Lietuvos valstybės simboliai Seimo rūmai Seimo logotipas

2018 m. lapkričio 14 d. Teisės ir teisėtvarkos komiteto posėdžio darbotvarkė_patikslinta

Eil.
Nr.
Data, laikas,
vieta
Projekto Nr. Svarstomi klausimai Pagrindinis ar
papildomas
komitetas
(stadija)
Komiteto išvadų
rengėjai, biuro
tarnautojai
1. 2018-11-14
I r. 455 k.
Posėdžio darbotvarkės tvirtinimas A. Širinskienė
D. Komparskienė
2. 2018-11-14
10.00–10.05
I r. 45 k.
XIIIP-2543 Administracinių nusižengimų kodekso 589 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Pateikė LRV / VRM
Pagrindinis (svarstymas) L. Stacevičius
S. Šedbaras
L. Zdanavičienė
3. 2018-11-14
10.05–10.15
I r. 455 k.
XIIIP-2645ES Prekių ženklų įstatymo Nr. VIII-1981 pakeitimo įstatymo projektas

Pateikė LRV / TM
Pagrindinis (pasirengimas svarstymui ir svarstymas) A. Širinskienė
S. Šedbaras
M. Civilkienė
4. XIIIP-2646 Mokesčių už pramoninės nuosavybės objektų registravimą įstatymo Nr. IX-352 6, 7 straipsnių ir 4 priedėlio pakeitimo įstatymo projektas

Pateikė LRV / TM
A. Širinskienė
S. Šedbaras
M. Civilkienė
5. 2018-11-14
10.15–10.20
I r. 455 k.
XIIIP-1645 Vartotojų teisių gynimo įstatymo Nr. I-657 21, 225 ir 23 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

Pateikė Seimo narys M. Puidokas
Pagrindinis (svarstymas) A. Širinskienė
J. Sabatauskas
M. Civilkienė
6. 2018-11-14
10.20–10.25
I r. 455 k.
XIIIP-1699 Baudžiamojo kodekso 68 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Pateikė Seimo narė A. Širinskienė / 29 SN
Pagrindinis (svarstymas) P. Valiūnas
V. Gailius
D. Latvelienė
7. 2018-11-14
10.25–10.35
I r. 455 k.
XIIIP-2805 Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2018 m. rugsėjo 25 d. nutarimo Nr. XIII-1495 „Dėl laikinosios tyrimo komisijos dėl galimos neteisėtos įtakos ir (ar) poveikio Lietuvos politikams, valstybės tarnautojams ir politiniams procesams Lietuvoje parlamentinio tyrimo atlikimo sudarymo“ pakeitimo“ projektas

Pateikė Seimo narė A. Širinskienė
Pagrindinis (pasirengimas svarstymui ir svarstymas) A. Širinskienė
S. Šedbaras
J. Janušauskienė
8. 2018-11-14
10.35–10.45
I r. 455 k.
XIIIP-2534 Apylinkių teismų įsteigimo įstatymo
Nr. I-2375 pakeitimo įstatymo Nr. XII-2476 2 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Pateikė LRV / TM
Pagrindinis (svarstymas) A. Nekrošius
S. Šedbaras
I. Leonavičiūtė
9. 2018-11-14
10.45–10.55
I r. 455 k.
XIIIP-2631 Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymo Nr. VIII-1591 16 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Pateikė LRV / FM
Papildomas (svarstymas) A. Širinskienė
S. Šedbaras
J. Sabatauskas
J. Janušauskienė
10. 2018-11-14
10.55–11.05
I r. 455 k.
XIIIP-2689 Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo Nr. VIII-371 10 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Pateikė Seimo narė R. Morkūnaitė-Mikulėnienė
Svarstymas dėl atitikties Konstitucijai A. Širinskienė
S. Šedbaras
R. Karpavičiūtė
11. 2018-11-14
11.05–11.10
I r. 455 k.
  Konstitucinio Teismo 2018-10-11 nutarimas „Dėl valstybės garantuojamos teisinės pagalbos teikimo baudžiamosiose bylose“ Prieštarauja A. Širinskienė
D. Komparskienė
12. 2018-11-14
11.10–11.15
I r. 455 k.
  Konstitucinio Teismo 2018-11-01 sprendimas „Dėl prašymo priėmimo“ Žiniai A. Širinskienė
D. Komparskienė
13. 2018-11-14
11.15–11.20
I r. 455 k.
  Kiti klausimai. Dėl kito Komiteto posėdžio.   A. Širinskienė
14. 2018-11-14
11.20–11.30
I r. 455 k.
ES-18-203 Pasiūlymas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas dėl Europos sienų ir pakrančių apsaugos pajėgų, kuriuo panaikinami Tarybos bendrieji veiksmai Nr. 98/700/TVR, Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1052/2013 ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 2016/1624 Europos Komisijos medžiaga vadovų susitikimui Zalcburge, 2018 m. rugsėjo 19–20 d.
Nr. COM(2018)631
Specializuotas (uždaras svarstymas) A. Širinskienė
R. Andrikis
J. Sabatauskas
I. Šiaulienė
R. Varanauskienė
15. 2018-11-14
11.30–11.40
I r. 455 k.
ES-18-205 Pakeistas pasiūlymas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas dėl Europos Sąjungos prieglobsčio agentūros, kuriuo panaikinamas Reglamentas (ES) Nr. 439/2010 Europos Komisijos medžiaga vadovų susitikimui Zalcburge 2018 m. rugsėjo 19-20 d.
Nr. COM(2018)633
Specializuotas (uždaras svarstymas) A. Širinskienė
R. Andrikis
J. Sabatauskas
I. Šiaulienė
R. Varanauskienė
16. 2018-11-14
11.40–11.50
I r. 455 k.
ES-18-206 Pasiūlymas Europos Parlamento ir Tarybos direktyva dėl bendrų neteisėtai esančių trečiųjų šalių piliečių grąžinimo standartų ir tvarkos valstybėse narėse (nauja redakcija) Europos Komisijos medžiaga vadovų susitikimui Zalcburge 2018 m. rugsėjo 19–20 d.
Nr. COM(2018)634
Specializuotas (uždaras svarstymas) A. Širinskienė
R. Andrikis
J. Sabatauskas
I. Šiaulienė
R. Varanauskienė
17. 2018-11-14
11.50–12.00
I r. 455 k.
ES-18-198 Komisijos komunikatas Europos Parlamentui ir Europos Vadovų Tarybai Sauganti Europa. Iniciatyva išplėsti Europos prokuratūros įgaliojimus, kad jie apimtų ir kovą su tarpvalstybiniais teroristiniais nusikaltimais Europos Komisijos įnašas 2018 m. rugsėjo 19–20 d. Vadovų susitikime Zalcburge“
Nr. COM/2018/641
Specializuotas (uždaras svarstymas) A. Širinskienė
R. Andrikis
J. Sabatauskas
I. Šiaulienė
R. Varanauskienė
18. 2018-11-14
12.00–12.05
I r. 455 k.
  Dėl Europos Komisijos pasiūlymų:
Nr. COM(2018)632,
Nr. COM(2018)635,
Nr. COM(2018)690,
Nr. COM(2018)696
Specializuotas (uždaras svarstymas) A. Širinskienė
R. Andrikis
J. Sabatauskas
I. Šiaulienė
R. Varanauskienė
      PASIRENGIMAS SVARSTYTI    
Eil.
Nr.
Preliminari svarstymo data Seime Projekto Nr. Projekto pavadinimas Pagrindinis ar
papildomas
komitetas
(stadija)
Komiteto išvadų
rengėjai, biuro
tarnautojai
19. 2018-12-20 XIIIP-2650 Teismo ekspertizės įstatymo Nr. IX-1161 pakeitimo įstatymo projektas

Pateikė LRV / TM
Pagrindinis (pasirengimas svarstymui) P. Valiūnas
R. Andrikis
V. Gailius
D. Latvelienė
20. 2018-12-18 XIIIP-2651ES Prokuratūros įstatymo Nr. I-599 papildymo 378 ir 379 straipsniais ir 2 priedo pakeitimo įstatymo projektas

Pateikė LRV / TM
Pagrindinis (pasirengimas svarstymui) P. Valiūnas
R. Andrikis
V. Gailius
D. Latvelienė
21. Seimo VI (pavasario) sesijoje XIIIP-2647 Teisėkūros pagrindų įstatymo Nr. XI-2220 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10 straipsnių ir ketvirtojo skirsnio pakeitimo įstatymo projektas

Pateikė LRV / TM
Pagrindinis (pasirengimas svarstymui) S. Šedbaras
A. Nekrošius
J. Janušauskienė
22. Seimo VI (pavasario) sesijoje

Seimas prašo:
1. Vyriausybės išvados.
2. Specialiųjų tyrimų tarnybos pateikti šių projektų antikorupcinio vertinimo išvados.
XIIIP-2710 Žemės įstatymo Nr. I-446 2 ir 36 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

Pateikė Seimo narys B. Markauskas / 7 SN
Pagrindinis (pasirengimas svarstymui) A. Širinskienė
S. Šedbaras
V. Gailius
D. Latvelienė
23. XIIIP-2711 Civilinio proceso kodekso 771 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Pateikė Seimo narys B. Markauskas / 7 SN
A. Širinskienė
S. Šedbaras
V. Gailius
D. Komparskienė
24. XIIIP-2712 Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo Nr. XII-459 13 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Pateikė Seimo narys B. Markauskas / 7 SN
A. Širinskienė
S. Šedbaras
V. Gailius
D. Latvelienė
25. Seimo VI (pavasario) sesijoje XIIIP-261 Suėmimo vykdymo įstatymo Nr. I-1175 2, 7, 8 ir 12 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

Pateikė Seimo narys V. Gailius / 3 SN
Pagrindinis (pasirengimas svarstymui) P. Valiūnas
R. Andrikis
R. Karpavičiūtė
26. 2018-12-04 XIIIP-2639 Administracinių bylų teisenos įstatymo Nr. VIII-1029 II dalies II skyriaus papildymo penktuoju skirsniu įstatymo projektas

Pateikė Seimo narys S. Šedbaras / 29 SN
Pagrindinis (pasirengimas svarstymui) A. Širinskienė
S. Šedbaras
L. Zdanavičienė
27. XIIIP-2640 Atliekų tvarkymo įstatymo Nr. VIII-787 301 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Pateikė Seimo narys S. Šedbaras / 29 SN
Papildomas (pasirengimas svarstymui) A. Širinskienė
S. Šedbaras
L. Zdanavičienė
28. 2018-12-06 XIIIP-2672 Administracinių nusižengimų kodekso 33, 38, 417, 424, 569, 573, 575, 589, 590, 595, 602, 610, 611, 612, 669, 682 ir 686 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

Pateikė Seimo narys S. Šedbaras / 10 SN
Pagrindinis (pasirengimas svarstymui) A. Širinskienė
S. Šedbaras
L. Zdanavičienė

 


Komiteto pirmininkė                                           Agnė Širinskienė

   Naujausi pakeitimai - 2018-11-13 14:03
   Meilė Čeputienė

  Siųsti el. paštuSpausdinti