Lietuvos valstybės simboliai Seimo rūmai Seimo logotipas

Seime minint Romos sutarties 60-metį, buvo diskutuota apie ES ateitį ir saugumą

2017 m. kovo 21 d. pranešimas žiniasklaidai

 

 

Kovo 17 d. Seime buvo paminėtas Romos sutarties 60-metis. Šiai progai skirtoje konferencijoje daug dėmesio skirta plataus masto diskusijoms ir požiūriui į dabartinius Europos Sąjungos (toliau – ES) iššūkius ir jų strateginio sprendimo vizijas. Konferencijos dalyviai dalijosi įžvalgomis, kaip padidinti visuomenės paramą ES, atremti priešiškas jai idėjas, didinti ES patrauklumą ir įtakingumą.

 

Nuotraukoje – Seimo Pirmininko pavaduotojas, Europos reikalų komiteto pirmininkas Gediminas Kirkilas

 

Seimo Pirmininko pavaduotojas, Europos reikalų komiteto pirmininkas Gediminas Kirkilas konferencijoje akcentavo, kad reikia ne skubėti skelbti kardinalias reformas, o drauge iš naujo ieškoti kelių, kaip padidinti Europos atsparumą. ,,Europos Sąjungos kitimo – jos evoliucijos, nereikia baimintis. Juk būtent Europos Sąjungos evoliucijos dėka ir mes tapome Europos Sąjungos nariais“, – teigė G. Kirkilas, kartu pažymėdamas, jog tokia evoliucija gali būti veiksminga tik ES sutarčių rėmuose. Parlamentaras atkreipė dėmesį į tai, kad nepaisant kritikos ES atžvilgiu, daugeliui valstybių Europos Sąjunga išlieka gyvybiškai svarbus projektas, paminėjo Lietuvos paramą Ukrainos, Gruzijos, kitų apsisprendusių valstybių europietiškam pasirinkimui. Primindamas Romos sutartyje įtvirtintą taikos ir gerovės pažadą, kurio ES iki šiol tebesilaiko, G. Kirkilas išreiškė įsitikinimą, kad be Europos Sąjungos nebeliktų ir Europos, kadangi ,,istorijos pasukti atgal neįmanoma“, vadinasi, reikalinga ,,judėti drauge ir pirmyn“.

 

Nuotraukoje – užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius

 

Užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius pabrėžė, kad reikia prisiimti atsakomybę už ES ateitį, ES yra mūsų saugumo garantas, naudojamės ES narystės privalumais, dabar didžiausias dėmesys turėtų būti skiriamas bendrų interesų paieškai ir valstybių narių konsolidacijai. „Neturime kito pasirinkimo, kaip prisiimti atsakomybę už ES ateitį – įkvėpimo ieškokime ES sėkmės istorijose, o krizes paverskime naujomis galimybėmis. Būtina aiški lyderystė ir stiprus ryšys su visuomene“, – sakė L. Linkevičius. Pabrėždamas susivienijusios Europos indėlį į taikos ir gerovės užtikrinimą, ministras pažymėjo poreikį efektyviai spręsti šios dienos iššūkius, ypač užtikrinant mūsų visų saugumą – tiek Europos Sąjungoje, tiek už jos sienų, ES kaimynystėje.

 

Nuotraukoje – Seimo Užsienio reikalų komiteto pirmininkas Juozas Bernatonis

 

Konferencijoje, be abejonės, daug dėmesio skirta Europos ateities scenarijams aptarti, kuriuos š. m. kovo 1 d. Baltojoje knygoje paskelbė Europos Komisija. Diskusijos dalyviai sutarė, jog šie scenarijai turėtų būti vertinami kaip indėlis tolesnėms diskusijoms, siekiant rasti geriausią bendrą vardiklį ateities veiksmams. Diskusiją apibendrinęs Seimo Užsienio reikalų komiteto pirmininkas Juozas Bernatonis pažymėjo, jog veikiausiai tokiu bendru vardikliu ir būtų grindžiamas Europos ateities scenarijus, ,,kuris ir taps stiprios, gyvybingos ir klestinčios ateities Europos Sąjungos vizija. Vizija, kuri bus gyvas organizmas, lanksčiai reaguojantis į bet kokius geopolitinius, politinius, ekonominius, socialinius, kultūrinius pokyčius tiek Europos Sąjungos viduje, tiek ir jos kaimynystėje bei visame pasaulyje“. J. Bernatonis pabrėžė, jog ypatingai svarbu ,,išgirsti, ką mums sako daugiau nei 500 milijonų europiečių“, o tam reikalinga neprarasti gebėjimo klausytis.

Konferencijoje taip pat diskutuota apie saugumą ir gynybą ir pabrėžta, kad Lietuvai abi tarptautinės organizacijos, NATO ir Europos Sąjunga, yra gyvybiškai svarbios.

 

 Nuotraukoje – krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis

 

„Kur yra ribos mūsų suverenių teisių delegavimui šioms organizacijoms, apie tai galime diskutuoti, bet mes esame suinteresuoti, kad abi šios organizacijos būtų stiprios. Ir mes turime šnekėti apie galimybę, jeigu yra branduoliai, būti tuose branduoliuose, nes tik būdami branduoliuose galime būti aktyvūs, galime bandyti sudėlioti savo interesus įtikinamiau ir užtikrinti, kad į mūsų nuogąstavimus būtų atsižvelgta“ – konferencijoje kalbėjo Lietuvos krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis. Akcentuodamas pasikeitusią saugumo situaciją regione ir pasaulyje, taip pat NATO ir JAV lūkesčius dėl ES indėlio į kolektyvinę gynybos sistemą, ministras ragino remti visas iniciatyvas, kurios prisideda prie ES šalių narių gynybos stiprinimo, ES šalių narių gynybos biudžeto didinimo bei jų gynybos pajėgumų didinimo.

 

 

Konferencijos dalyviai vieningai sutarė dėl ilgalaikio ES strateginio tikslo – ir toliau dirbti kartu tam, kad užtikrinti Europos projekto gyvybingumą, paremtą solidarumu, vidine stiprybe ir kalbėjimu vienu balsu.

 

Konferencijos vaizdo įrašus galite peržiūrėti čia: lietuvių kaba – 1 dalis, 2 dalis, anglų kalba – 1 dalis, 2 dalis

 

Seimo kanceliarijos nuotraukos (aut. – O. Posaškova ir D. Barysaitė). Daugiau konferencijos nuotraukų galite rasti Seimo Flickr paskyroje.

 

 

Seimo kanceliarijos Informacijos ir komunikacijos departamento

Spaudos biuro vyriausioji specialistė

Asta Markevičienė, tel. (8 5) 239 6202, el. p. [email protected]

 


  Siųsti el. paštuSpausdinti