A
A
A
Neįgaliesiems
Teisėkūra

Svarstoma Seime
Paieška Paieška
Nr.
Teisės akto projektas
Registracijos data
XIVP-2884
Seimo rezoliucijos „Dėl Lietuvos demografijos politikos ateities" projektas
2023-06-09

XIVP-2883
Seimo rezoliucijos „Dėl Kristijono Bartoševičiaus paieškos ir jo bylos skubaus perdavimo teismui" projektas
2023-06-09

XIVP-2882
Įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ Nr. IX-2206 45 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2023-06-09

XIVP-2881
Atmintinų dienų įstatymo Nr. VIII-397 1 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2023-06-08
XIVP-2877
Rinkliavų įstatymo Nr. VIII-1725 11 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2023-06-08

XIVP-2876
Administracinių nusižengimų kodekso 305 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2023-06-07

XIVP-2875
Teritorijų planavimo įstatymo Nr. I-1120 4 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2023-06-07

XIVP-2874
Augalų nacionalinių genetinių išteklių įstatymo Nr. IX-533 2, 8 ir 9 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas
2023-06-07

XIVP-2873
Saugomų gyvūnų, augalų ir grybų rūšių įstatymo Nr. VIII-499 5, 6, 9, 21 ir 22 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas
2023-06-07

XIVP-2872
Laukinių augalų ir grybų įstatymo Nr. VIII-1226 4 ir 9 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas
2023-06-07

XIVP-2871
Laukinės gyvūnijos įstatymo Nr. VIII-498 4 ir 18 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas
2023-06-07

XIVP-2870
Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo Nr. I-733 21 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
2023-06-07

XIVP-2869
Aplinkos apsaugos įstatymo Nr. I-2223 1, 12, 15, 122 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 12(1), 12(2), 12(3() 12(4), 12(5) straipsniais įstatymo projektas
2023-06-07

XIVP-2868
Saugomų teritorijų įstatymo Nr. I-301 pakeitimo įstatymo projektas (nauja redakcija)
2023-06-07

XIVP-2867
Aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatymo Nr. IX 1005 6(1) ir 12 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas
2023-06-07

XIVP-2866
Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo Nr. VIII-2043 2, 10 ir 25 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas
2023-06-07

XIVP-2865
Reklamos įstatymo Nr. VIII-1871 12 ir 19 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas
2023-06-07