Lietuvos valstybės simboliai Seimo rūmai Seimo logotipas

Sveikos gyvensenos komisijos pirmininkas D. Kepenis: „Įgyvendinant sveikos gyvensenos politiką svarbus tarpinstitucinis bendradarbiavimas“

2018 m. kovo 28 d. pranešimas žiniasklaidai

 

Seimo Sveikos gyvensenos komisija šiandien vykusiame posėdyje pritarė komisijos nuostatų projektui.

Komisijos veiklos tikslas – užtikrinti koordinuotus ir kryptingus teisėkūros veiksmus valstybės sveikos gyvensenos (sveikos ir subalansuotos mitybos, sveikatinamojo fizinio aktyvumo ir grūdinimosi, racionalios darbo ir poilsio kaitos, psichoemocinio stabilumo, asmens higienos ir kūno priežiūros, žalingų įpročių prevencijos, sveikos ir saugios aplinkos) politikos srityje, atsižvelgiant į darnios visuomenės vystymosi ir „sveikata visose politikose“ principus, valstybės interesus, sudarant palankias sąlygas įgyvendinti sveikos gyvensenos veiksmingą, tarpdisciplininę ir integruotą politiką.

„Sveikata visose politikose“ principas vyrauja Lietuvos sveikatos 2014–2025 m. strategijoje, Nacionalinės pažangos programoje, sveikatos apsaugos ministro patvirtiname Sveikatos netolygumų mažinimo Lietuvoje 2014–2023 m. veiksmų plane ir kituose dokumentuose, tačiau įgyvendinamos sveikatos gerinimo priemonės dažnai apribojamos sveikatos priežiūros sistema, neskiriant pakankamai dėmesio kitoms valdymo sritims, pavyzdžiui, švietimo, socialinio sektoriaus, ekonomikos, ūkio“, – sakė komisijos pirmininkas Dainius Kepenis.

Siekdama plėtoti principo „sveikata visose politikose“ įgyvendinimą ir mažinti sveikatos netolygumus, komisija numatė, atsižvelgdama į esamą sveikos gyvensenos Lietuvoje padėtį, išskirti prioritetines sveikos gyvensenos sritis, telkti valstybės ir savivaldybių institucijų, bendruomenių, verslo ir nevyriausybinių organizacijų iniciatyvas.

 

Daugiau informacijos:

Seimo Sveikos gyvensenos komisijos pirmininkas

Dainius Kepenis, tel. (8 5) 239 6603

 

Parengė

Seimo kanceliarijos Komisijų sekretoriato patarėja

Monika Urmonienė, tel. (8 5) 239 6836, el. p. [email protected]

 

 

 

2018 m. kovo 28 d. pranešimas žiniasklaidai

 

Seimo Sveikos gyvensenos komisija šiandien vykusiame posėdyje pritarė komisijos nuostatų projektui.

Komisijos veiklos tikslas – užtikrinti koordinuotus ir kryptingus teisėkūros veiksmus valstybės sveikos gyvensenos (sveikos ir subalansuotos mitybos, sveikatinamojo fizinio aktyvumo ir grūdinimosi, racionalios darbo ir poilsio kaitos, psichoemocinio stabilumo, asmens higienos ir kūno priežiūros, žalingų įpročių prevencijos, sveikos ir saugios aplinkos) politikos srityje, atsižvelgiant į darnios visuomenės vystymosi ir „sveikata visose politikose“ principus, valstybės interesus, sudarant palankias sąlygas įgyvendinti sveikos gyvensenos veiksmingą, tarpdisciplininę ir integruotą politiką.

„Sveikata visose politikose“ principas vyrauja Lietuvos sveikatos 2014–2025 m. strategijoje, Nacionalinės pažangos programoje, sveikatos apsaugos ministro patvirtiname Sveikatos netolygumų mažinimo Lietuvoje 2014–2023 m. veiksmų plane ir kituose dokumentuose, tačiau įgyvendinamos sveikatos gerinimo priemonės dažnai apribojamos sveikatos priežiūros sistema, neskiriant pakankamai dėmesio kitoms valdymo sritims, pavyzdžiui, švietimo, socialinio sektoriaus, ekonomikos, ūkio“, – sakė komisijos pirmininkas Dainius Kepenis.

Siekdama plėtoti principo „sveikata visose politikose“ įgyvendinimą ir mažinti sveikatos netolygumus, komisija numatė, atsižvelgdama į esamą sveikos gyvensenos Lietuvoje padėtį, išskirti prioritetines sveikos gyvensenos sritis, telkti valstybės ir savivaldybių institucijų, bendruomenių, verslo ir nevyriausybinių organizacijų iniciatyvas.

 

Daugiau informacijos:

Seimo Sveikos gyvensenos komisijos pirmininkas

Dainius Kepenis, tel. (8 5) 239 6603

 

Parengė

Seimo kanceliarijos Komisijų sekretoriato patarėja

Monika Urmonienė, tel. (8 5) 239 6836, el. p. [email protected]

 

 

 

   Naujausi pakeitimai - 2018-03-28 16:46
   Asta Markevičienė

  Siųsti el. paštuSpausdinti