kvietimas apsivalyti ir kvietimas dirbti. Ir tai neturi būti tik žodžiai ar šūkiai. Visi Lietuvoje laukia ir tikisi oraus gyvenimo, kai vertinamas darbas ir noras būti reikalingu visuomenei piliečiu.

Mūsų žmonės turi daug ryžto ir potencialo, yra talentingi ir darbštūs, kelia aukštus standartus ir laukia, kad jais būtų tikima ir pasitikima, jie – tai mes visi drauge – norime kurti savo valstybę.

Pavasaris – laukimas. Tėvynė laukia ir tikisi atsakomybės ir tarnavimo. Kokią Lietuvą norime matyti po 20-ies, 50-ies metų? Kokius laiškus kunigaikštis Gediminas siųstų į Europą šiais laikais? Išsaugokime neįkainojamą savasties ir taikaus, pagarbaus buvimo kartu jausmą, kurį dovanoti gali tik gimtinės žemė. Ne tik ekonominė gerovė gali išugdyti tikėjimą Lietuva. Visų mūsų, čia gyvenusių ir gyvenančių – lietuvių, lenkų, žydų, rusų, gudų, totorių, ukrainiečių, karaimų, latvių. Estų ir kitų darbai, viltys ir troškimai yra sulydyti į vieną stiprų jausmą – Lietuvą. Vardan tos Lietuvos, dėl visų mūsų ateities ir klestėjimo kurkime, telkimės, dirbkime.

Sveikinu Jus visus su 28-ąja Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo diena!

   Naujausi pakeitimai - 2017-03-13 09:52
   Rimas Rudaitis

  Siųsti el. paštuSpausdinti