Privalomi slapukai

Įjungta
Privalomi (seanso) slapukai naudojami e-seimas.lrs.lt ir www.e-tar.lt svetainėse, jie reikalingi pagrindinių svetainės funkcijų veikimui užtikrinti ir Jūsų duotam sutikimui su slapuku išsaugoti, jei tokį davėte. Svetainės negalės tinkamai veikti be šių slapukų.

Statistikos slapukai

ĮjungtaIšjungta
Analitiniai slapukai (Google Analytics) padeda tobulinti svetainę, renkant ir analizuojant informaciją apie jos lankomumą.

A
A
A
Neįgaliesiems
Seimo posėdžiai

Lankomumas (1993-02-25, -2 Rytinis neeilinis posėdis)
Seimo narių, dalyvavusių posėdyje: 0140.

Adomaitis Zenonas Petras Landsbergis Vytautas
Albertynas Albinas Lapė Vaclovas
Aleknaitė Abramikienė Vilija Lideikis Tautvydas
Alesionka Leonas Linkevičius Linas Antanas
Ambrazaitytė Nijolė Listavičius Juozas
Andrikienė Laima Liucija Liutikas Vytautas
Andriukaitis Vytenis Povilas Lozuraitis Albinas
Antanavičius Kazimieras Maciejkianiec Ryšard
Arbačiauskas Vytautas Mačiulis Valentinas
Astrauskas Vytautas Malkevičius Stasys
Bajoras Arvydas Markauskas Rimantas
Baležentis Alvydas Medvedev Nikolaj
Baranauskas Juozas Gediminas Milčius Leonas
Baskas Antanas Mincevič Gabriel Jan
Bastys Juozas Miškinis Petras Algirdas
Beinortas Julius Navickas Alfonsas
Bendinskas Aleksandras Nekrošius Juozas
Bernatonis Juozas Nesteckis Antanas
Bičkauskas Egidijus Ozolas Romualdas
Bloškys Romualdas Ignas Pangonis Jonas
Bobelis Kazys Papovas Petras
Bogušis Vytautas Patackas Algirdas Vaclovas
Briedienė Vanda Paukštys Kęstutis Povilas
Bubnys Vytautas Jurgis Paviržis Gediminas Adolfas
Būdvytis Antanas Pečeliūnas Saulius
Buinevičius Vytautas Algimantas Petkevičius Vytautas
Bulavas Juozas Petrauskas Valdas
Bulovas Virgilijus Vladislovas Plečkaitis Vytautas Petras
Burbienė Sigita Plokšto Artur
Butėnas Vladas Pocius Algirdas
Čobotas Medardas Požela Juras
Dagys Rimantas Jonas Pranevičius Vincentas
Dirgėla Kęstutis Pronckus Mykolas
Dringelis Juozas Račas Antanas
Eigirdas Arūnas Raišuotis Everistas
Endriukaitis Algirdas Raškinis Arimantas Juvencijus
Gajauskas Balys Ražauskas Algirdas
Gaška Kęstutis Rudys Audrius
Genzelis Bronislavas Rupeika Benediktas Vilmantas
Germanas Neris Sadkauskas Algirdas
Giedraitis Alfonsas Sakalas Aloyzas
Gylys Povilas Salamakinas Algimantas
Giniotas Petras Saudargas Algirdas
Greimas Algimantas Antanas Saulis Vytautas
Gricius Algirdas Semenovič Zbignev
Hofertienė Romualda Skrebys Kęstutis
Ivaškevičius Arvydas Snežko Karolis
Jagminas Bronislovas Stakvilevičius Mindaugas
Jakučionis Povilas Stasiškis Antanas Napoleonas
Janonis Juozas Šaltenis Saulius
Jarašiūnas Egidijus Šiaulienė Irena
Jarmolenko Vladimir Šličytė Zita
Jaskelevičius Leonardas Kęstutis Šumakaris Vytautas
Jurkūnaitė Gema Tartilas Juozapas
Juršėnas Česlovas Tauras Algimantas Povilas
Juškus Vytautas Treinys Mečislovas
Kairys Antanas Tupikas Pranciškus
Kanapeckas Vytautas Uoka Kazimieras
Karosas Justinas Uždavinys Ignacas Stasys
Katilius Povilas Vagnorius Gediminas
Katkus Juozapas Algirdas Vaišnoras Alfonsas
Kirkilas Gediminas Vaižmužis Albinas
Kolosauskas Feliksas Velikonis Virmantas
Kryževičius Kazimieras Vytautas Veselka Julius
Kubertavičius Kęstutis Visakavičius Marijonas
Kubilius Andrius Vitkevičius Pranciškus Stanislavas
Kubilius Jonas Zimnickas Vytautas Vidmantas
Kunčinas Algirdas Zingeris Emanuelis
Kunevičienė Elvyra Janina Žebrauskas Juozas
Kuzminskas Kazimieras Žiemelis Vidmantas