Lietuvos valstybės simboliai Seimo rūmai Seimo logotipas

2018 m. gegužės 16 d. Teisės ir teisėtvarkos komiteto posėdžio darbotvarkė_papildyta

Eil.
Nr.
Data, laikas,
vieta
Projekto Nr. Svarstomi klausimai Pagrindinis ar
papildomas
komitetas
(stadija)
Komiteto išvadų
rengėjai, biuro
tarnautojai
1. 2018-05-16
I r. 455 k.
Posėdžio darbotvarkės tvirtinimas A. Širinskienė
D. Komparskienė
2. 2018-05-16
10.00–10.05
I r. 455 k.
XIIIP-2062 Seimo nutarimo „Dėl pritarimo skirti Marių Bajorą Lietuvos apeliacinio teismo teisėju“ projektas

Pateikė – Lietuvos Respublikos Prezidentas
Pagrindinis (pasirengimas svarstymui ir svarstymas) A. Širinskienė
S. Šedbaras
D. Komparskienė
3. XIIIP-2063 Seimo nutarimo „Dėl pritarimo skirti Aldoną Tilindienę Lietuvos apeliacinio teismo teisėja“ projektas

Pateikė – Lietuvos Respublikos Prezidentas
A. Širinskienė
S. Šedbaras
D. Komparskienė
4. 2018-05-16
10.05–10.20
I r. 455 k.
XIIIP-1597 Vyriausybės įstatymo Nr. I-464 6, 22, 26, 291, 30 ir 311 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

Pateikė LRV / VRM
Papildomas
(svarstymas)
A. Nekrošius
J. Sabatauskas
S. Šedbaras
R. Karpavičiūtė
5. XIIIP-1598 Viešojo administravimo įstatymo Nr. VIII-1234 11 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Pateikė LRV / VRM
A. Nekrošius
J. Sabatauskas
S. Šedbaras
R. Karpavičiūtė
6. XIIIP-1599 Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo Nr. I-1374 38 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Pateikė LRV / VRM
A. Nekrošius
J. Sabatauskas
S. Šedbaras
I. Leonavičiūtė
7. XIIIP-1602 Privačios detektyvinės veiklos įstatymo Nr. XII-1615 8 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Pateikė LRV / VRM
A. Nekrošius
J. Sabatauskas
S. Šedbaras
J. Janušauskienė
8. XIIIP-1603 Nacionalinės teismų administracijos įstatymo Nr. IX-787 4 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Pateikė LRV / VRM
A. Nekrošius
J. Sabatauskas
S. Šedbaras
I. Leonavičiūtė
9. XIIIP-1606 Vietos savivaldos įstatymo Nr. I-533 19, 29 ir 31 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

Pateikė LRV / VRM
A. Nekrošius
J. Sabatauskas
S. Šedbaras
R. Karpavičiūtė
10. XIIIP-1607 Valstybės tarnybos įstatymo pakeitimo įstatymo įgyvendinimo įstatymo Nr. IX-856 pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektas

Pateikė LRV / VRM
A. Nekrošius
J. Sabatauskas
S. Šedbaras
R. Karpavičiūtė
11. XIIIP-1608 Prezidento įstatymo Nr. I-56 13 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Pateikė LRV / VRM
A. Nekrošius
J. Sabatauskas
S. Šedbaras
R. Karpavičiūtė
12. 2018-05-16
10.20–10.30
I r. 455 k.
XIIIP-1622 Diplomatinės tarnybos įstatymo Nr. VIII-1012 pakeitimo įstatymo projektas

Pateikė LRV / URM
Papildomas
(svarstymas)
A. Širinskienė
J. Sabatauskas
R. Varanauskienė
13. 2018-05-16
10.30–10.35
I r. 455 k.
XIIIP-1314 Darbo kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymo Nr. XII-2603 1 straipsniu patvirtinto Darbo kodekso 2 ir 171 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

Pateikė Seimo narys G. Vasiliauskas / 29 SN
Papildomas (svarstymas) A. Širinskienė
S. Šedbaras
L. Zdanavičienė
14. 2018-05-16
10.35–10.40
I r. 455 k.
XIIIP-1774 Darbo kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymo Nr. XII-2603 1 straipsniu patvirtinto Lietuvos Respublikos darbo kodekso 210 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Pateikė Seimo nariai: A. Papirtienė, G. Vasiliauskas / 29 SN
Papildomas (svarstymas) A. Širinskienė
S. Šedbaras
L. Zdanavičienė
15. 2018-05-16
10.40–10.50
I r. 455 k.
XIIIP-2002 Ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo Nr. IX-705 pakeitimo įstatymo projektas

Pateikė LRV / VRM
Svarstymas dėl atitikties Konstitucijai A. Širinskienė
S. Šedbaras
J. Janušauskienė
16. 2018-05-16
10.50–11.00
I r. 455 k.
XIIIP-1755 Administracinių nusižengimų kodekso 542 straipsnio ir priedo pakeitimo įstatymo projektas

Pateikė – LRV / VRM
Pagrindinis (svarstymas) A. Širinskienė
S. Šedbaras
L. Zdanavičienė
17. 2018-05-16
11.00–11.10
I r. 455 k.
XIIIP-1566ES Administracinių nusižengimų kodekso 50 ir 589 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

Pateikė LRV / SAM
Pagrindinis (svarstymas) A. Širinskienė
S. Šedbaras
L. Zdanavičienė
18. 2018-05-16
11.10–11.20
I r. 455 k.
XIIIP-1722 Administracinių nusižengimų kodekso 29, 393, 589 straipsnių pakeitimo ir Kodekso papildymo 5571 straipsniu įstatymo projektas

Pateikė LRV / KAM
Pagrindinis (svarstymas) A. Širinskienė
S. Šedbaras
L. Zdanavičienė
19. 2018-05-16
11.20–11.30
I r. 455 k.
XIIIP-1931 Administracinių nusižengimų kodekso 265 straipsnio ir priedo pakeitimo įstatymo projektas

Pateikė LRV / AM
Pagrindinis (svarstymas) A. Širinskienė
S. Šedbaras
L. Zdanavičienė
20. 2018-05-16
11.30–11.40
I r. 455 k.
XIIIP-1519 Seimo nutarimo „Dėl UAB „Lietuvos energija“ dukterinės bendrovės UAB „NT Valdos“ nekilnojamojo turto viešo pardavimo konkurso stabdymo“ projektas

Pateikė Seimo narys A. Palionis / 4 SN
Pagrindinis (svarstymas) A. Širinskienė
Č. Olševski
M. Civilkienė
D. Latvelienė
21. 2018-05-16
11.40–11.55
I r. 455 k.
XIIIP-1807 Savivaldybių administracinės priežiūros įstatymo Nr. VIII-730 pakeitimo įstatymo projektas

Pateikė LRV / VRM
Papildomas (svarstymas) A. Nekrošius
J. Sabatauskas
R. Karpavičiūtė
22. XIIIP-1808 Vyriausybės įstatymo Nr. I-464 22 ir 35 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

Pateikė LRV / VRM
A. Nekrošius
J. Sabatauskas
R. Karpavičiūtė
23. 2018-05-16
11.55–12.05
I r. 455 k.
XIIIP-1942 Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo Nr. IX-110 23 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Pateikė Seimo narė M. Navickienė / 3 SN
Svarstymas dėl atitikties Konstitucijai A. Širinskienė
S. Šedbaras
J. Janušauskienė
24. 2018-05-16
12.05–12.10
I r. 455 k
  Konstitucinio Teismo 2018-04-12 nutarimas „Dėl reikalavimų Vyriausybės nutarimams, kuriais projektai pripažįstami valstybei svarbiais“ Prieštarauja A. Širinskienė
D. Komparskienė
25. 2018-05-16
12.10–12.15
I r. 455 k.
  Kiti klausimai. Dėl kito Komiteto posėdžio.   A. Širinskienė
      PASIRENGIMAS SVARSTYTI    
Eil.
Nr.
Preliminari svarstymo data Seime Projekto Nr. Projekto pavadinimas Pagrindinis ar
papildomas
komitetas
(stadija)
Komiteto išvadų
rengėjai, biuro
tarnautojai
26. 2018-06-21 XIIIP-1729 Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymo Nr. VIII-1591 2, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 29, 30, 31, 32, 34 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymo projektas

Pateikė LRV / VRM
Pagrindinis (pasirengimas svarstymui) A. Nekrošius
S. Šedbaras
J. Sabatauskas
J. Janušauskienė
27. XIIIP-1730 Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymo Nr. VIII-1591 2, 6, 7, 9, 11, 14, 15, 18, 23 straipsnių ir šeštojo skirsnio pakeitimo ir Įstatymo papildymo 271 straipsniu įstatymo Nr. XIII-730 5 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Pateikė LRV / VRM
A. Nekrošius
S. Šedbaras
J. Sabatauskas
J. Janušauskienė
28. XIIIP-1731 Baudžiamojo proceso kodekso 51 straipsnio ir priedo pakeitimo įstatymo projektas

Pateikė LRV / VRM
A. Nekrošius
S. Šedbaras
J. Sabatauskas
D. Latvelienė
29. XIIIP-1732 Europos sutarties dėl teisinės pagalbos prašymų perdavimo ratifikavimo įstatymo Nr. I-1201 2 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Pateikė LRV / VRM
A. Nekrošius
S. Šedbaras
J. Sabatauskas
J. Janušauskienė
30. 2018-06-21 XIIIP-1659ES Baudžiamojo proceso kodekso 20, 21, 22, 188 ir 189 straipsnių pakeitimo ir Kodekso priedo papildymo įstatymo projektas

Pateikė LRV / VRM
Pagrindinis (pasirengimas svarstymui) A. Nekrošius
V. Gailius
D. Latvelienė
31. 2018-06-21 XIIIP-1591 Baudžiamojo proceso kodekso 43, 170, 176, 179, 183, 188 straipsnių pakeitimo ir 31 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektas

Pateikė LRV / VRM
Pagrindinis (pasirengimas svarstymui) A. Nekrošius
V. Gailius
D. Latvelienė
32. 2018-06-21 XIIIP-1567 Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo Nr. VIII-2043 2, 22 ir 24 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

Pateikė LRV / VRM
Pagrindinis (pasirengimas svarstymui) L. Stacevičius
S. Šedbaras
J. Sabatauskas
I. Leonavičiūtė
33. XIIIP-1568 Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo Nr. VIII-2043 2, 10, 13, 27, 29, 33 straipsnių ir priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 62, 291 straipsniais įstatymo Nr. XIII-692 5 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Pateikė LRV / VRM
L. Stacevičius
S. Šedbaras
J. Sabatauskas
I. Leonavičiūtė
34. XIIIP-1569 Administracinių nusižengimų kodekso 415 ir 589 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

Pateikė LRV / VRM
L. Stacevičius
S. Šedbaras
J. Sabatauskas
L. Zdanavičienė
35. 2018-06-21 XIIIP-1875 Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo Nr. VIII-2043 2 ir 24 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

Pateikė LRV / VRM
Pagrindinis (pasirengimas svarstymui) L. Stacevičius
S. Šedbaras
J. Sabatauskas
I. Leonavičiūtė
36. XIIIP-1876 Administracinių nusižengimų kodekso 27, 34, 420, 422, 423 ir 424 straipsnių pakeitimo ir Kodekso papildymo 311 ir 693 straipsniais įstatymo projektas

Pateikė LRV / VRM
L. Stacevičius
S. Šedbaras
J. Sabatauskas
L. Zdanavičienė

 


Komiteto pirmininkė                                           Agnė Širinskienė

   Naujausi pakeitimai - 2018-05-15 13:15
   Meilė Čeputienė

  Siųsti el. paštuSpausdinti