Necessary cookies

On

Statistics cookies

OnOff

A
A
A
For disabled
Plenary sittings

Seimo rytinis posėdis Nr. 283 (09/19/2002)
LaikasNumerisSvarstytas klausimas
10:0201.Posėdžio darbotvarkės tvirtinimas
10:041 - 1.Lenkijos Respublikos Seimo Pirmininko J.E. p. Mareko Borowskio kalba
10:241 - 3.Savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo papildymo 89 straipsniu ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-1852(2SP)) [Svarstymas]
10:271 - 3.Savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo papildymo 89 straipsniu ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-1852(2SP)) [Priėmimas]
10:301 - 2.Seimo NUTARIMO "Dėl Seimo V (rudens) sesijos darbų programos" PROJEKTAS (Nr. IXP-1859(4)) [Priėmimas]
10:461 - 4.ĮSTATYMO dėl Konvencijos dėl civilinio proceso ratifikavimo PROJEKTAS (Nr. IXP-1795(SP)) [Svarstymas]
10:471 - 4.ĮSTATYMO dėl Konvencijos dėl civilinio proceso ratifikavimo PROJEKTAS (Nr. IXP-1795(SP)) [Priėmimas]
10:491 - 5.Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Švedijos Karalystės Vyriausybės bendrosios saugumo sutarties dėl įslaptintos informacijos abipusės apsaugos ratifikavimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-1796) [Svarstymas]
10:511 - 5.Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Švedijos Karalystės Vyriausybės bendrosios saugumo sutarties dėl įslaptintos informacijos abipusės apsaugos ratifikavimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-1796) [Priėmimas]
10:511 - 6.ĮSTATYMO dėl Konvencijos dėl nusikaltimų, padarytų tarptautiniu mastu saugomiems asmenims, įskaitant diplomatus, prevencijos ir baudimo už juos ratifikavimo PROJEKTAS (Nr. IXP-1783(SP)) [Svarstymas]
10:541 - 6.ĮSTATYMO dėl Konvencijos dėl nusikaltimų, padarytų tarptautiniu mastu saugomiems asmenims, įskaitant diplomatus, prevencijos ir baudimo už juos ratifikavimo PROJEKTAS (Nr. IXP-1783(SP)) [Priėmimas]
10:551 - 7.ĮSTATYMO dėl Konvencijos dėl žmogaus teisių ir orumo apsaugos biologijos ir medicinos taikymo srityje (Žmogaus teisių ir biomedicinos konvencijos) ir jos Papildomo protokolo dėl žmonių klonavimo uždraudimo ratifikavimo PROJEKTAS (Nr. IXP-1780(2SP)) [Svarstymas]
10:571 - 7.ĮSTATYMO dėl Konvencijos dėl žmogaus teisių ir orumo apsaugos biologijos ir medicinos taikymo srityje (Žmogaus teisių ir biomedicinos konvencijos) ir jos Papildomo protokolo dėl žmonių klonavimo uždraudimo ratifikavimo PROJEKTAS (Nr. IXP-1780(2SP)) [Priėmimas]
10:581 - 8.Seimo NUTARIMO "Dėl Lietuvos karių dalyvavimo Jungtinių Tautų taikos palaikymo misijoje Afganistane Tarptautinių saugumo paramos pajėgų sudėtyje" PROJEKTAS (Nr. IXP-1862) [Svarstymas]
11:061 - 8.Seimo NUTARIMO "Dėl Lietuvos karių dalyvavimo Jungtinių Tautų taikos palaikymo misijoje Afganistane Tarptautinių saugumo paramos pajėgų sudėtyje" PROJEKTAS (Nr. IXP-1862) [Priėmimas]
11:171 - 9a.Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo 58, 59 ir 61 straipsnių pakeitimo ir papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-1571(2SP)) [Svarstymas]
11:381 - 9b.Vietos savivaldos įstatymo 7 ir 8 straipsnių pakeitimo ir papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-1777(2SP)) [Svarstymas]
11:44r - 1.Seimo NUTARIMO "Dėl Seimo įstojimo į tarptautinį demokratijos institutą" PROJEKTAS (Nr. IXP-1889) [Pateikimas]
11:47r - 1.Seimo NUTARIMO "Dėl Seimo įstojimo į tarptautinį demokratijos institutą" PROJEKTAS (Nr. IXP-1889) [Svarstymas]
11:47r - 1.Seimo NUTARIMO "Dėl Seimo įstojimo į tarptautinį demokratijos institutą" PROJEKTAS (Nr. IXP-1889) [Priėmimas]
12:021 -10a.Mokslo ir švietimo ilgalaikio finansavimo įstatymo pripažinimo netekusiu galios ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-1817(SP)) [Svarstymas]
12:131 -10a.Mokslo ir švietimo ilgalaikio finansavimo įstatymo pripažinimo netekusiu galios ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-1817(SP)) [Priėmimas]
12:151 -10b.Biudžeto sandaros įstatymo 18 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-1818(SP)) [Svarstymas]
12:171 -10c.Seimo STATUTO "Dėl Seimo statuto 172 straipsnio pakeitimo" PROJEKTAS (Nr. IXP-1819(SP)) [Svarstymas]
12:241 -10b.Biudžeto sandaros įstatymo 18 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-1818(SP)) [Priėmimas]
12:281 -10d.Sveikatos sistemos įstatymo 39 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-1816A) [Pateikimas]
12:311 -11.Seimo NUTARIMO "Dėl laikinosios komisijos akcinės bendrovės "Mažeikių nafta" privatizavimo aplinkybėms ištirti sudarymo" PROJEKTAS (Nr. IXP-1884) [Pateikimas]
12:432 - 4a.Seimo NUTARIMO "Dėl Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos - Atkuriamojo Seimo nutarimo �Dėl Savivaldybės gamtos apsaugos fondo nuostatų" pakeitimo" PROJEKTAS (Nr. IXP-1864(2SP)) [Svarstymas]
12:472 - 4a.Seimo NUTARIMO "Dėl Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos - Atkuriamojo Seimo nutarimo �Dėl Savivaldybės gamtos apsaugos fondo nuostatų" pakeitimo" PROJEKTAS (Nr. IXP-1864(2SP)) [Priėmimas]
12:472 - 4c.Aplinkos apsaugos rėmimo programos įstatymo 3, 4 straipsnių pakeitimo ir papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-1866(2SP)) [Svarstymas]
12:472 - 4d.Mokesčių už valstybinius gamtos išteklius įstatymo 3, 4, 6, 7, 11 straipsnių papildymo ir pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-1867(2SP)) [Svarstymas]
12:552 - 4b.Laukinės gyvūnijos įstatymo 4, 10 ir 13 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-1865(2SP)) [Priėmimas]
12:592 - 4c.Aplinkos apsaugos rėmimo programos įstatymo 3, 4 straipsnių pakeitimo ir papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-1866(2SP)) [Priėmimas]
13:002 - 4d.Mokesčių už valstybinius gamtos išteklius įstatymo 3, 4, 6, 7, 11 straipsnių papildymo ir pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-1867(2SP)) [Priėmimas]
13:021 -12.Vyriausybės valanda