Privalomi slapukai

Įjungta
Privalomi (seanso) slapukai naudojami e-seimas.lrs.lt ir www.e-tar.lt svetainėse, jie reikalingi pagrindinių svetainės funkcijų veikimui užtikrinti ir Jūsų duotam sutikimui su slapuku išsaugoti, jei tokį davėte. Svetainės negalės tinkamai veikti be šių slapukų.

Statistikos slapukai

ĮjungtaIšjungta
Analitiniai slapukai (Google Analytics) padeda tobulinti svetainę, renkant ir analizuojant informaciją apie jos lankomumą.

A
A
A
Neįgaliesiems
Parlamentinė kontrolė

Komitetuose ir komisijose
Paieška Paieška
Nr.
Iniciavimo data
Iniciatorius
Vykdytojas
Priemonė
Vykdymas
1281.
2020-12-16
Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas
 
2020-11-30 Valstybės kontrolės vertinimo ataskaita Nr. YE-10 „Covid-19 krizės ir ekstremaliosios situacijos valdymas”
(​Išklausyta informacija.)
 

1282.
2020-12-16
Žmogaus teisių komitetas
Lietuvos Respublikos Vyriausybė
Dėl aktualiausių klausimų vaiko teisių užtikrinimo srityje
(Vykdydamas parlamentinę kontrolę Žmogaus teisių komitetas 2020-12-16 dienos posėdyje nutarė Kreiptis į Lietuvos Respublikos Vyriausybę ir prašyti apsvarstyti galimybę nacionalinę vaiko teisių apsaugos instituciją steigti prie Vyriausybės (keičiant Valstybės vaiko teisių ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos statusą).)1285.
2020-12-16
Biudžeto ir finansų komitetas
 
Atnaujintas ekonominės raidos scenarijus
(Išklausyta informacija)

1286.
2020-12-16
Biudžeto ir finansų komitetas
 
Valstybinės mokesčių inspekcijos taikoma pagalba verslui nukentėjusiam nuo Covid-19 - atidėti mokesčiai ir jų viešinimas
(Išklausyta informacija)

1287.
2020-12-16
Biudžeto ir finansų komitetas
Lietuvos bankų asociacijai
Naujausios verslo kreditavimo tendendijos
(Siekdama kuo greičiau suvaldyti šalyje sparčiai blogėjančią situaciją dėl Covid-19 pandemijos plitimo, Lietuvos Respublikos Vyriausybė (toliau – Vyriausybė) priėmė sprendimą pratęsti karantino terminą iki 2021 m. sausio 31 d. Dėl šio sprendimo didžioji dalis verslų turės sustabdyti arba apriboti savo veiklą, o darbuotojus atleisti arba išleisti į prastovas. Tam, kad laikinas veiklos nutraukimas ar sutrikdymas turėtų kuo mažesnę įtaką jos tvarumui bei galimoms socialinėms ir ekonominėms pasekmėms, Vyriausybė taiko plataus masto valstybės pagalbos priemones verslui, patiriančiam sunkumų dėl Covid-19. Šių metų balandžio 23 d. pasirašytas laikinas kredito įsipareigojimų moratoriumas buvo reikšmingas ir greitas Lietuvos bankų asociacijos narių atsakas, prisidedant prie pagalbos nuo Covid-19 nukentėjusiam šalies verslui ir gyventojams. Atsižvelgiant į tai, kad, Vyriausybei paskelbus papildomus karantino ribojimus, yra būtina užtikrinti skubią pagalbą, prašome apsvarstyti galimybę pratęsti paskolų moratoriumo taikymą ir apie tai artimiausiu metu informuoti Seimo Biudžeto ir finansų komitetą. )
Raštas S-2020-5435

1288.
2020-12-16
Švietimo ir mokslo komitetas
Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija
Dėl švietimo pagalbos užtikrinimo iššūkių
(Prašyti Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos pateikti komitetui pasirengimo įgyvendinti Švietimo įstatymo nuostatas dėl įtraukiojo ugdymo planą su lėšų ir specialistų poreikiu pagal metus. )

1289.
2020-12-16
Sveikatos reikalų komitetas
Lietuvos Respublikos Vyriausybė,
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija


1291.
2020-12-16
Kultūros komitetas
Kultūros komitetas
Dėl bibliotekų informacinėse sistemose skelbiamų duomenų tvarkymo
(NUTARTA. Tęsti šio klausimo parlamentinę kontrolę.)


1293.
2020-12-16
Ekonomikos komitetas
Lietuvos Respublikos Vyriausybė,
Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija
Dėl Palangos oro uosto infrastruktūros atnaujinimo finansavimo
(NUTARTA: 1. Pritarti asociacijos „Klaipėdos regionas“ 2020-12-07 rašte Nr. SR20-66 išdėstytiems argumentams dėl Palangos oro uosto infrastruktūros atnaujinimo finansavimo poreikio. 2. Pasiūlyti Lietuvos Respublikos Vyriausybei, Susisiekimo ministerijai: 2.1. įvertinti VĮ Lietuvos oro uostai pasirengimą įgyvendinti Palangos oro uosto kilimo ir tūpimo tako rekonstrukcijos, kitos oro uosto infrastruktūros atnaujinimo projektus; 2.2. atsižvelgiant į VĮ Lietuvos oro uostai pasirengimą įgyvendinti Palangos oro uosto kilimo ir tūpimo tako rekonstrukcijos, infrastruktūros atnaujinimo projektus, peržiūrėti ir papildyti numatytas Ateities ekonomikos DNR plano priemones, į jas 2021 metams įtraukiant tinkamus Palangos oro uosto rekonstrukcijos projektus. 3. Apie priimtus sprendimus informuoti Ekonomikos komitetą. )
Susisiekimo ministerija iš jau numatytų 2021 m. biudžeto asignavimų neturi galimybės skirti projektui „Palangos filialo kilimo tūpimo tako rekonstrukcija“ įgyvendinti reikalingų lėšų, tačiau bendradarbiaudama su VĮ Lietuvos oro uostais ir Finansų ministerija toliau ieškos galimybių užtikrinti finansavimą Projektui įgyvendinti.

1294.
2020-12-16
Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas
Lietuvos Respublikos Vyriausybė

1295.
2020-12-11
Socialinių reikalų ir darbo komitetas
Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija
Dėl lygių galimybių kontrolieriaus kreipimosi (dėl Užimtumo įstatymo 10 straipsnyje įtvirtinto savanoriškos praktikos atlikimo reguliavimo)
(Kreiptis į socialinės apsaugos ir darbo ministrę Moniką Navickienę su prašymu sistemiškai įvertinti poreikį keisti savanoriškos praktikos atlikimo reglamentavimą. )

1296.
2020-12-09
Antikorupcijos komisija
Lietuvos Respublikos Vyriausybė
Dėl kovai su Covid-19 skirtų lėšų panaudojimo skaidrumo
(Perduoti Vyriausybei susipažinti Seimo Antikorupcijos komisijos 2020-12-09 posėdyje posėdyje analizuotų tyrimų, susijusių su Covid-19 lėšų panaudojimu, išvadas ir institucijų rekomendacijas bei vykdyti šios srities parlamentinę kontrolę.)
Ministras Pirmininkas pavedė Ekonomikos ir inovacijų ministerijai, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai, Finansų ministerijai, Sveikatos apsaugos ministerijai išnagrinėti Seimo Antikorupcijos komisijos kreipimąsi ir apie nagrinėjimo ir vertinimo rezultatus bei taikomas ir planuojamas priemones iki 2021 m. sausio 15 d. informuoti Seimo Antikorupcijos komisiją (atsakymo kopiją - Vyriausybės kanceliarijai.


1298.
2020-12-09
Kultūros komitetas
Lietuvos Respublikos Vyriausybė
Dėl Kultūros rėmimo fondo veiklos
(NUTARTA. Prašyti Lietuvos Respublikos Vyriausybės: - inicijuoti teisės aktų pakeitimus pagal Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2020 m. lapkričio 3 d. nutarimą Nr. KT187-N15/2020; - 2021 m. valstybės biudžeto projekte numatyti papildomus asignavimus, kurie būtų skirti Kultūros rėmimo fondui. Kultūros rėmimo fondo lėšų likutis, kurį metų pabaigoje planuojama grąžinti į valstybės biudžetą ir analogiškai lėšų suma, kuria prašome padidinti 2021 m. Kultūros ministerijos ir atitinkamai Kultūros rėmimo fondo biudžetą, yra 5,5 mln. EUR.)

1299.
2020-12-09
Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas
Lietuvos Respublikos Vyriausybė

1300.
2020-12-09
Ekonomikos komitetas
Lietuvos Respublikos Vyriausybė,
Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija,
Lietuvos savivaldybių asociacija, Lietuvos vežėjų automobiliais asociacija LINAVA, Lietuvos keleivių vežimo asociacija
Dėl padėties keleivių vežimo kelių transportu tarpmiestiniais maršrutais srityje
(1. Pasiūlyti Lietuvos Respublikos Vyriausybei, Susisiekimo ministerijai ir jos institucijoms pagal kompetenciją kartu su socialiniais partneriais (Lietuvos savivaldybių asociacija, Lietuvos vežėjų automobiliais asociacija LINAVA, Lietuvos keleivių vežimo asociacija ir kt.): 1.1. Organizuoti diskusiją, kurios tikslas – atsižvelgiant į žaliąjį kursą suformuoti valstybės politikos gaires tolimojo susisiekimo srityje ir įtvirtinti jas teisės aktuose; 1.2. Nustatyti galimus dabartinės tolimojo susisiekimo sistemos trūkumus ir suformuluoti galimos reformos tikslus; 1.3. Atlikti poveikio vertinimą vartotojams, konkurencijai, regionams, valstybės ir savivaldybių biudžetams; 1.4. Sudaryti ir patvirtinti Vyriausybėje galimos reformos įgyvendinimo planą su terminais ir atsakingomis už įgyvendinimą institucijomis; 1.5. Esant poreikiui, atlikti reikalingų teisės aktų pakeitimus. 2. Apie priimtus sprendimus informuoti Ekonomikos komitetą. )
Susisiekimo ministerija 2021-01-11 informavo, kad: "Tęsdami gerąją bendradarbiavimo patirtį ir suprasdami susisiekimo sektoriaus kompleksiškumą, Susisiekimo ministerijoje planuojama atnaujinti darbo grupės - patariamosios tarybos veiklą, taip pat ir sudėtį, kurioje bus sprendžiami iššūkiai, kylantis vykdant viešojo transporto reformą dėl efektyvaus ir optimalaus viešojo transporto funkcionavimo šalies mastu."