Lietuvos valstybės simboliai Seimo rūmai Seimo logotipas

2018 m. balandžio 25 d. Teisės ir teisėtvarkos komiteto posėdžio darbotvarkė_papildyta

Eil.
Nr.
Data, laikas,
vieta
Projekto Nr. Svarstomi klausimai Pagrindinis ar
papildomas
komitetas
(stadija)
Komiteto išvadų
rengėjai, biuro
tarnautojai
1. 2018-04-25
I r. 455 k.
Posėdžio darbotvarkės tvirtinimas A. Širinskienė
D. Komparskienė
2. 2018-04-25
10.00–10.05
I r. 455 k
XIIIP-1952 Vyriausybės įstatymo Nr. I-464 411 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Pateikė Seimo narė A. Širinskienė / 29 SN
Papildomas (pasirengimas svarstymui ir svarstymas) A. Nekrošius
S. Šedbaras
R. Karpavičiūtė
3. 2018-04-25
10.05–10.10
I r. 455 k
XIIIP-1861(2) Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo Nr. VIII-371 6 straipsnio 1 dalies papildymo įstatymo projektas

Pateikė Seimo narė G. Skaistė
Papildomas (svarstymas) I. Šiaulienė
S. Šedbaras
R. Karpavičiūtė
4. 2018-04-25
10.10–10.40
I r. 455 k.
  Lietuvos Respublikos prokuratūros veiklos 2017 metų ataskaita Parlamentinė kontrolė A. Širinskienė
S. Šedbaras
D. Latvelienė
5. 2018-04-25
10.40–10.50
I r. 455 k.
XIIIP-967 Administracinių bylų teisenos įstatymo Nr. VIII-1029 40 ir 83 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas

Pateikė Seimo narys T. Tomilinas / 29 SN
Pagrindinis
(svarstymas)
L. Stacevičius
J. Sabatauskas
S. Šedbaras
L. Zdanavičienė
6. XIIIP-968 Administracinių nusižengimų kodekso papildymo 961 straipsniu įstatymo projektas

Pateikė Seimo narys T. Tomilinas / 29 SN
L. Stacevičius
J. Sabatauskas
S. Šedbaras
L. Zdanavičienė
7. XIIIP-969 Civilinio proceso kodekso 95 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Pateikė Seimo narys T. Tomilinas / 29 SN
L. Stacevičius
J. Sabatauskas
S. Šedbaras
D. Komparskienė
8. 2018-04-25
10.50–11.00
I r. 455 k.
XIIIP-1487 Administracinių nusižengimų kodekso papildymo 651 straipsniu ir 589 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Pateikė Seimo narė L. Matkevičienė / 8 SN
Pagrindinis (svarstymas) A. Širinskienė
S. Šedbaras
L. Zdanavičienė
9. 2018-04-25
11.00–11.10
I r. 455 k.
XIIIP-1918 Administracinių nusižengimų kodekso 505, 589 straipsnių pakeitimo ir 200, 201, 202, 203 straipsnių pripažinimo netekusiais galios įstatymo projektas

Pateikė LRV / FM
Pagrindinis (pasirengimas svarstymui ir svarstymas) I. Šiaulienė
S. Šedbaras
L. Zdanavičienė
10. 2018-04-25
11.10–11.15
I r. 455 k.
XIIIP-1662 Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo Nr. VIII-275 2 ir 14 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

Pateikė Seimo narys A. Anušauskas
Papildomas (svarstymas) A. Nekrošius
V. Gailius
J. Janušauskienė
11. 2018-04-25
11.15–11.25
I r. 455 k.
XIIIP-1942 Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo Nr. IX-110 23 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Pateikė Seimo narė M. Navickienė / 3 SN
Svarstymas dėl atitikties Konstitucijai A. Širinskienė
S. Šedbaras
J. Janušauskienė
12. 2018-04-25
11.25–11.30
I r. 455 k.
XIIIP-1763(3) Seimo statuto „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo statuto Nr. I-399 25 straipsnio pakeitimo ir Statuto papildymo 803 straipsniu“ projektas

Pateikė Seimo narė A. Širinskienė
Pagrindinis
(svarstymas)
A. Nekrošius
J. Sabatauskas
M. Civilkienė
13. 2018-04-25
11.30–11.35
I r. 455 k.
  Konstitucinio Teismo 2018-03-22 sprendimas „Dėl atsisakymo nagrinėti prašymą“ Žiniai A. Širinskienė
D. Komparskienė
14. 2018-04-25
11.35–11.40
I r. 455 k.
  Kiti klausimai. Dėl kito Komiteto posėdžio.   A. Širinskienė
      PASIRENGIMAS SVARSTYTI    
Eil.
Nr.
Preliminari svarstymo data Seime Projekto Nr. Projekto pavadinimas Pagrindinis ar
papildomas
komitetas
(stadija)
Komiteto išvadų
rengėjai, biuro
tarnautojai
15. 2018-05-24 XIIIP-1870 Administracinių nusižengimų kodekso 185, 223 ir 589 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

Pateikė LRV / FM
Pagrindinis (pasirengimas svarstymui) I. Šiaulienė
S. Šedbaras
L. Zdanavičienė
16. XIIIP-1871 Civilinio kodekso 2.66 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Pateikė LRV / FM
I. Šiaulienė
S. Šedbaras
M. Civilkienė
17. 2018-05-31 XIIIP-1653 Civilinio proceso kodekso 570, 629, 631, 663, 668, 688, 689, 736, 739, 746 ir 749 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

Pateikė LRV / TM
Pagrindinis (pasirengimas svarstymui) A. Širinskienė
S. Šedbaras
D. Komparskienė
18. XIIIP-1654 Darbo kodekso 150 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Pateikė LRV / TM
Papildomas (pasirengimas svarstymui) A. Širinskienė
S. Šedbaras
L. Zdanavičienė
19. 2018-05-24 XIIIP-1931 Administracinių nusižengimų kodekso 265 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Pateikė LRV / AM
Pagrindinis (pasirengimas svarstymui) A. Širinskienė
S. Šedbaras
L. Zdanavičienė


Komiteto pirmininkė                                           Agnė Širinskienė

   Naujausi pakeitimai - 2018-04-25 08:54
   Meilė Čeputienė

  Siųsti el. paštuSpausdinti