Privalomi slapukai

Įjungta
Privalomi (seanso) slapukai naudojami e-seimas.lrs.lt ir www.e-tar.lt svetainėse, jie reikalingi pagrindinių svetainės funkcijų veikimui užtikrinti ir Jūsų duotam sutikimui su slapuku išsaugoti, jei tokį davėte. Svetainės negalės tinkamai veikti be šių slapukų.

Statistikos slapukai

ĮjungtaIšjungta
Analitiniai slapukai (Google Analytics) padeda tobulinti svetainę, renkant ir analizuojant informaciją apie jos lankomumą.

A
A
A
Neįgaliesiems
Seimo posėdžiai

Lankomumas (1996-09-10, 2 Vakarinis posėdis)
Seimo narių, dalyvavusių posėdyje: 0136.

Adomaitis Zenonas Petras Lapė Vaclovas
Albertynas Albinas Linkevičius Linas Antanas
Aleknaitė Abramikienė Vilija Listavičius Juozas
Alesionka Leonas Liutikas Vytautas
Ambrazaitytė Nijolė Lozuraitis Albinas
Andrikienė Laima Liucija Maciejkianiec Ryšard
Andriukaitis Vytenis Povilas Mačiulis Valentinas
Antanaitis Jonas Algirdas Malkevičius Stasys
Antanavičius Kazimieras Markauskas Rimantas
Arbačiauskas Vytautas Medvedev Nikolaj
Astrauskas Vytautas Milčius Leonas
Bajoras Arvydas Mincevič Gabriel Jan
Baležentis Alvydas Miškinis Petras Algirdas
Baranauskas Juozas Gediminas Navickas Alfonsas
Baskas Antanas Nekrošius Juozas
Beinortas Julius Ozolas Romualdas
Bendinskas Aleksandras Pangonis Jonas
Bernatonis Juozas Papovas Petras
Bičkauskas Egidijus Patackas Algirdas Vaclovas
Bloškys Romualdas Ignas Paukštys Kęstutis Povilas
Bobelis Kazys Paviržis Gediminas Adolfas
Bogušis Vytautas Pečeliūnas Saulius
Briedienė Vanda Petkevičius Vytautas
Bubnys Vytautas Jurgis Petrauskas Valdas
Būdvytis Antanas Plečkaitis Vytautas Petras
Buinevičius Vytautas Algimantas Plokšto Artur
Bulovas Virgilijus Vladislovas Pocius Algirdas
Burbienė Sigita Povilaitis Zigmas
Butėnas Vladas Požela Juras
Čobotas Medardas Pranevičius Vincentas
Dagys Rimantas Jonas Pronckus Mykolas
Dirgėla Kęstutis Račas Antanas
Dringelis Juozas Raišuotis Everistas
Einoris Vytautas Raškinis Arimantas Juvencijus
Endriukaitis Algirdas Ražauskas Algirdas
Gajauskas Balys Ražukas Virginijus
Gaška Kęstutis Rupeika Benediktas Vilmantas
Genzelis Bronislavas Sadkauskas Algirdas
Germanas Neris Sakalas Aloyzas
Giedraitis Alfonsas Salamakinas Algimantas
Gylys Povilas Saudargas Algirdas
Giniotas Petras Saulis Vytautas
Greimas Algimantas Antanas Semenovič Zbignev
Gricius Algirdas Skrebys Kęstutis
Hofertienė Romualda Stakvilevičius Mindaugas
Ivaškevičius Arvydas Stasiškis Antanas Napoleonas
Jagminas Bronislovas Šaltenis Saulius
Jakučionis Povilas Šiaulienė Irena
Jarmolenko Vladimir Šličytė Zita
Jaskelevičius Leonardas Kęstutis Šumakaris Vytautas
Jurkūnaitė Gema Tartilas Juozapas
Juršėnas Česlovas Tauras Algimantas Povilas
Juškus Vytautas Treinys Mečislovas
Kairys Antanas Tupikas Pranciškus
Kanapeckas Vytautas Uoka Kazimieras
Karosas Justinas Uždavinys Ignacas Stasys
Katilius Povilas Vagnorius Gediminas
Katkus Juozapas Algirdas Vaišnoras Alfonsas
Kirkilas Gediminas Vaižmužis Albinas
Kolosauskas Feliksas Velikonis Virmantas
Kryževičius Kazimieras Vytautas Veselka Julius
Kubertavičius Kęstutis Visakavičius Marijonas
Kubilius Andrius Vitkevičius Pranciškus Stanislavas
Kubilius Jonas Zimnickas Vytautas Vidmantas
Kunčinas Algirdas Zingeris Emanuelis
Kunevičienė Elvyra Janina Žebrauskas Juozas
Kuzminskas Kazimieras Žiemelis Vidmantas
Landsbergis Vytautas Žurinskas Ričardas