Lietuvos valstybės simboliai Seimo rūmai Seimo logotipas

2018 m. birželio 27 d. Teisės ir teisėtvarkos komiteto posėdžio darbotvarkė(papildyta)

Eil.
Nr.
Data, laikas,
vieta
Projekto Nr. Svarstomi klausimai Pagrindinis ar
papildomas
komitetas
(stadija)
Komiteto išvadų
rengėjai, biuro
tarnautojai
1. 2018-06-27
I r. 455 k.
Posėdžio darbotvarkės tvirtinimas A. Širinskienė
D. Komparskienė
2. 2018-06-27
10.00–10.10
I r. 455 k.
XIIP-3480(2) VK Žemės įstatymo Nr. I-446 32 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Pateikė LRV / ŽŪM
Pagrindinis (svarstymas) A. Širinskienė
V. Gailius
D. Latvelienė
3. 2018-06-27
10.10–10.20
I r. 455 k.
XIIIP-2096(2)ES Seimo narių pasiūlymai dėl Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo Nr. I-1374 pakeitimo įstatymo projekto

Pateikė LRV / TM
Pagrindinis (svarstymas) L. Stacevičius
Č. Olševski
J. Sabatauskas
I. Leonavičiūtė
4. XIIIP-2097(2) Seimo narių pasiūlymai ir Teisės departamento išvada dėl Administracinių nusižengimų kodekso 79, 479 ir 589 straipsnių pakeitimo ir 82 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projekto

Pateikė LRV / TM
L. Stacevičius
Č. Olševski
J. Sabatauskas
I. Leonavičiūtė
L. Zdanavičienė
5. XIIIP-2105(2) Seimo narių pasiūlymai dėl Administracinių bylų teisenos įstatymo Nr. VIII-1029 17, 20, 21, 29 ir 36 straipsnių pakeitimo ir II dalies II skyriaus papildymo antruoju1 skirsniu įstatymo projekto

Pateikė LRV / TM
L. Stacevičius
Č. Olševski
J. Sabatauskas
I. Leonavičiūtė
L. Zdanavičienė
6. 2018-06-27
10.20–10.30
I r. 455 k.
XIIIP-2317 Valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) įstatymo Nr. I-2455 3 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Pateikė Seimo narys K. Mažeika / 3 SN / 48 SN
Pagrindinis (pasirengimas svarstymui ir svarstymas) A. Širinskienė
J. Sabatauskas
I. Leonavičiūtė
7. 2018-06-27
10.30–10.40
I r. 455 k.
XIIIP-1653(2) Seimo narių pasiūlymai dėl Civilinio proceso kodekso 570, 629, 631, 663, 668, 688, 689, 736, 739, 746 ir 749 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto

Pateikė LRV / TM
Pagrindinis (svarstymas) A. Širinskienė
S. Šedbaras
D. Komparskienė
8. 2018-06-27
10.40–10.45
I r. 455 k.
XIIIP-1619(2) Seimo narių pasiūlymai dėl Valstybinio socialinio draudimo įstatymo Nr. I-1336 4 ir 6 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto

Pateikė LRV / VRM
Pagrindinis (svarstymas) A. Nekrošius
J. Sabatauskas
S. Šedbaras
J. Janušauskienė
9. 2018-06-27
10.45–11.05
I r. 455 k.
XIIIP-2266 Politinių partijų įstatymo Nr. I-606 2 ir 21 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

Pateikė Seimo narys G. Kirkilas / 8 SN
Pagrindinis (pasirengimas svarstymui ir svarstymas) A. Širinskienė
J. Sabatauskas
R. Karpavičiūtė
10. 2018-06-27
11.05–11.10
I r. 455 k.
  Konstitucinio Teismo 2018-05-24 nutarimas „Dėl Lietuvos Respublikos žuvininkystės įstatymo 142 straipsnio (2014 m. kovo 13 d. redakcija) 4 dalies atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai“ Prieštaravo A. Širinskienė
D. Komparskienė
11. 2018-06-27
11.10–11.15
I r. 455 k.
  Konstitucinio Teismo 2018-06-06 nutarimas „Dėl karo prievolę atlikusių piliečių pirmenybės stoti į valstybės tarnybą“ Prieštarauja A. Širinskienė
D. Komparskienė
12. 2018-06-27
11.15–11.20
I r. 455 k.
  Konstitucinio Teismo 2018-06-19 nutarimas „Dėl studijų krypčių vertinimo ir laikino akreditavimo“ Prieštarauja A. Širinskienė
D. Komparskienė
13. 2018-06-27
11.20–11.25
I r. 455 k.
  Kiti klausimai. Dėl kito Komiteto posėdžio.   A. Širinskienė
      PASIRENGIMAS SVARSTYTI    
Eil.
Nr.
Preliminari svarstymo data Seime Projekto Nr. Projekto pavadinimas Pagrindinis ar
papildomas
komitetas
(stadija)
Komiteto išvadų
rengėjai, biuro
tarnautojai
14. Seimo V (rudens) sesijoje XIIIP-2310 Administracinių nusižengimų kodekso 345 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Pateikė Seimo narys A. Gaidžiūnas / 29 SN
Pagrindinis (pasirengimas svarstymui) A. Širinskienė
S. Šedbaras
L. Zdanavičienė


Komiteto pirmininkė                                           Agnė Širinskienė

   Naujausi pakeitimai - 2018-06-26 12:32
   Meilė Čeputienė

  Siųsti el. paštuSpausdinti