Lietuvos valstybės simboliai Seimo rūmai Seimo logotipas

2018 m. balandžio 11 d. Teisės ir teisėtvarkos komiteto posėdžio darbotvarkė

 

Eil.
Nr.
Data, laikas,
vieta
Projekto Nr. Svarstomi klausimai Pagrindinis ar
papildomas
komitetas
(stadija)
Komiteto išvadų
rengėjai, biuro
tarnautojai
1. 2018-04-11
I r. 455 k.
Posėdžio darbotvarkės tvirtinimas A. Širinskienė
D. Komparskienė
2. 2018-04-11
10.00–10.30
I r. 455 k.
  Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 metų veiklos ataskaita Parlamentinė kontrolė A. Širinskienė
D. Komparskienė
3. 2018-04-11
10.30–10.55
I r. 455 k.
  Metinis Konstitucinio Teismo veiklos pranešimas 2017 metai Pristatymas A. Širinskienė
S. Šedbaras
D. Komparskienė
4. 2018-04-11
10.55–11.05
I r. 455 k.
XIIIP-1588ES Administracinių nusižengimų kodekso 147 straipsnio ir priedo pakeitimo įstatymo projektas

Pateikė LRV / SM
Pagrindinis (svarstymas) S. Šedbaras
L. Stacevičius
L. Zdanavičienė
5. 2018-04-11
11.05–11.15
I r. 455 k.
XIIIP-1583ES Administracinių nusižengimų kodekso Nr. XII-1869 XV skyriaus pavadinimo, 221, 222, 589 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

Pateikė – LRV / FM
Pagrindinis (svarstymas) S. Šedbaras
I. Šiaulienė
L. Zdanavičienė
6. 2018-04-11
11.15–11.20
I r. 455 k.
XIIIP-1763 Seimo nario pasiūlymas dėl Seimo statuto „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo statuto Nr. I-399 25 straipsnio pakeitimo ir Statuto papildymo 803 straipsniu“ projekto

Pateikė Seimo narys V. Gailius
Pagrindinis
(svarstymas)
A. Nekrošius
J. Sabatauskas
M. Civilkienė
7. 2018-04-11
11.20–11.30
I r. 455 k.
XIIIP-1214 Komercinių paslapčių teisinės apsaugos įstatymo projektas

Pateikė – Vyriausybė / TM
Pagrindinis (svarstymas) A. Širinskienė
S. Šedbaras
M. Civilkienė
8. XIIIP-1215 Civilinio proceso kodekso 275 ir 292 straipsnių pakeitimo ir Kodekso papildymo 101 straipsniu įstatymo projektas

Pateikė – Vyriausybė / TM
A. Širinskienė
S. Šedbaras
D. Komparskienė
9. XIIIP-1216 Civilinio kodekso 1.111, 1.116 ir 1.125 straipsnių bei priedo pakeitimo įstatymo projektas

Pateikė – Vyriausybė / TM
A. Širinskienė
S. Šedbaras
M. Civilkienė
10. 2018-04-11
11.30–11.40
I r. 455 k.
XIIIP-1550 Įstatymo „Dėl Lietuvos Respublikos ir Indijos Respublikos sutarties dėl ekstradicijos ratifikavimo“ projektas

Pateikė – Lietuvos Respublikos Prezidentas / TM
Papildomas (svarstymas) V. Gailius
P. Valiūnas
D. Latvelienė
11. 2018-04-11
11.40–11.50
I r. 455 k.
XIIIP-1452 Seimo nutarimo „Dėl Kuršių nerijos nacionalinio parko tvarkymo plano“ projektas

Pateikė Seimo narys S. Gentvilas / 6 SN / 48 SN
Svarstymas dėl atitikties Konstitucijai A. Širinskienė
S. Šedbaras
R Varanauskienė
12. 2018-04-11
11.50–12.00
I r. 455 k.
XIIIP-1747 Įstatymo dėl užsieniečių teisinės padėties Nr. IX-2206 3, 4, 21, 26, 28, 29, 31, 34, 36, 40, 51, 55, 67, 69, 86, 87, 99, 991, 100, 104, 1051, 1052, 1054, 115, 116, 120, 127, 140, 141 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 501 straipsniu įstatymo projektas

Pateikė Seimo nariai: A. Ažubalis, L. Kasčiūnas
Svarstymas dėl atitikties Konstitucijai A. Širinskienė
S. Šedbaras
R. Karpavičiūtė
13. 2018-04-11
12.00–12.05
I r. 455 k.
XIIIP-1857(2)

Civilinio kodekso 4.82 ir 4.84 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

Pateikė Seimo narys V. Juozapaitis / 5 SN

Svarstymas dėl atitikties Konstitucijai A. Širinskienė
S. Šedbaras M.Civilkienė
14. 2018-04-11
12.05–12.10
I r. 455 k.
  Kiti klausimai. Dėl kito Komiteto posėdžio.   A. Širinskienė
    PASIRENGIMAS SVARSTYTI  
Eil.
Nr.

Preliminari svarstymo Seime data

Projekto Nr.

Projekto pavadinimas
Pagrindinis ar
papildomas
komitetas
(stadija)
Komiteto išvadų
rengėjai, biuro
tarnautojai
15. 2018-06-14 XIIIP-1812

TTK siūlo:
paprašyti
Vyriausybės išvad
os
Konstitucijos 74 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Pateikė Seimo narys V. Kamblevičius / 72 SN
Pagrindinis (pasirengimas svarstymui) A. Širinskienė
S. Šedbaras
J. Sabatauskas
R. Varanauskienė
16. 2018-05-15 XIIIP-1140(2)ES Civilinio kodekso 6.2283 straipsnio, šeštosios knygos XXXV skyriaus trečiojo skirsnio ir priedo pakeitimo įstatymo projektas

Pateikė LRV / ŪM
Pagrindinis (pasirengimas svarstymui) A. Širinskienė
J. Sabatauskas
M. Civilkienė
17. 2018-06-14 XIIIP-1430 Vartotojų teisių apsaugos įstatymo Nr. I-657 2, 3, 5, 12 straipsnių, ketvirtojo skirsnio pakeitimo ir Įstatymo papildymo 141 straipsniu įstatymo projektas

Pateikė LRV / ŪM
Pagrindinis (pasirengimas svarstymui) A. Širinskienė
J. Sabatauskas
M. Civilkienė
18. XIIIP-1431 Administracinių nusižengimų kodekso 152 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Pateikė LRV / ŪM
A. Širinskienė
J. Sabatauskas
L. Zdanavičienė
19. XIIIP-1432 Civilinio kodekso 6.2286, 6.350, 6.362 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

Pateikė LRV / ŪM
A. Širinskienė
J. Sabatauskas
M. Civilkienė
20. 2018-06-14 XIIIP-1629

TTK siūlo:
paprašyti
Vyriausybės išvados
Vartotojų teisių gynimo įstatymo Nr. I-657 23 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Pateikė Seimo narys E. Pupinis
Pagrindinis (pasirengimas svarstymui) A. Širinskienė
J. Sabatauskas
M. Civilkienė
21. 2018-06-14 XIIIP-1645 Vartotojų teisių gynimo įstatymo Nr. I-657 21, 225 ir 23 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

Pateikė Seimo narys M. Puidokas
Pagrindinis (pasirengimas svarstymui) A. Širinskienė
J. Sabatauskas
M. Civilkienė
22. 2018-05-15 XIIIP-1391 Žmonių palaikų laidojimo įstatymo Nr. X-1404 2, 6, 7, 11, 20, 22, 32 straipsnių pakeitimo ir papildymo šeštuoju1 skyriumi įstatymo projektas

Pateikė LRV / AM
Papildomas (pasirengimas svarstymui) A. Širinskienė
S. Šedbaras
D. Latvelienė
L. Zdanavičienė
23. XIIIP-1392 Žmogaus mirties nustatymo ir kritinių būklių įstatymo Nr. VIII-157 14 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Pateikė LRV / AM
Papildomas (pasirengimas svarstymui) A. Širinskienė
S. Šedbaras
D. Latvelienė
24. XIIIP-1393 Administracinių nusižengimų kodekso 369 ir 589 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

Pateikė LRV / AM
Pagrindinis (pasirengimas svarstymui) A. Širinskienė
S. Šedbaras
L. Zdanavičienė
25. 2018-05-31 XIIIP-1807 Savivaldybių administracinės priežiūros įstatymo Nr. VIII-730 pakeitimo įstatymo projektas

Pateikė LRV / VRM
Papildomas (pasirengimas svarstymui) A. Nekrošius
J. Sabatauskas
R. Karpavičiūtė
26. XIIIP-1808 Vyriausybės įstatymo Nr. I-464 22 ir 35 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

Pateikė LRV / VRM
A. Nekrošius
J. Sabatauskas
R. Karpavičiūtė
27. 2018-06-12 XIIIP-1249

Seimas prašo Vyriausybės išvados
Civilinio proceso kodekso 590, 627, 663, 736 ir 739 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

Pateikė Seimo narė D. Šakalienė / 12 SN
Pagrindinis (pasirengimas svarstymui) A. Širinskienė
S. Šedbaras
D. Komparskienė
28. 2018-06-12 XIIIP-1593

Seimas prašo Vyriausybės išvados
Civilinio proceso kodekso 739 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Pateikė Seimo narys N. Puteikis
Pagrindinis (pasirengimas svarstymui) A. Širinskienė
S. Šedbaras
D. Komparskienė
29. 2018-06-12 XIIIP-1652

Seimas prašo Vyriausybės išvados
Civilinio proceso kodekso 736 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Pateikė Seimo narys N. Puteikis
Pagrindinis (pasirengimas svarstymui) A. Širinskienė
S. Šedbaras
D. Komparskienė
30. 2018-05-24 XIIIP-1794

Seimas prašo Vyriausybės išvados
Administracinių nusižengimų kodekso 385, 589 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

Pateikė Seimo narys A. Baura / 29 SN
Pagrindinis (pasirengimas svarstymui) L. Stacevičius
S. Šedbaras
L. Zdanavičienė
31. 2018-05-17 XIIIP-1252

Seimas prašo Vyriausybės išvados
Administracinių nusižengimų kodekso 463 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Pateikė Seimo nariai: V. Sinkevičius, A. Baura / 39 SN
Pagrindinis (pasirengimas svarstymui) L. Stacevičius
J. Sabatauskas
L. Zdanavičienė

Komiteto pirmininkė                                                                                                          Agnė Širinskienė

   Naujausi pakeitimai - 2018-04-10 11:11
   Meilė Čeputienė

  Siųsti el. paštuSpausdinti