Lietuvos valstybės simboliai Seimo rūmai Seimo logotipas

ŽTK pranešimas: Tarptautinės vaikų gynimo dienos proga Seime vaikai kalbėjo atvirai ir drąsiai

2017 m. birželio 1 d. pranešimas žiniasklaidai

 

Seimo kanceliarijos nuotrauka (aut. – D. Barysaitė)

 

Seimo Žmogaus teisių komitetas (ŽTK) pažymėjo Tarptautinę vaikų gynimo dieną – surengta vaikų konferencija „Lietuvos vaikų balsas“. Renginys buvo organizuotas didžiausią dėmesį skiriant Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencijoje (toliau – Vaiko teisių konvencija) įtvirtintoms vaiko dalyvavimo ir saviraiškos teisėms ir laisvėms. Renginiu siekta išklausyti ir išgirsti vaikų mintis apie esamą visuomenę, apie vaikų lūkesčius ir baimes. Renginio partneriai – Mykolo Romerio universiteto Edukologijos ir socialinio darbo institutas, NVO „Gelbėkit vaikus“ ir UAB „Šviesa“.

Konferencijoje buvo išklausyti vaikų pranešimai ir demonstruojami vaikų piešiniai. Kūrybinėmis išraiškomis buvo papasakota apie tai, kas vaikams rūpi. Savo kūryba vaikai kalbėjo labai atvirai ir be baimės. Kūriniuose atspindėtos šeimos susvetimėjimo, prekybos žmonėmis, kalbėjimo tik draudimo ir bausmių kalba, kūrybinio polėkio ribojimo, psichinių vaikų problemų ignoravimo ar niekinimo, begalinio nuovargio dėl suaugusiųjų spaudimo būti „pačiausiais“ temos.

 

Seimo kanceliarijos nuotrauka (aut. – D. Barysaitė)

 

ŽTK pirmininkas Valerijus Simulikas specialiaisiais prizais apdovanojo vaikus, savo pranešimuose taikliai apčiuopusius žmogaus teisių idėjas. Specialųjį prizą V. Simulikas įteikė Kauno Martyno Mažvydo pagrindinės mokyklos 6 klasės mokinei Skaistei Vilkelytei už raginimą kurti taiką savyje pranešime „Apie taiką su savimi“.

„Galvoje susikaupę sunkumų gniužuliukai išsibarsto po kūną. Ir tas jausmas, kad niekada netapsi laimingas... Kažkur giliai giliai suspurda mažytis noras ką nors padaryti gerai <…>. Bet niekur neini, nes žinai, kad tau niekas nepavyks...<…> Sustok! Nežudyk. Nesižudyk”– rašė S. Vilkelytė. „Pasaulyje niekada nebus taikos, kol jos neturėsime savyje”, – citavo M.L. Kingą šeštokė.

Kitą specialųjį prizą V. Simulikas įteikė Prienų „Žiburio“ gimnazijos 3 klasės mokiniui Arijui Jurevičiui už taikaus žmonių sugyvenimo idėjas jo pranešime „Apie savitumo paieškas ir aplinką“. „Mes visi skirtingi, unikalūs, savaip nepakartojami, bet vienodai sužlugdyti. Mes suskirstyti grupėmis, kurioms fantazija ne padeda, o griauna, kai tarp savų pradedame ieškoti svetimų. <...> Ar esu savo paties kūrinys? Ne, esu kūrinys tų, kurie įsivaizdavo turintys galią mane teisti, kritikuoti ir kaip molį lipdyti pagal savo nesubrandintą požiūrį. Tik vienintelis dalykas buvo pamirštas – aš esu dalis jų, griaudami mane, jie sugriovė save <...>  tik skirtingi gali sukurti harmoniją“ , – taip apie visuomenės spaudimą vaikui, jaunuoliui, žmogui atitikti standartus, žlugdant asmens kūrybinį pradą, kalbėjo moksleivis iš Prienų.

 

ŽTK pirmininkasV.Simulikas su specialiųjų prizų laimėtojais. Seimo kanceliarijos nuotrauka (aut. – O. Posaškova)

 

Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencija skelbia:

„1. Valstybės dalyvės garantuoja vaikui, sugebančiam suformuluoti savo pažiūras, teisę laisvai jas reikšti visais jį liečiančiais klausimais; be to, vaiko pažiūroms, atsižvelgiant į jo amžių ir brandumą, skiriama daug dėmesio.

2. Todėl vaikui būtinai suteikiama galimybė būti išklausytam bet kokio jį liečiančio teisminio ar administracinio nagrinėjimo metu tiesiogiai arba per atstovą ar atitinkamą organą nacionalinių įstatymų numatyta tvarka.“ (12 straipsnis);

„1. Vaikas turi teisę laisvai reikšti savo nuomonę; todėl ši teisė apima laisvę ieškoti, gauti ir perduoti bet kokio pobūdžio informaciją ir idėjas nepaisant sienų žodine: rašytine arba spausdinta forma, meno kūriniais arba kitais vaiko pasirinktais būdais.

2. Įgyvendinant šią teisę, gali būti kai kurių apribojimų, tačiau jie gali būti tik tokie, kokie numatyti įstatymu ir yra būtini:

a) siekiant garantuoti pagarbą kitų asmenų teisėms ir reputacijai;

arba

b) būtini valstybės saugumui, viešajai tvarkai (ordre public), gyventojų sveikatai ar dorovei apsaugoti.“ (13 straipsnis).

 

 

Daugiau informacijos suteiks:

Žmogaus teisių komiteto biuro patarėja

Eglė Gibavičiūtė, tel. (8 5) 239 6809, el. p. [email protected]

 

 

 


  Siųsti el. paštuSpausdinti