Necessary cookies

On

Statistics cookies

OnOff

A
A
A
For disabled
Plenary sittings

Seimo vakarinis posėdis Nr. 303 (10/29/2002)
LaikasNumerisSvarstytas klausimas
15:011 - 7.Mokesčių administravimo įstatymo 26(1) straipsnio papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-1971(2SP)) [Priėmimas]
15:021 - 15a.Buhalterinės apskaitos įstatymo 1 ir 10 straipsnių papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-1602(SP)) [Priėmimas]
15:051 - 15b.Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 4 ir 34 straipsnių papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-1604(2SP)) [Priėmimas]
15:151 - 8.Teismo ekspertizės ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-1786(2SP)) [Priėmimas]
15:231 - 9.Baudžiamojo kodekso, patvirtinto 2000 m. rugsėjo 26 d. įstatymu Nr. VIII-1968, Baudžiamojo proceso kodekso, patvirtinto 2002 m. kovo 14 d. įstatymu Nr. IX-785, bei Bausmių vykdymo kodekso, patvirtinto 2002 m. birželio 27 d. įstatymu Nr. IX-994, įsigaliojimo ir įgyvendinimo tvarkos ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-1857(2SP)) [Priėmimas]
15:281 - 10.Administracinių teisės pažeidimų kodekso 171(3), 224, 247(7) ir 259(1) straipsnio pakeitimo ir papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-1823) [Svarstymas]
15:282 - 1.Žemės reformos įstatymo 2, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 17 ir 18 straipsnių pakeitimo ir papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-1910(2SP)) [Svarstymas]
15:342 - 2.ĮSTATYMO dėl Jungtinių Tautų bendrosios klimato kaitos konvencijos Kioto protokolo ratifikavimo PROJEKTAS (Nr. IXP-2003) [Pateikimas]
15:34r - 8.Seimo NUTARIMO dėl Seimo nutarimo "Dėl Seimo Peticijų komisijos pirmininko ir jo pavaduotojo patvirtinimo" 1 straipsnio pakeitimo PROJEKTAS (Nr. IXP-2000(2)) [Pateikimas]
15:35r - 8.Seimo NUTARIMO dėl Seimo nutarimo "Dėl Seimo Peticijų komisijos pirmininko ir jo pavaduotojo patvirtinimo" 1 straipsnio pakeitimo PROJEKTAS (Nr. IXP-2000(2)) [Svarstymas]
15:36r - 8.Seimo NUTARIMO dėl Seimo nutarimo "Dėl Seimo Peticijų komisijos pirmininko ir jo pavaduotojo patvirtinimo" 1 straipsnio pakeitimo PROJEKTAS (Nr. IXP-2000(2)) [Priėmimas]
15:38r - 9.Seimo NUTARIMO dėl Seimo nutarimo "Dėl Seimo Subalansuotos aplinkos plėtros ir nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos komisijos pirmininko ir jo pavaduotojo patvirtinimo" pavadinimo ir 1 straipsnio pakeitimo PROJEKTAS (Nr. IXP-2019) [Pateikimas]
15:40r - 9.Seimo NUTARIMO dėl Seimo nutarimo "Dėl Seimo Subalansuotos aplinkos plėtros ir nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos komisijos pirmininko ir jo pavaduotojo patvirtinimo" pavadinimo ir 1 straipsnio pakeitimo PROJEKTAS (Nr. IXP-2019) [Priėmimas]
15:472 - 3a.Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo 2, 28, 29, 34, 35, 38, 39, 40, 45, 49, 56 straipsnių pakeitimo ir papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-1985) [Pateikimas]
15:562 - 3b.Finansų įstaigų įstatymo 58 ir 59 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-1896(SP)) [Pateikimas]
15:572 - 6.Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos 2001 metų veiklos ataskaita
16:352 - 4.Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 2, 5, 6, 14, 17, 23, 24, 25 straipsnių pakeitimo ir papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-1998) [Pateikimas]
16:412 - 5.Seimo NUTARIMO "Dėl Kauno medicinos universiteto statuto patvirtinimo" PROJEKTAS (Nr. IXP-1563(3)) [Svarstymas]
16:432 - 7a.Notariato įstatymo 2, 3, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 16, 17, 20, 22, 23, 25, 27, 28, 31, 32, 36, 37, 40, 41, 44, 51, 53, 56, 57, 59, 60 straipsnių ir II skyriaus pavadinimo pakeitimo ir papildymo, Įstatymo papildymo 6(1), 6(2), 15(1), 22(1), 27(1) straipsniais ir 43, 58, 63, 64 straipsnių pripažinimo netekusiais galios ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-1989) [Pateikimas]
16:532 - 7b.Notarinių veiksmų atlikimo rajonų savivaldybių seniūnijose įstatymo pripažinimo netekusiu galios ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-1990) [Pateikimas]
16:532 - 7c.Vietos savivaldos įstatymo 31 straipsnio pakeitimo ir papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-1991) [Pateikimas]
16:542 - 8a.Administracinių ginčų komisijų įstatymo 8 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-1987) [Pateikimas]
16:572 - 8b.Valstybės politikų, teisėjų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymo 2 straipsnio pakeitimo ir Įstatymo priedėlio pakeitimo ir papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-1988) [Pateikimas]
16:582 - 9.Baudžiamojo kodekso 8(1) straipsnio pakeitimo ir papildymo 345 straipsniu ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-1999) [Pateikimas]
17:032 - 10.ĮSTATYMO dėl 1989 metų Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencijos 2000 metų fakultatyvinio protokolo dėl vaikų dalyvavimo ginkluotuose konfliktuose ratifikavimo PROJEKTAS (Nr. IXP-2016) [Pateikimas]
17:032 - 11a.Prezidento įstatymo papildymo 9(1) straipsniu ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-1952) [Pateikimas]
17:382 - 11b.SEIMO STATUTO "Dėl Seimo statuto 12 straipsnio pakeitimo" PROJEKTAS (Nr. IXP-1953) [Pateikimas]
17:392 - 11c.Vyriausybės įstatymo 5 straipsnio papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-1954) [Pateikimas]
17:402 - 11d.Seimo kontrolierių įstatymo 25 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-1955) [Pateikimas]
17:442 - 11e.Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymo 27 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-1956) [Pateikimas]
17:442 - 11f.Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstatymo 15 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-1957) [Pateikimas]
17:442 - 11g.Policijos veiklos įstatymo 12 straipsnio papildymo ir pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-1958) [Pateikimas]
17:442 - 11h.Vietos savivaldos įstatymo 21, 28 straipsnių pakeitimo ir 29, 31 straipsnių papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-1959) [Pateikimas]
17:442 - 12.Viešojo administravimo įstatymo 39 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-1997) [Pateikimas]
17:48r - 7.Seimo NUTARIMO "Dėl Valstybinio audito koncepcijos" PROJEKTAS (Nr. IXP-1994) [Pateikimas]
17:49r - 6a.Vietos savivaldos įstatymo 17, 26, 30 ir 31 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-1256(2SP)) [Svarstymas]
17:52r - 6b.Viešojo administravimo įstatymo 14 straipsnio 2 dalies papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-1257) [Svarstymas]
17:54r - 6c.Valstybės tarnybos įstatymo 2 straipsnio 22 dalies pakeitimo ir papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-1258) [Svarstymas]
17:55r - 5.Seimo NUTARIMO "Dėl Valstybinės lietuvių kalbos komisijos prie Lietuvos Respublikos Seimo 2001 metų veiklos ataskaitos" PROJEKTAS (Nr. IXP-1637(2SP)) [Pateikimas]
17:552 - 13.Seimo narių pareiškimai