Lietuvos valstybės simboliai Seimo rūmai Seimo logotipas

2018 m. kovo 21 d. Aplinkos apsaugos komiteto posėdžio darbotvarkė

Eil.
Nr.
Data, laikas,
vieta
Projekto Nr. Svarstomas
klausimas
Pagrindinis ar
papildomas
komitetas
(stadija)
Komiteto išvados rengėjas (-ai), atsakingas (-i) tarnautojas (-ai)
1. 2018-03-21
10.00-11.00
I r. 404 k.
XIIIP-1446 Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2012 m. birželio 26 d. nutarimo Nr. XI-2133 „Dėl Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijos patvirtinimo“ pakeitimo“ projektas (nauja redakcija) + strategija Papildomas
(svarstymas)
K. Mažeika
P. Saudargas
R. Matusevičiūtė
2. 2018-03-21
11.00-11.30
I r. 404 k.
XIIP-4758 Atliekų tvarkymo įstatymo Nr. VIII-787 4 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Pagrindinis
(svarstymas)
P. Nevulis
R.Morkūnaitė – Mikulėnienė
B. Pūtienė
3. 2018-03-21
11.30-11.35
I r. 404 k.
  Kiti klausimai   K. Mažeika

Komiteto pirmininkas                                                                                                                       Kęstutis Mažeika

   Naujausi pakeitimai - 2018-03-16 08:47
   Vida Katinaitė

  Siųsti el. paštuSpausdinti