Lietuvos valstybės simboliai Seimo rūmai Seimo logotipas

2018 m. lapkričio 7 d. Teisės ir teisėtvarkos komiteto posėdžio darbotvarkė_patikslinta

Eil.
Nr.
Data, laikas,
vieta
Projekto Nr. Svarstomi klausimai Pagrindinis ar
papildomas
komitetas
(stadija)
Komiteto išvadų
rengėjai, biuro
tarnautojai
1. 2018-11-07
I r. 455 k.
Posėdžio darbotvarkės tvirtinimas A. Širinskienė
D. Komparskienė
2. 2018-11-07
10.00–10.05
I r. 455 k.
XIIIP-1781 Administracinių bylų teisenos įstatymo Nr. VIII-1029 25, 41, 66, 70, 84, 97, 127, 132, 133, 138, 143, 144, 153 ir 161 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

Pateikė Seimo narys S. Šedbaras
Pagrindinis (svarstymas) A. Širinskienė
S. Šedbaras
L. Zdanavičienė
3. 2018-11-07
10.05–10.20
I r. 455 k.
XIIIP-2515 Baudžiamojo kodekso 281 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Pateikė LRV / VRM
Pagrindinis (svarstymas) A. Širinskienė
V. Gailius
J. Sabatauskas
D. Latvelienė
4. XIIIP-2516 Baudžiamojo proceso kodekso 120, 121 straipsnių pakeitimo ir Kodekso papildymo 1341 straipsniu įstatymo projektas

Pateikė LRV / VRM
A. Širinskienė
V. Gailius
J. Sabatauskas
D. Latvelienė
5. XIIIP-2517 Administracinių nusižengimų kodekso 71, 420, 422, 423, 424, 427 ir 603 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

Pateikė LRV / VRM
A. Širinskienė
V. Gailius
J. Sabatauskas
L. Zdanavičienė
6. 2018-11-07
10.20–10.30
I r. 455 k.
XIIIP-264 Baudžiamojo kodekso 281 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Pateikė Seimo narys V. Gailius / 29 SN
Pagrindinis (svarstymas) A. Širinskienė
V. Gailius
J. Sabatauskas
D. Latvelienė
7. XIIIP-265 Administracinių nusižengimų kodekso 422 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Pateikė Seimo narys V. Gailius / 29 SN
A. Širinskienė
V. Gailius
J. Sabatauskas
L. Zdanavičienė
8. 2018-11-07
10.30–10.40
I r. 455 k.
XIIIP-2451ES Baudžiamojo kodekso 178, 180, 181, 250, 2521 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymo projektas

Pateikė LRV / TM
Pagrindinis (svarstymas) A. Širinskienė
V. Gailius
D. Latvelienė
9. 2018-11-07
10.40–10.45
I r. 455 k.
XIIIP-2525 Seimo statuto „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo statuto Nr. I-399 90, 93 ir 188 straipsnių pakeitimo“ projektas

Pateikė Seimo narys E. Gentvilas
Pagrindinis (svarstymas) A. Širinskienė
S. Šedbaras
J. Sabatauskas
M. Civilkienė
10. 2018-11-07
10.45–10.50
I r. 455 k.
XIIIP-2669 Seimo statuto „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo statuto Nr. I-399 98 ir 208 straipsnių pakeitimo“ projektas

Pateikė Seimo narys V. Pranckietis / 6 SN / 29 SN
Pagrindinis (svarstymas) A. Nekrošius
J. Sabatauskas
M. Civilkienė
11. XIIIP-796 Seimo statuto „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo statuto Nr. I-399 208 straipsnio pakeitimo“ projektas

Pateikė Seimo narė R. Tamašunienė / 11 SN / 30 SN
Pagrindinis (svarstymas) A. Nekrošius
J. Sabatauskas
M. Civilkienė
12. 2018-11-07
10.50–10.55
I r. 455 k.
XIIIP-2569(2) Seimo narių S .Jakeliūno ir A. Gumuliausko pasiūlymas dėl Seimo statuto „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo statuto Nr. I-399 25 straipsnio pakeitimo ir Statuto papildymo 803 straipsniu“ projekto Pagrindinis (svarstymas) A. Nekrošius
J. Sabatauskas
M. Civilkienė
13. 2018-11-07
10.55–11.10
I r. 455 k.
XIIIP-2266GR Politinių partijų įstatymo Nr. I-606 2 ir 21 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas / Prezidento dekretas Nr.1K-1441 dėl Įstatymo XIII-1535

Pateikė – Lietuvos Respublikos Prezidentas
Pagrindinis (pasirengimas svarstymui ir svarstymas) A. Širinskienė
J. Sabatauskas
R. Karpavičiūtė
14. 2018-11-07
11.10–11.15
I r. 455 k.
XIIIP-2476 Seimo nutarimo „Sveikatos tausojimo ir stiprinimo politikos gairių patvirtinimo“ projektas

Pateikė Seimo narys D. Kepenis
Papildomas (svarstymas) A. Nekrošius
J. Sabatauskas
L. Stacevičius
J. Janušauskienė
15. 2018-11-07
11.15–11.25
I r. 455 k.
XIIIP-2541 Priešgaisrinės saugos įstatymo Nr. IX-1225 7 ir 16 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

Pateikė LRV / VRM
Papildomas (svarstymas) L. Stacevičius
S. Šedbaras
J. Janušauskienė
16. XIIIP-2542 Civilinės saugos įstatymo Nr. VIII-971 12 ir 14 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

Pateikė LRV / VRM
L. Stacevičius
S. Šedbaras
J. Janušauskienė
17. 2018-11-07
11.25–11.35
I r. 455 k.
XIIIP-2464(2) Žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo įstatymo Nr. IX-1314 5 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Pateikė Seimo narys K. Bacvinka / 29 SN
Papildomas (svarstymas) A. Širinskienė
V. Gailius
D. Latvelienė
18. XIIIP-2539 Miškų įstatymo Nr. I-671 41 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Pateikė Seimo narys K. Bacvinka / 29 SN
A. Širinskienė
V. Gailius
D. Latvelienė
19. 2018-11-07
11.35–11.40
I r. 455 k.
XIIIP-2395 Žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo įstatymo Nr. IX-1314 3 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Pateikė LRV / ŽŪM
Papildomas (svarstymas) A. Širinskienė
V. Gailius
D. Latvelienė
20. 2018-11-07
11.40–11.50
I r. 455 k.
XIIIP-2575 Seimo rinkimų įstatymo Nr. I-2721 8 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Pateikė Seimo narys J. Razma
Svarstymas dėl atitikties Konstitucijai A. Širinskienė
S. Šedbaras
R. Karpavičiūtė
21. 2018-11-07
11.50–12.00
I r. 455 k.
XIIIP-2642 Miškų įstatymo Nr. I-671 7 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Pateikė Seimo nariai: A. Palionis, V. Sinkevičius
Svarstymas dėl atitikties Konstitucijai A. Širinskienė
S. Šedbaras
D. Latvelienė
22. 2018-11-07
12.00–12.10
I r. 455 k.
XIIIP-2761 Referendumo įstatymo Nr. IX-929 7 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Pateikė Seimo narė A. Širinskienė / 29
Papildomas (pasirengimas svarstymui ir svarstymas) A. Širinskienė
S. Šedbaras
R. Karpavičiūtė
23. 2018-11-07
12.10–12.15
I r. 455 k.
  Konstitucinio Teismo 2018-10-05 sprendimas „Dėl prašymo dalies priėmimo ir jo dalies grąžinimo“ Žiniai A. Širinskienė
D. Komparskienė
24. 2018-11-07
12.15–12.20
I r. 455 k.
  Kiti klausimai. Dėl kito Komiteto posėdžio.   A. Širinskienė


Komiteto pirmininkė                                           Agnė Širinskienė

   Naujausi pakeitimai - 2018-11-13 14:05
   Meilė Čeputienė

  Siųsti el. paštuSpausdinti