A
A
A
Neįgaliesiems
Visuomenei ir žiniasklaidai

Išplėstinė paieška Išplėstinė paieška

Veiklą atnaujinusioje Lietuvos Respublikos Seimo ir Ukrainos Aukščiausiosios Rados Asamblėjos sesijoje priimtas bendras pareiškimas

2022 m. lapkričio 11 d. pranešimas žiniasklaidai 

 

Lapkričio 10 d. Kyjive, Ukrainoje, įvyko Lietuvos Respublikos Seimo ir Ukrainos Aukščiausiosios Rados Asamblėjos sesija, kurioje priimtas Asamblėjos statutas ir bendras pareiškimas.

Seimo kanceliarijos nuotrauka (aut. Olga Posaškova)

 

Ukrainai tapus kandidate į Europos Sąjungą, šios Asamblėjos veikla tapo dar aktualesnė. Bus siekiama, kad ši parlamentinė asamblėja taptų svarbiu instrumentu, dvišaliu pagrindu, suteikiančiu politinę ir praktinę parlamentinę pagalbą už laisvę kovojančiai ir integracijos į Europos ir euroatlantines struktūras siekiančiai Ukrainai.

„Džiaugiuosi, kad dvišalės asamblėjos darbe lygiais pagrindais veikia visos Lietuvos parlamentinės partijos, pozicija ir opozicija, kuri padės ir toliau kurti nacionalinį konsensusą parlamente dėl visų Lietuvos sprendimų Ukrainos labui – dėl tolesnės paramos gynybos srityje, dėl pagalbos atstatant šalį iki pat galutinės Ukrainos pergalės prieš bendrą priešą. Tačiau lygiai taip pat visų partijų parama bus svarbi telkiant visų politinių spalvų koaliciją kitose Europos Sąjungos (ES) ir NATO šalyse už Ukrainos derybų dėl narystės ES pradžią kitais metais, kaip ir dėl Ukrainos narystės NATO bei tolesnės tarptautinės paramos, kuri įvairiose Europos šalyse vis dar yra daug mažesnė per capita, palyginus su parama, kurią teikia JAV, Jungtinė Karalystė, Lenkija ar Baltijos šalys“, – atkreipia dėmesį Seimo delegacijos Lietuvos Respublikos Seimo ir Ukrainos Aukščiausiosios Rados Asamblėjoje pirmininkas Žygimantas Pavilionis.

Seimo kanceliarijos nuotrauka (aut. Olga Posaškova)

 

Su naujai paskirtu Ukrainos delegacijos dvišalėje asamblėjoje vadovu, Ukrainos Aukščiausiosios Rados Užsienio reikalų komiteto pirmininku Aleksandru Merežko numatoma dirbti ne tik Vilniuje, Kyjive, bet ir kitose sostinėse.

Sesijos dalyviai priimtame bendrame pareiškime pabrėžė įvairiapusės tolesnės Lietuvos Respublikos paramos Ukrainai šiuo sunkiu jai ir Europos saugumui metu svarbą ir susitarė toliau stiprinti Ukrainos ir Lietuvos tarpparlamentinius ryšius, kad būtų galima keistis gerąja patirtimi ir toliau stiprinti tarpvalstybinį ir tarpvyriausybinį bendradarbiavimą. Parlamentarai pasmerkė Rusijos bandymą aneksuoti laikinai okupuotas Ukrainos teritorijas ir dar kartą patvirtino savo pasirengimą toliau dirbti kartu, kad Rusija visiškai ir besąlygiškai išvestų visas savo karines pajėgas iš Ukrainos teritorijos ir atkurtų Ukrainos teritorinį vientisumą ir suverenitetą pagal tarptautiniu mastu pripažintas sienas, įskaitant jos teritorinius vandenis. Dokumentu tarptautinė bendruomenė raginama toliau teikti politinę, ekonominę, finansinę, humanitarinę, karinę ir kitokią pagalbą tol, kol bus pasiekta pergalė prieš agresorių.

 

Lietuvos Respublikos Seimo ir Ukrainos Aukščiausiosios Rados Asamblėja įsteigta 2003 m. pabrėžiant siekį stiprinti Lietuvos ir Ukrainos tarpparlamentinius ryšius ir būtinybę svarstyti aktualius tarptautinių santykių klausimus. Nuo 2022 m. birželio 21 d. Seimo delegacijos pirmininku patvirtintas Žygimantas Pavilionis.

Pagal atnaujintą Asamblėjos statutą kiekvieną delegaciją sudarys po 20 parlamentarų.

 

Daugiau informacijos:

Seimo kanceliarijos Tarptautinių ryšių skyriaus patarėja

Milda Žvinienė

Tel. (8 5)  239 6220, el. p. [email protected]

   Naujausi pakeitimai - 2022-11-11 15:27
   Rimas Rudaitis