Lietuvos valstybės simboliai Seimo rūmai Seimo logotipas

2018m. lapkričio 7 d. Seimo sveikos gyvensenos komisijos posėdžio darbotvarkė

Eil.
Nr.

Data, laikas,
vieta

Projekto Nr.

Svarstomas
klausimas

Pagrindinė ar
papildoma
komisija
(stadija)

Komisijos išvados rengėjas, atsakingas tarnautojas

  1.  

2018-11-07
15.00-15.05
III r. 420 s.

 

Darbotvarkės tvirtinimas

 

D. Kepenis

 

       2.

2018-11-07
15.05–15.35
III r. 420 s.

 

Sveiko senėjimo užtikrinimo Lietuvoje 2014–2023 m. veiksmų plano aptarimas (2014–2017 m pasiektų rezultatų apžvalga).

Kviečiami asmenys:

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos atstovai

 

D. Kepenis

R. Kniukštienė

 

       3.

2018-11-07
15.35–16.05
III r. 420 s.

 

Visuomenės sveikatos stebėsenos rezultatų aptarimas

Kviečiami asmenys:

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos, Higienos instituto atstovai, kiti suinteresuoti asmenys

 

D. Kepenis

R. Kniukštienė

        4.

2018-11-07
16.05–16.50
III r. 420 s.

 

Sveikatos mokytojų rengimo ir kvalifikacijos tobulinimo klausimų aptarimas

 

D. Kepenis

 

       5.

2018-11-07
16.50–17.00
III r. 420 s.

 

XIIIP-2476

Kiti klausimai

Seimo nutarimo „Sveikatos tausojimo ir stiprinimo politikos gairių patvirtinimo“ projektas

 

Pasirengimas svarstymui

D. Kepenis

 

 

 

Komisijos pirmininkas                                                                                                                                                                              Dainius Kepenis

 

   Naujausi pakeitimai - 2018-11-02 12:58
   Valdas Sinkevičius

  Siųsti el. paštuSpausdinti