Privalomi slapukai

Įjungta
Privalomi (seanso) slapukai naudojami e-seimas.lrs.lt ir www.e-tar.lt svetainėse, jie reikalingi pagrindinių svetainės funkcijų veikimui užtikrinti ir Jūsų duotam sutikimui su slapuku išsaugoti, jei tokį davėte. Svetainės negalės tinkamai veikti be šių slapukų.

Statistikos slapukai

ĮjungtaIšjungta
Analitiniai slapukai (Google Analytics) padeda tobulinti svetainę, renkant ir analizuojant informaciją apie jos lankomumą.

A
A
A
Neįgaliesiems
Parlamentinė kontrolė

Komitetuose ir komisijose
Paieška Paieška
Nr.
Iniciavimo data
Iniciatorius
Vykdytojas
Priemonė
Vykdymas
1241.
2021-01-22
Ateities komitetas
 
Dėl šalies strateginio valdymo sistemos
Komiteto nariams pristatyta Lietuvos strateginio valdymo sistema

1242.
2021-01-22
Ekonomikos komitetas
Lietuvos Respublikos Vyriausybė,
Lietuvos Respublikos energetikos ministerija,
Valstybinė energetikos reguliavimo taryba
Dėl pasinaudojimo tinklais tarifo augimo gaminantiems vartotojams
(NUTARTA: 1. Pasiūlyti Energetikos ministerijai atlikti studiją dėl gaminančių vartotojų skaičiaus didinimo būdų bei pasinaudojimo elektros tinklais tarifo taikymo peržiūros galimybių ir apie rezultatus informuoti Seimo Ekonomikos komitetą. 2. Pasiūlyti Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai, atsižvelgiant į Energetikos ministerijos atliktos studijos rezultatus, peržiūrėti Elektros energiją gaminančių vartotojų naudojimosi elektros tinklais paslaugų kainos skaičiavimo reglamentavimą. 3. Pasiūlyti Lietuvos Respublikos Vyriausybei, esant poreikiui, parengti įstatymų ir kitų teisės aktų projektus, reguliuojančius gaminančių vartotojų plėtros skatinimo ir paramos priemonių taikymo mechanizmą. )
Ekonomikos komitetui atsakė Valstybinė energetikos reguliavimo taryba

1243.
2021-01-21
Energetikos ir darnios plėtros komisija
Lietuvos Respublikos energetikos ministerija
Dėl vėjo jėgainių parko projekto Baltijos jūroje
Pristatyta Komisijos posėdyje

1244.
2021-01-20
Antikorupcijos komisija
Lietuvos Respublikos Vyriausybė,
Lietuvos Respublikos finansų ministerija,
Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija,
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija,
Kalėjimų departamentas prie Teisingumo ministerijos Policijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos Specialiųjų tyrimų tarnyba Viešųjų pirkimų tarnyba
Dėl galimų korupcijos apraiškų sprendžiant klausimus, susijusius su bausmių vykdymu
(1. Rekomenduoti Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijai ir Kalėjimų departamentui prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos parengti įkalinimo įstaigų/bausmių vykdymo sistemos pertvarkos veiksmų planą ir pristatyti jį Antikorupcijos komisijos posėdyje. 2. Siūlyti Lietuvos Respublikos Vyriausybei, Finansų ministerijai, Teisingumo ministerijai dar kartą įvertinti biudžeto lėšų poreikį kryptingam bausmių vykdymo įstaigų modernizavimui, darbuotojų saugumo užtikrinimui, reikiamų techninių priemonių diegimui. 3. Atsižvelgiant į posėdžio metu pateiktą informaciją, pasiūlyti Kalėjimų departamentui prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos ir Policijos departamentui prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos spręsti dėl korupcijos prevencijos programų įgyvendinimo priemonių planų patikslinimo. 4. Pavesti Kalėjimų departamentui prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos iki š. m. rugsėjo mėnesio pateikti Antikorupcijos komisijai Kalėjimų departamento ir jam pavaldžių įstaigų bei valstybės įmonės korupcijos prevencijos 2019–2021 metų programos įgyvendinimo priemonių plano 2021 m. pirmojo pusmečio vykdymo ataskaitą. 5. Rekomenduoti Vidaus reikalų ministerijai ir Policijos departamentui sistemiškai įvertinti asmenų konvojavimo reglamentavimo trūkumus ir pertvarkyti asmenų konvojavimo sistemą. 6. Prašyti Specialiųjų tyrimų tarnybos bei Viešųjų pirkimų tarnybos įvertinti Kalėjimų departamento ir jam pavaldžių įstaigų vykdomų pirkimų galimas rizikas. )
Institucijos pateikė Antikorupcijos komisijai prašytą informaciją. Komisijos 2021-10-13 posėdyje apsvarstyta Teisingumo ministerijos pateikta informacija dėl bausmių vykdymo sistemos reformos.

1245.
2021-01-20
Aplinkos apsaugos komitetas
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija,
Vyriausybės atstovų įstaiga Lietuvos savivaldybių asociacija Kauno m. savivaldybė VšĮ Kauno regiono atliekų tvarkymo centras
Dėl Kauno mechaninio biologinio atliekų apdorojimo gamyklos veiklos.
( NUTARTA. Kreiptis į Aplinkos ministeriją, Vyriausybės atstovų įstaigą, Lietuvos savivaldybių asociaciją, Kauno m. savivaldybę, Kauno RATC ir prašyti jų iki š. m. vasario 12 d. pagal kompetenciją pateikti komitetui šią informaciją: 1. Ar Kauno m. savivaldybės organizuojamas komunalinių atliekų tvarkymas ir Kauno RATC, mechaninio biologinio atliekų apdorojimo gamyklos (toliau – MBA) veiklos priežiūra atitinka valstybės vykdomą atliekų tvarkymo politiką? 2. Ar yra žinoma, kokios priežastys lemia Kauno MBA išskirtinumą probleminiu požiūriu tarp kitas apskritis aptarnaujančių MBA? 3. Ar Kauno m. savivaldybė arba Kauno RATC nuo MBA veiklos pradžios kreipėsi metodinės, finansinės ar kitokios pagalbos, siekiant pašalinti MBA keliamas problemas? Jei taip – ar gavo ir pasinaudojo? 4. Kokios priemonės kokiais terminais galėtų iš esmės pagerinti MBA veiklos kokybę ir ryškiai sumažinti daromą neigiamą poveikį aplinkai? 5. Apie gyventojų skundus dėl MBA veiklos – ar daug skundų gaunama iš gyventojų, įmonių, kaip į juos reaguojama, pateikti atsakymų į gyventojų skundus kopijas (tik Kauno m. savivaldybė, Kauno RATC); 6. Apie priemones, kurių imtasi sprendžiant kvapų, sklindančių nuo Kauno MBA, problemą: pasiūlymai dėl konkrečių priemonių diegimo, inicijuoti klausimai Kauno RATC visuotiniame dalininkų susirinkime dėl Kauno MBA veiklos ir kvapų problemos, kitos įgyvendintos ar planuojamos įgyvendinti priemonės kopijas (tik Kauno m. savivaldybė, Kauno RATC) . Pritarta bendru sutarimu. )


1247.
2021-01-20
Biudžeto ir finansų komitetas
 
Verslo kreditavimo iššūkiai ir valstybės pagalbos priemonės.
(Išklausyta informacija)
Išklausyta informacija

1248.
2021-01-20
Antikorupcijos komisija
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija
Dėl galimų pažeidimų organizuojant atrankos konkursą Valstybės tarnybos departamente prie Vidaus reikalų ministerijos
(Vidaus reikalų ministerijai pasiūlyta: - atlikti tyrimą dėl Seimo narės G. Burokienės Antikorupcijos komisijai perduotame skunde nurodytų galimų pažeidimų; - skubos tvarka tobulinti ir tikslinti priėmimo į valstybės tarnautojų pareigas tvarkos aprašą; - įvertinti Valstybės tarnybos departamento vykdomų pretendentų užsienio kalbų mokėjimo lygio nustatymo apmokėjimo iš valstybės biudžeto lėšų tikslingumą. )


1250.
2021-01-19
Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas
Lietuvos Respublikos Vyriausybė

1251.
2021-01-15
Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas
Lietuvos Respublikos Vyriausybė


1253.
2021-01-15
Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas
 
Lietuvos krašto apsaugos sistemos inovatyvumo skatinimas ir karininkų rengimo sistema.
(Išklausytas komiteto nario Valdo Rakučio pristatymas apie KAS inovatyvumo skatinimo poreikį ir karininkų rengimo sistemos tobulinimą.)

1254.
2021-01-15
Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas
 
Gynybos įsigijimų parlamentinė kontrolė ir Transparency International „Gynybos skaidrumo indeksas“.
(Informacija išklausyta)

1255.
2021-01-13
Jaunimo ir sporto reikalų komisija
Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija,
Švietimo mainų paramos fondas, VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra.
Dėl Sporto rėmimo fondo veiklos
(Išklausyta informacija.)

1256.
2021-01-13
Jaunimo ir sporto reikalų komisija
Lietuvos jaunimo organizacijų taryba
Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos veiklos pristatymas
(Išklausyta informacija)

1257.
2021-01-08
Jaunimo ir sporto reikalų komisija
Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija
Dėl aukšto meistriškumo sporto finansavimo 2021 m.
(NUTARTA: 1. Pritarti Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos pateiktoms 2021 m. sporto finansavimo gairėms ir siekiui 30 proc. Sporto rėmimo fondo lėšų skirti aukšto meistriškumo sporto programų ir kitų gairėse numatytų priemonių finansavimui. 2. Siūlyti Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai siekti, kad finansavimas sportui būtų nuosekliai didinamas kasmet. )

1258.
2021-01-08
Švietimo ir mokslo komitetas
Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija
Dėl lėšų elektroninių mokslo duomenų bazių prenumeratai
(Posėdyje nutarta sulaukti Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos parengto įgyvendinimo plano.)
Išklausyta Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos informacija.

1259.
2021-01-08
Biudžeto ir finansų komitetas
 
Dėl LR finansų ministro 2020 m. rugsėjo 16 d. įsakymu Nr. 1K-306 patvirtintų AB “Ignitis grupė” akcijų suteikimo taisyklių“
(Išklausyta informacija)
Išklausyta informacija