Lietuvos valstybės simboliai Seimo rūmai Seimo logotipas

2018 m. gegužės 9 d. Aplinkos apsaugos komiteto posėdžio darbotvarkė

Eil.
Nr.
Data, laikas,
vieta
Projekto Nr. Svarstomas
klausimas
Pagrindinis ar
papildomas
komitetas
(stadija)
Komiteto išvados rengėjas (-ai), atsakingas (-i) tarnautojas (-ai)
1. 2018-05-09
10.00-10.05
I r. 404 k.
  Darbotvarkės tvirtinimas   K. Mažeika
B. Pūtienė
2. 2018-05-09
10.05-10.15
I r. 404 k.
XIIIP-1930 Aplinkos apsaugos įstatymo Nr. I-2223 priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 70(1) straipsniu įstatymo projektas Pagrindinis
(svarstymas)

K. Bacvinka
L. Balsys

R. Matusevičiūtė

3. 2018-05-09
10.15-10.20
I r. 404 k.
XIIIP-1931 Administracinių nusižengimų kodekso 265 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Papildomas
(svarstymas)

K. Bacvinka
L. Balsys

R. Matusevičiūtė

4. 2018-05-09
10.20-10.30
I r. 404 k.
XIIIP-1932 Įstatymo „Dėl Monrealio protokolo dėl ozono sluoksnį ardančių medžiagų pakeitimo, priimto dvidešimt aštuntajame šalių susitikime, įvykusiame 2016 m. spalio 10- 15 d. Kigalyje, ratifikavimo“ projektas Papildomas
(svarstymas)

K. Bacvinka
L. Balsys

R. Matusevičiūtė

5. 2018-05-09
10.30-10.45
I r. 404 k.
XIIIP-435(2) Medžioklės įstatymo Nr. IX-966 2, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15 ir 16 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Pagrindinis
(papildomų pastabų svarstymas)
K. Mažeika
S. Gentvilas
J. Jakučionytė
6. 2018-05-09
10.45-11.00
I r. 404 k.
XIIIP-1711 Atliekų tvarkymo įstatymo Nr. VIII-787 pakeitimo įstatymo projektas Pagrindinis
(svarstymas)
K. Mažeika
J. Imbrasas
B. Pūtienė
7. 2018-05-09
11.00-11.10
I r. 404 k.
XIIIP-1933 Šventosios valstybinio jūrų uosto įstatymo Nr. X-910 pakeitimo įstatymo projektas (nauja redakcija) Papildomas
(svarstymas)
P. Nevulis
S. Gentvilas
A. Latvėnė
8. 2018-05-09
11.10-11.20
I r. 404 k
XIIIP-1934 Žemės įstatymo Nr. I-446 7, 8, 9 ir 32 straipsnių pakeitimo įstatymo Nr. XIII-971 1 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Papildomas
(svarstymas)
P. Nevulis
S. Gentvilas
A. Latvėnė
9. 2018-05-09
11.20-11.50
I r. 404 k.
Dėl gaminantiems vartotojams taikomos kainodaros už pasinaudojimą elektros tinklais pagal Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymą tobulinimo Parlamentinė kontrolė K. Mažeika
R. Matusevičiūtė
10. 2018-05-09
11.50-12.00
I r. 404 k.
  Kiti klausimai   K. Mažeika

Komiteto pirmininkas                                                                                                          Kęstutis Mažeika

   Naujausi pakeitimai - 2018-05-07 17:22
   Vida Katinaitė

  Siųsti el. paštuSpausdinti