Lietuvos valstybės simboliai Seimo rūmai Seimo logotipas

2017 m. vasario 1 d. Antikorupcijos komisijos posėdžio darbotvarkė Nr. P-2

Eil.
Nr.
Data, laikas,
vieta
Svarstomas
klausimas
Komisijos išvados rengėjas, atsakingas tarnautojas
1 . 2017-02-01
13.00–13.50
Kazimiero Antanavičiaus salė (III r., Nr. 220).

Dėl Mokesčių administravimo įstatymo 71 straipsnio (susitarimas dėl mokesčio dydžio) nuostatų taikymo.

Kviestieji asmenys: Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos atstovas, Lietuvos Respublikos finansų ministerijos atstovas, Specialiųjų tyrimų tarnybos atstovas

V. Gailius
R. Varslauskas
2 . 2017-02-01
13.50–14.50
Kazimiero Antanavičiaus salė (III r., Nr. 220).
Dėl Korupcijos prevencijos įstatymo 9 straipsnio (informacijos apie asmenį, siekiantį eiti arba einantį pareigas valstybės ar savivaldybės įstaigoje ar įmonėje, pateikimas) ir 91 straipsnio (informacijos apie asmenį, kurį į pareigas Europos Sąjungos ar tarptautinėse institucijose teikia Lietuvos Respublika, pateikimas) vykdymo.

Kviestieji asmenys: Specialiųjų tyrimų tarnybos atstovas, Vyriausybės kanceliarijos atstovas, Valstybės tarnybos departamento atstovas
V. Gailius
R. Varslauskas
3 .

2017-02-01
14.50–15.00

Kazimiero Antanavičiaus salė (III r., Nr. 220).

Kiti klausimai. V. Gailius

Komisijos pirmininkas                                                                Vitalijus Gailius


  Siųsti el. paštuSpausdinti