Lietuvos valstybės simboliai Seimo rūmai Seimo logotipas

2018 m. gruodžio 19 d. Aplinkos apsaugos komiteto posėdžio darbotvarkė

Eil.
Nr.
Data, laikas,
vieta
Projekto Nr. Svarstomas
klausimas
Pagrindinis ar
papildomas
komitetas
(stadija)
Komiteto išvados rengėjas, atsakingas tarnautojas
1. 2018-12-19
9.00-9.05
I r. 404 k.
  Darbotvarkės tvirtinimas   K. Mažeika
B. Pūtienė
2. 2018-12-19
9.05-9.10
I r. 404 k.
XIIIP-2703(2) Aplinkos apsaugos rėmimo programos įstatymo Nr. VIII-2025 4 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Pagrindinis
(papildomų pastabų svarstymas)
V. Vingrienė
P. Saudargas
J. Jakučionytė
3. 2018-12-19
9.10-9.15
I r. 404 k.
XIIIP-2704(2) Savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos įstatymo Nr. IX-1607 4 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Pagrindinis
(papildomų pastabų svarstymas)
V. Vingrienė
P. Saudargas
J. Jakučionytė
4. 2018-12-19
9.15-9.20
I r. 404 k.
XIIIP-2653(2) Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 1, 2, 3, 5, 11, 13, 14, 17, 20, 20(1), 21 straipsnių pakeitimo, Įstatymo papildymo 63(1) straipsniu ir 15 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektas Pagrindinis
(papildomų pastabų svarstymas)
K. Mažeika
L. Balsys
A. Skardžius
R. Matusevičiūtė
5. 2018-12-19
9.20-9.25
I r. 404 k.
XIIIP-2654(2) Elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 2, 16, 22, 67, 74 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 21(1) straipsniu įstatymo projektas Pagrindinis
(papildomų pastabų svarstymas)
K. Mažeika
L. Balsys
A. Skardžius
R. Matusevičiūtė
6. 2018-12-19
9.25-9.30
I r. 404 k.
XIIIP-2370(2) Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 5, 8, 10, 13, 20, 26, 28, 29, 36, 37, 39, 54, 57 straipsnių pakeitimo ir aštuntojo skirsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektas Pagrindinis
(papildomų pastabų svarstymas)
K. Mažeika
P. Saudargas
R. Matusevičiūtė
7. 2018-12-19
9.30-9.35
I r. 404 k.
XIIIP-2371(2) Energetikos įstatymo Nr. IX-884 14 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Pagrindinis
(papildomų pastabų svarstymas)
K. Mažeika
P. Saudargas
R. Matusevičiūtė
8. 2018-12-19
9.35-9.40
I r. 404 k.
XIIIP-2577(2) Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo Nr. X-764 2, 3, 6, 9, 10, 12, 16, 20, 21, 22, 23, 32, 33, 34, 35, 38 straipsnių ir dešimtojo skirsnio pavadinimo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 34(1), 35(1) straipsniais ir priedu įstatymo projektas Pagrindinis
(papildomų pastabų svarstymas)
P.Nevulis
P. Saudargas
R. Matusevičiūtė
9. 2018-12-19
9.40-9.50
I r. 404 k.
XIIIP-2694 Teritorijų planavimo įstatymo Nr. I-1120 16, 19 ir 20 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Pagrindinis
(svarstymas)
P. Nevulis
S. Gentvilas
B. Pūtienė
10. 2018-12-19
9.50-9.55
I r. 404 k.
XIIIP-2695 Žemės įstatymo Nr. I-446 40 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Pagrindinis
(svarstymas)
P. Nevulis
S. Gentvilas
J. Jakučionytė
11. 2018-12-19
9.55-10.00
I r. 404 k.
XIIIP-2696 Miškų įstatymo Nr. I-671 11 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Pagrindinis
(svarstymas)
P. Nevulis
S. Gentvilas
J. Jakučionytė
12. 2018-12-19
10.00-12.00
I r. 404 k.
XIIIP-2031 Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo projektas Pagrindinis
(svarstymas)
K. Mažeika
S. Gentvilas
B. Pūtienė
13. 2018-12-19
10.00-12.00
I r. 404 k.
XIIIP-2032 Administracinių nusižengimų kodekso 53, 247, 256, 305, 385, 589 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Papildomas
(svarstymas)
K. Mažeika
S. Gentvilas
B. Pūtienė
14. 2018-12-19
10.00-12.00
I r. 404 k.
XIIIP-2033 Aplinkos oro apsaugos įstatymo Nr. VIII-1392 2 straipsnio pakeitimo ir 12 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektas Pagrindinis
(svarstymas)
K. Mažeika
S. Gentvilas
J. Jakučionytė
15. 2018-12-19
10.00-12.00
I r. 404 k.
XIIIP-2034 Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 49 ir 51 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Pagrindinis
(svarstymas)
K. Mažeika
S. Gentvilas
B. Pūtienė
16. 2018-12-19
10.00-12.00
I r. 404 k.
XIIIP-2035 Aviacijos įstatymo Nr. VIII-2066 10 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Pagrindinis
(svarstymas)
K. Mažeika
S. Gentvilas
J. Jakučionytė
17. 2018-12-19
10.00-12.00
I r. 404 k.
XIIIP-2036 Branduolinės energijos įstatymo Nr. I-1613 2 ir 28 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Pagrindinis
(svarstymas)
K. Mažeika
S. Gentvilas
B. Pūtienė
18. 2018-12-19
10.00-12.00
I r. 404 k.
XIIIP-2037 Elektroninių ryšių įstatymo Nr. IX-2135 41 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Pagrindinis
(svarstymas)
K. Mažeika
S. Gentvilas
J. Jakučionytė
19. 2018-12-19
10.00-12.00
I r. 404 k.
XIIIP-2038 Elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 75 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Pagrindinis
(svarstymas)
K. Mažeika
S. Gentvilas
B. Pūtienė
20. 2018-12-19
10.00-12.00
I r. 404 k.
XIIIP-2039 Energetikos įstatymo Nr. VIII-884 2 ir 18 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Pagrindinis
(svarstymas)
K. Mažeika
S. Gentvilas
B. Pūtienė
21. 2018-12-19
10.00-12.00
I r. 404 k.
XIIIP-2040 Gamtinių dujų įstatymo Nr. VIII-1973 13 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Pagrindinis
(svarstymas)
K. Mažeika
S. Gentvilas
B. Pūtienė
22. 2018-12-19
10.00-12.00
I r. 404 k.
XIIIP-2041 Geležinkelių transporto kodekso 19 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Pagrindinis
(svarstymas)
K. Mažeika
S. Gentvilas
J. Jakučionytė
23. 2018-12-19
10.00-12.00
I r. 404 k.
XIIIP-2042 Geodezijos ir kartografijos įstatymo Nr. IX-415 17 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Pagrindinis
(svarstymas)
K. Mažeika
S. Gentvilas
B. Pūtienė
24. 2018-12-19
10.00-12.00
I r. 404 k.
XIIIP-2043 Geriamojo vandens įstatymo Nr. IX-433 2 straipsnio pakeitimo ir 13 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektas Pagrindinis
(svarstymas)
K. Mažeika
S. Gentvilas
J. Grigaravičienė
25. 2018-12-19
10.00-12.00
I r. 404 k.
XIIIP-2044 Kelių įstatymo Nr. I-891 2, 12 ir 13 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Pagrindinis
(svarstymas)
K. Mažeika
S. Gentvilas
J. Jakučionytė
26. 2018-12-19
10.00-12.00
I r. 404 k.
XIIIP-2045 Klaipėdos valstybinio jūrų uosto įstatymo Nr. I-1340 22 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Pagrindinis
(svarstymas)
K. Mažeika
S. Gentvilas
J. Jakučionytė
27. 2018-12-19
10.00-12.00
I r. 404 k.
XIIIP-2046 Miškų įstatymo Nr. I-671 papildymo 2(1) straipsniu įstatymo projektas Pagrindinis
(svarstymas)
K. Mažeika
S. Gentvilas
J. Jakučionytė
28. 2018-12-19
10.00-12.00
I r. 404 k.
XIIIP-2047 Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo Nr. I-733 2, 4, 17, 19 ir 20 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Pagrindinis
(svarstymas)
K. Mažeika
S. Gentvilas
B. Pūtienė
29. 2018-12-19
10.00-12.00
I r. 404 k.
XIIIP-2048 Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo Nr. VIII-1764 4, 6 ir 13 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Pagrindinis
(svarstymas)
K. Mažeika
S. Gentvilas
B. Pūtienė
30. 2018-12-19
10.00-12.00
I r. 404 k.
XIIIP-2049 Nekilnojamojo turto registro įstatymo Nr. I-1539 papildymo 15(1) straipsniu ir 1, 2, 3, 8, 15, 16, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 29, 33, 35, 36, 37, 41, 43, 44, 45 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Pagrindinis
(svarstymas)
K. Mažeika
S. Gentvilas
B. Pūtienė
31. 2018-12-19
10.00-12.00
I r. 404 k.
XIIIP-2050 Pajūrio juostos įstatymo Nr. IX-1016 1, 4, 5, 6 ir 7 straipsnių, trečiojo skirsnio pavadinimo pakeitimo įstatymo projektas Pagrindinis
(svarstymas)
K. Mažeika
S. Gentvilas
J. Jakučionytė
32. 2018-12-19
10.00-12.00
I r. 404 k.
XIIIP-2051 Saugomų teritorijų įstatymo Nr. I-301 2, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 18, 19, 20, 20(1), 25, 27 ir 28 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Pagrindinis
(svarstymas)
K. Mažeika
S. Gentvilas
J. Jakučionytė
33. 2018-12-19
10.00-12.00
I r. 404 k.
XIIIP-2052 Statybos įstatymo Nr. XII-2573 24 ir 27 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Pagrindinis
(svarstymas)
K. Mažeika
S. Gentvilas
B. Pūtienė
34. 2018-12-19
10.00-12.00
I r. 404 k.
XIIIP-2053 Teritorijų planavimo įstatymo Nr. I -1120 17, 20 ir 21 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Pagrindinis
(svarstymas)
K. Mažeika
S. Gentvilas
B. Pūtienė
35. 2018-12-19
10.00-12.00
I r. 404 k.
XIIIP-2054 Triukšmo valdymo įstatymo Nr. IX-2499 24 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Pagrindinis
(svarstymas)
K. Mažeika
S. Gentvilas
J. Grigaravičienė
36. 2018-12-19
10.00-12.00
I r. 404 k.
XIIIP-2055 Vadovybės apsaugos įstatymo Nr. IX-1183 9 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Pagrindinis
(svarstymas)
K. Mažeika
S. Gentvilas
J. Grigaravičienė
37. 2018-12-19
10.00-12.00
I r. 404 k.
XIIIP-2056 Vandens įstatymo Nr. VIII-474 2, 3 ir 14 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Pagrindinis
(svarstymas)
K. Mažeika
S. Gentvilas
R. Matusevičiūtė
38. 2018-12-19
10.00-12.00
I r. 404 k.
XIIIP-2057 Visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo Nr. IX-886 2 ir 24 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Pagrindinis
(svarstymas)
K. Mažeika
S. Gentvilas
J. Grigaravičienė
39. 2018-12-19
10.00-12.00
I r. 404 k.
XIIIP-2058 Žemės įstatymo Nr. I-446 2, 21 ir 34 straipsnių pakeitimo ir 22 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektas Pagrindinis
(svarstymas)
K. Mažeika
S. Gentvilas
J. Jakučionytė
40. 2018-12-19
10.00-12.00
I r. 404 k.
XIIIP-2059 Žemės gelmių įstatymo Nr. I-1034 papildymo 19(1) straipsniu įstatymo projektas Pagrindinis
(svarstymas)
K. Mažeika
S. Gentvilas
R. Matusevičiūtė
41. 2018-12-19
10.00-12.00
I r. 404 k.
XIIIP-2060 Žmonių palaikų laidojimo įstatymo Nr. X-1404 10 ir 24 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Pagrindinis
(svarstymas)
K. Mažeika
S. Gentvilas
J. Grigaravičienė
42. 2018-12-19
10.00-12.00
I r. 404 k.
XIIIP-2061 Žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo Nr. I-1553 2 ir 14 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Pagrindinis
(svarstymas)
K. Mažeika
S. Gentvilas
J. Grigaravičienė
43. 2018-12-19
10.00-12.00
I r. 404 k.
XIIIP-2839 Žuvininkystės įstatymo Nr. VIII-1756 24 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Pagrindinis
(svarstymas)
K. Mažeika
S. Gentvilas
J. Jakučionytė
44. 2018-12-19
10.00-12.00
I r. 404 k.
XIIIP-2841 Želdynų įstatymo Nr. X-1241 8, 9 ir 13 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Pagrindinis
(svarstymas)
K. Mažeika
S. Gentvilas
J. Jakučionytė
45. 2018-12-19
12.00-12.05
I r. 404 k.
  Kiti klausimai   K. Mažeika

Komiteto pirmininkas                                                                                                                 Kęstutis Mažeika

   Naujausi pakeitimai - 2018-12-14 10:03
   Vida Katinaitė

  Siųsti el. paštuSpausdinti