Lietuvos valstybės simboliai Seimo rūmai Seimo logotipas

2018 m. gruodžio 5 d. Aplinkos apsaugos komiteto posėdžio darbotvarkė

Eil.
Nr.
Data, laikas,
vieta
Projekto Nr. Svarstomas
klausimas
Pagrindinis ar
papildomas
komitetas
(stadija)
Komiteto išvados rengėjas, atsakingas tarnautojas
1. 2018-12-05
10.00-10.05
I r. 404 k.
  Darbotvarkės tvirtinimas   K. Mažeika
B. Pūtienė
2. 2018-12-05
10.05-10.25
I r. 404 k.
ES-18-211 Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai, Europos Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui 2019 m. Komisijos darbo programa Pažadų tesėjimas ir pasiruošimas ateičiai Nr. COM/2018/800 Specializuotas
(svarstymas)
V. Vingrienė
R. Morkūnaitė-Mikulėnienė
R. Matusevičiūtė
3. 2018-12-05
10.25-10.35
I r. 404 k.
ES -18-216 Komisijos ataskaita Europos Parlamentui ir Tarybai dėl ES prisitaikymo prie klimato kaitos strategijos įgyvendinimo Nr. COM/2018/738 Specializuotas
(svarstymas)
K. Mažeika
L. Balsys R. Matusevičiūtė
4. 2018-12-05
10.35-10.45
I r. 404 k.
ES-18-213 Komisijos ataskaita Europos Parlamentui ir Tarybai ES ir Paryžiaus klimato susitarimas. Pažangos vertinimas šalių konferencijoje Katovicuose (teikiama pagal 2013 m. gegužės 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 525/2013 dėl šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo stebėsenos bei ataskaitų ir kitos su klimato kaita susijusios nacionalinio bei Sąjungos lygmens informacijos teikimo mechanizmo ir kuriuo panaikinamas Sprendimas Nr. 280/2004/EB 21 straipsnį) Nr. COM/2018/716 Specializuotas
(svarstymas)
K. Mažeika
L. Balsys R. Matusevičiūtė
5. 2018-12-05
10.45-11.10
I r. 404 k.
XIIIP-2653 Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 1, 2, 3, 5, 11, 13, 14, 17, 20, 20(1), 21, 42 straipsnių pakeitimo, Įstatymo papildymo 63(1) straipsniu ir 15 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektas Pagrindinis
(svarstymas)
K. Mažeika
A. Skardžius
L. Balsys
R. Matusevičiūtė
6. 2018-12-05
11.10-11.15
I r. 404 k.
XIIIP-2654 Elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 2, 16, 22, 67, 74 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 21(1) straipsniu įstatymo projektas Pagrindinis
(svarstymas)
K. Mažeika
A. Skardžius
L. Balsys
R. Matusevičiūtė
7. 2018-12-05
11.15-11.30
I r. 404 k.
XIIIP-1287 Žemės įstatymo Nr. I-446 32 ir 40 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Pagrindinis
(svarstymas)
P. Nevulis
S. Gentvilas
B. Pūtienė
8.

2018-12-05
11.30-11.35
I r. 404 k.

XIIIP-2333(3) ES Atliekų tvarkymo įstatymo Nr. VIII-787 2, 3(2), 4, 30, 31, 34(15), 34(19), 34(20) straipsnių, šeštojo skirsnio ir 5 priedo pakeitimo įstatymo projektas Pagrindinis
(papildomų pastabų svarstymas)
V. Vingrienė
L. Balsys R.Matusevičiūtė
9. 2018-12-05
11.35-12.15
I r. 404 k.
  Dėl Vieningos gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacinės sistemos veikimo problemų   K. Mažeika S. Gentvilas
J. Grigaravičienė
10. 2018-12-05
12.15-12.20
I r. 404 k.
  Kiti klausimai   K. Mažeika

Komiteto pirmininkas                                                                                                                        Kęstutis Mažeika

   Naujausi pakeitimai - 2018-11-30 09:44
   Vida Katinaitė

  Siųsti el. paštuSpausdinti