Lietuvos valstybės simboliai Seimo rūmai Seimo logotipas

2018 m. balandžio 18 d. Teisės ir teisėtvarkos komiteto posėdžio darbotvarkė

Eil.
Nr.
Data, laikas,
vieta
Projekto Nr. Svarstomi klausimai Pagrindinis ar
papildomas
komitetas
(stadija)
Komiteto išvadų
rengėjai, biuro
tarnautojai
1. 2018-04-18
10.00–11.00
I r. Konstitucijos salė
  Europos Žmogaus Teisių Teismo sprendimai prieš Lietuvos Respubliką, jų vykdymo problematika ir kiti susiję klausimai Parlamentinė kontrolė A. Širinskienė
S. Šedbaras
R. Varanauskienė
 
2. 2018-04-18
I r. 455 k.
Posėdžio darbotvarkės tvirtinimas A. Širinskienė
D. Komparskienė
3. 2018-04-18
11.10–12.00
I r. 455 k.
  2018 m. kovo 16 d. Valstybinio audito ataskaita „Teisėkūros procesas“ Parlamentinė kontrolė A. Širinskienė
S. Šedbaras
J. Janušauskienė
M. Civilkienė
4. 2018-04-18
12.00–12.10
I r. 455 k..
XIIIP-1309 Administracinių nusižengimų kodekso 356, 459, 589 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymo Nr. XIII-694 3 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Pateikė Seimo narys V. Sinkevičius
Pagrindinis (svarstymas) A. Širinskienė
J. Sabatauskas
S. Šedbaras
L. Zdanavičienė
5. 2018-04-18
12.10–12.20
I r. 455 k.
XIIIP-1759 Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo Nr. VIII-2043 2 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Pateikė Seimo narė A. Širinskienė / 29 SN
Pagrindinis (pasirengimas svarstymui ir svarstymas) A. Nekrošius
S. Šedbaras
I. Leonavičiūtė
6. 2018-04-18
12.20–12.35
I r. 455 k.
XIIIP-1391 Žmonių palaikų laidojimo įstatymo Nr. X-1404 2, 6, 7, 11, 20, 22, 32 straipsnių pakeitimo ir papildymo šeštuoju1 skyriumi įstatymo projektas

Pateikė LRV / AM
Papildomas (svarstymas) A. Širinskienė
S. Šedbaras
D. Latvelienė
L. Zdanavičienė
7. XIIIP-1392 Žmogaus mirties nustatymo ir kritinių būklių įstatymo Nr. VIII-157 14 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Pateikė LRV / AM
A. Širinskienė
S. Šedbaras
D. Latvelienė
8. 2018-04-18
12.35–12.45
I r. 455 k.
XIIIP-1486 Narkotinių ir psichotropinių medžiagų kontrolės įstatymo Nr. VIII-602 1, 2, 3, 4, 8, 103 ir 211 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 61 straipsniu ir ketvirtuoju1 skirsniu įstatymo projektas

Pateikė Seimo narė L. Matkevičienė / 8 SN
Papildomas (pasirengimas svarstymui ir svarstymas) A. Širinskienė
S. Šedbaras
L. Zdanavičienė
9. 2018-04-18
12.45–12.55
I r. 455 k.
ES-18-34 Lietuvos Respublikos pozicija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EC) Nr. 810/2009 nustatančio Bendrijos Vizų kodeksą (Vizų kodeksas) keitimo 7173/18, Nr. COM/2018/252 Specializuotas (uždaras svarstymas) A. Širinskienė
R. Andrikis
J. Sabatauskas
I. Šiaulienė
R. Varanauskienė
10. 2018-04-18
12.55–13.00
I r. 455 k.
ES-18-33 Komisijos komunikatas Europos Parlamentui ir Tarybai „Bendros vizų politikos priderinimas prie naujų uždavinių“ 7172/18, Nr. COM/2018/251 Specializuotas (uždaras svarstymas) A. Širinskienė
R. Andrikis
J. Sabatauskas
I. Šiaulienė
R. Varanauskienė
11. 2018-04-18
13.00–13.05
I r. 455 k.
  Konstitucinio Teismo 2018-03-08 nutarimas „Dėl materialinės ministrų atsakomybės“ Neprieštarauja A. Širinskienė
D. Komparskienė
12. 2018-04-18
13.05–13.10
I r. 455 k.
  Kiti klausimai. Dėl kito Komiteto posėdžio.   A. Širinskienė
    PASIRENGIMAS SVARSTYTI  
Eil.
Nr.
Preliminari svarstymo data Seime Projekto Nr. Projekto pavadinimas Pagrindinis ar
papildomas
komitetas
(stadija)
Komiteto išvadų
rengėjai, biuro
tarnautojai
13. 2018-04-26 XIIIP-1926 Administracinių nusižengimų kodekso 479, 480, 589 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymo projektas

Pateikė LRV / KAM
Pagrindinis (pasirengimas svarstymui) A. Širinskienė
S. Šedbaras
L. Zdanavičienė
14. 2018-05-29 XIIIP-1722 Administracinių nusižengimų kodekso 29, 393, 589 straipsnių pakeitimo ir Kodekso papildymo 5571 straipsniu įstatymo projektas

Pateikė LRV / KAM
Pagrindinis (pasirengimas svarstymui) A. Širinskienė
S. Šedbaras
L. Zdanavičienė
15. 2018-05-31 XIIIP-1566ES Administracinių nusižengimų kodekso 50 ir 589 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

Pateikė LRV / SAM
Pagrindinis (pasirengimas svarstymui) A. Širinskienė
S. Šedbaras
L. Zdanavičienė
16. 2018-06-19 XIIIP-1798(2) Seimo statuto „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo statuto Nr. I-399 115 ir 242 straipsnių pakeitimo“ projektas

Pateikė Seimo narys J. Džiugelis / 20 SN / 29 SN
Pagrindinis (pasirengimas svarstymui) A. Nekrošius
S. Šedbaras
M. Civilkienė
17. 2018-04-26 XIIIP-1487 Administracinių nusižengimų kodekso papildymo 651 straipsniu ir 589 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Pateikė Seimo narė L. Matkevičienė / 8 SN
Pagrindinis (pasirengimas svarstymui) A. Širinskienė
S. Šedbaras
L. Zdanavičienė
18. 2018-05-15 XIIIP-1662 Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo Nr. VIII-275 2 ir 14 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

Pateikė Seimo narys A. Anušauskas
Papildomas (pasirengimas svarstymui) A. Nekrošius
V. Gailius
J. Janušauskienė
19. 2018-05-08 XIIIP-1861(2) Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo Nr. VIII-371 6 straipsnio 1 dalies papildymo įstatymo projektas

Pateikė Seimo narė G. Skaistė
Papildomas (pasirengimas svarstymui) I. Šiaulienė
S. Šedbaras
R. Karpavičiūtė
20. 2018-06-21 XIIP-4117

TTK siūlo: paprašyti Vyriausybės išvados
Žemės paėmimo visuomenės poreikiams įgyvendinant ypatingos valstybinės svarbos projektus įstatymo XI-1307 13 straipsnio papildymo įstatymo projektas

Pateikė Seimo narys K. Starkevičius / 3 SN
Pagrindinis (pasirengimas svarstymui) A. Širinskienė
J. Sabatauskas
D. Latvelienė


Komiteto pirmininkė                                           Agnė Širinskienė

   Naujausi pakeitimai - 2018-04-13 10:18
   Meilė Čeputienė

  Siųsti el. paštuSpausdinti