Lietuvos valstybės simboliai Seimo rūmai Seimo logotipas

2018 m. birželio 22 d. Teisės ir teisėtvarkos komiteto posėdžio darbotvarkė(papildyta)

Eil.
Nr.
Data, laikas,
vieta
Projekto Nr. Svarstomi klausimai Pagrindinis ar
papildomas
komitetas
(stadija)
Komiteto išvadų
rengėjai, biuro
tarnautojai
1. 2018-06-22
I r. 455 k.
Posėdžio darbotvarkės tvirtinimas A. Širinskienė
D. Komparskienė
2. 2018-06-22
9.20–09.30
I r. 455 k.
XIIIP-1140(2)ES Civilinio kodekso 6.2283 straipsnio, šeštosios knygos XXXV skyriaus trečiojo skirsnio ir priedo pakeitimo įstatymo projektas

Pateikė LRV / ŪM
Pagrindinis (svarstymas) A. Širinskienė
J. Sabatauskas
M. Civilkienė
3. 2018-06-22
9.30–9.40
I r. 455 k.
XIIIP-2123(2) Teisės departamento išvada dėl Civilinio kodekso 3.3, 3.153, 3.212, 3.217, 3.219, 3.224, 3.253, 3.254, 3.259, 3.260, 3.261, 3.269 straipsnių pakeitimo, 3.220 straipsnio pripažinimo netekusiu galios ir Kodekso papildymo 3.2541 straipsniu įstatymo Nr. XIII-645 pakeitimo įstatymo projekto

Pateikė LRV / SADM
Pagrindinis (svarstymas) A. Širinskienė
J. Sabatauskas
M. Civilkienė
4. XIIIP-2126(2) Teisės departamento išvada dėl Administracinių nusižengimų kodekso 6, 75 ir 589 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto

Pateikė LRV / SADM
A. Širinskienė
J. Sabatauskas

I. Leonavičiūtė
L. Zdanavičienė
5. 2018-06-22
9.40–9.50
I r. 455 k.
XIIIP-2273ES Asmens duomenų, tvarkomų vykdant policijos ir teisminį bendradarbiavimą baudžiamosiose bylose, teisinės apsaugos įstatymo Nr. XI-1336 pakeitimo įstatymo projektas

Pateikė LRV / TM
Pagrindinis (svarstymas) L. Stacevičius
Č. Olševski
J. Sabatauskas
D. Latvelienė
I. Leonavičiūtė
6. 2018-06-22
9.50–9.55
I r. 455 k.
XIIIP-1653 Seimo nario pasiūlymas dėl Civilinio proceso kodekso 570, 629, 631, 663, 668, 688, 689, 736, 739, 746 ir 749 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto

Pateikė LRV / TM
Pagrindinis (svarstymas) A. Širinskienė
S. Šedbaras
D. Komparskienė
7. 2018-06-22
9.55–10.00
I r. 455 k.
XIIIP-2322 Seimo rinkimų įstatymo Nr. I-2721 2 straipsnio papildymo įstatymo projektas

Pateikė Seimo narys R. Karbauskis / 29 SN
Svarstymas dėl atitikties Konstitucijai A. Širinskienė
S. Šedbaras
R. KarpavičiūtėKomiteto pirmininkė                                           Agnė Širinskienė

   Naujausi pakeitimai - 2018-06-21 13:51
   Meilė Čeputienė

  Siųsti el. paštuSpausdinti