A
A
A
Neįgaliesiems
Visuomenei ir žiniasklaidai

Išplėstinė paieška Išplėstinė paieška

Seimas priėmė rezoliuciją dėl sunkių sistemingų žmogaus teisių pažeidimų Baltarusijoje

2022 m. gruodžio 8 d. pranešimas žiniasklaidai

 

Seimas, pabrėždamas, kad Baltarusijos režimo masinės represijos prieš pilietinę visuomenę vykdomos iki šiol ir ši šalis yra įsipareigojusi įgyvendinti Visuotinę žmogaus teisių deklaraciją, priėmė rezoliuciją dėl sunkių sistemingų žmogaus teisių pažeidimų Baltarusijoje.

Priimta rezoliucijoje, kurioje raginama imtis veiksmų, kreipiamasi į Lietuvos Respublikos Prezidentą ir Vyriausybę, Europos Vadovų Tarybos, Europos Komisijos, Europos Parlamento vadovus, Europos Tarybos, ES ir NATO valstybių narių nacionalinius parlamentus bei vyriausybes, Jungtinių Tautų Generalinę Asamblėją ir Žmogaus teisių tarybą bei Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizaciją.

„Šiuo metu Baltarusijoje yra apie 1 500 politinių kalinių, dešimtys tūkstančių buvo sulaikyti, tarp politinių kalinių yra nepilnamečių vaikų, politiniai kaliniai yra verčiami dėvėti juos identifikuojančius ženklus, prieš juos smurtaujama, jie kankinami, iš jų tyčiojamasi, jiems laiku nesuteikiama medicinos pagalba, o politinius kalinius ginantys advokatai netenka licencijų“, − pažymima Seimo priimtoje rezoliucijoje.

Šios rezoliucijos iniciatorė, Seimo narė Dovilė Šakalienė atkreipė dėmesį, kad, vykstant agresyviam Rusijos karui prieš Ukrainą, kuriame taip pat dalyvauja Baltarusija, pastarojoje nesibaigia represijos ir prieš savo šalies piliečius, prieš pilietinę visuomenę, nevyriausybines organizacijas, žmogaus teisių gynėjus, taip pat švietimiečius, jaunimą ir įvairiausias visuomenės grupes. „Mes turime nuosekliai, sistemingai kartoti, kartoti ir kartoti, kad politiniai kaliniai turi būti paleisti, kad nepilnamečiai politiniai kaliniai – vaikai, įkalinti dėl politinių motyvų, turi būti paleisti, kad sveikatos priežiūra politiniams kaliniams yra privaloma. Net tada, kai gal atrodo, kad šiuo metu tai nieko nepakeis ar neturime vilties, ar jaučiamės, kad A. Lukašenkos režimas vis tiek nekreips dėmesio į tai, ką mes sakome, bet tai yra mūsų moralinė pareiga“, − Seimo posėdyje kalbėjo parlamentarė. Ji priminė, kad lapkričio mėnesį Baltarusijos režimas taip pat sulaikė Lietuvos pilietę mokytoją Jeleną Cimbalist, kuri buvo apkaltinta ekstremizmu dėl dalyvavimo 2020 metų protestuose prieš suklastotus Baltarusijos Prezidento rinkimus.

 

 

Priimtu dokumentu Seimas kviečia reikalauti naujų, laisvų ir skaidrių bei demokratinius principus atitinkančių Baltarusijos Respublikos prezidento ir parlamento rinkimų, nedelsiant nutraukti represijas prieš Baltarusijos pilietinę visuomenę, užtikrinti žodžio, žiniasklaidos, susirinkimų ir asociacijų bei kitas laisves Baltarusijoje.

Rezoliucijoje raginama imtis visų įmanomų priemonių, kad nedelsiant būtų paleisti visi Baltarusijos politiniai kaliniai, įskaitant Nobelio taikos premijos laureatą Alesį Beliackį, Sacharovo premijos bei Vaclavo Havelo žmogaus teisių apdovanojimo laureatę Mariją Kalesnikavą, politinių partijų lyderius Mykolą Statkevičių, Pavelą Severinecą bei kitus kalinamus pilietinės visuomenės atstovus.

Lietuvos parlamentas taip pat ragina toliau plėsti sankcijas Baltarusijos režimo organizacijoms ir asmenims, su režimu susijusiems verslo subjektams, atsakingiems už represijas prieš Baltarusijos žmones, rinkimų rezultatų klastojimą ir kitus žmogaus teisių bei pagrindinių laisvių pažeidimus, taip pat nelegalios migracijos instrumentalizavimą, ypač vadinamiesiems Baltarusijos vidaus reikalų ir valstybės saugumo pareigūnams, prokurorams ir teisėjams, nepaliekant spragų apeiti sankcijas, taip pat ir per trečiąsias šalis, įskaitant šių organizacijų ir asmenų turto areštą ir konfiskavimą, siekiant kaupti lėšas jų nusikaltimais padarytai žalai atlyginti.

Tarp raginimų – paskelbti teroristinėmis organizacijomis vadinamąsias Baltarusijos jėgos ir teisėsaugos institucijas, ypač Valstybės saugumo komitetą ir Vidaus reikalų ministerijos Vyriausiąją kovos su organizuotu nusikalstamumu ir korupcija valdybą (GUBOPiK), nedelsiant sustabdyti Baltarusijos Respublikos dalyvavimą įvairiose specializuotose tarptautinėse organizacijose, įskaitant UNESCO, tarpvyriausybinėse tarybose ir programose kultūros, švietimo, mokslo ir informacijos politikos srityse, apriboti bet kokią finansinę ar kitokią paramą Baltarusijos valstybinėms institucijoms.

Kartu su specialiuoju tarptautiniu tribunolu agresijos nusikaltimui prieš Ukrainą tirti raginama taip pat inicijuoti specialiojo tarptautinio tribunolo Baltarusijos režimo nusikaltimams žmoniškumui prieš šalies žmones tirti steigimą.

Rezoliucija kviečiama peržiūrėti su Baltarusija sudarytų teisinės pagalbos sutarčių tikslingumą, o jas vykdant, užtikrinti, kad jos nebūtų išnaudojamos nusikalstamą veiklą prieš Baltarusijos žmones vykdančių šalies vadinamųjų jėgos ir teisėsaugos institucijų.

Priimtu dokumentu Seimas skatina aktyviai remti ir tiesiogiai padėti Baltarusijos pilietinei visuomenei ir nacionalinėms nevyriausybinėms organizacijoms, remiančioms universalios jurisdikcijos įgyvendinimą dėl Baltarusijoje vykdomų nusikaltimų žmoniškumui, taip pat baltarusių nevyriausybinėms organizacijoms ir bendruomenėms, o iškilus būtinybei suteikti režimo persekiojamiems Baltarusijos piliečiams reikiamą prieglobstį ES valstybėse narėse.

Už šią rezoliuciją vieningai balsavo 110 Seimo narių.

 

Parengė

Informacijos ir komunikacijos departamento

Spaudos biuro patarėjas

Rimas Rudaitis

Tel. (8 5)  239 6132, el. p. [email protected]

   Naujausi pakeitimai - 2022-12-09 16:01
   Rimas Rudaitis