Necessary cookies

On

Statistics cookies

OnOff

A
A
A
For disabled
Plenary sittings

Seimo vakarinis posėdis Nr. 456 (12/16/2003)
LaikasNumerisSvarstytas klausimas
15:011 - 17.Nacionalinio saugumo pagrindų įstatymo 1, 2, 3, 4, 5, 6 straipsnių bei priedėlio preambulės ir 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 23 skyrių pakeitimo ir papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-2798(3SP)) [Priėmimas]
15:032 - 1.Europos ekonominių interesų grupių ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-3005(3SP)) [Svarstymas]
15:092 - 2.Asociacijų ĮSTATYMO PROJEKTAS (nauja redakcija) (Nr. IXP-1757(3SP)) [Svarstymas]
15:152 - 3.Labdaros ir paramos fondų įstatymo pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-1701(2SP)) [Svarstymas]
15:292 - 4.Administracinių ginčų komisijų įstatymo 1, 2, 3, 4, 5, 12 ir 14 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-3003(2SP)) [Svarstymas]
15:37r - 4.Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 13 straipsnio 1 dalies 1 pukto pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-2998) [Pateikimas]
15:39r - 5.Kompensacijų už valstybės išperkamą nekilnojamąjį turtą dydžio, šaltinių, mokėjimo terminų bei tvarkos, taip pat valstybės garantijų ir lengvatų, numatytų piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatyme, įstatymo 1 ir 7 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-3056) [Pateikimas]
15:552 - 5.Vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininko Zenono Vaigausko ataskaita ir atsakymai į Seimo narių klausimus
16:232 - 9.ĮSTATYMO dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Ukrainos Ministrų Kabineto sutarties dėl bendradarbiavimo bei abipusės pagalbos ekstremalių situacijų prevencijos srityje ir likviduojant jų padarinius ratifikavimo PROJEKTAS (Nr. IXP-3096) [Pateikimas]
16:262 - 6a.ĮSTATYMO dėl Konvencijos dėl elektroninių nusikaltimų ratifikavimo PROJEKTAS (Nr. IXP-3098) [Pateikimas]
16:372 - 6b.Baudžiamojo kodekso 13, 162, 191, 196, 197, 203, 206, 216, 219, 221, 309 straipsnių pakeitimo ir papildymo bei Kodekso papildymo 198(1) ir 198(2) straipsniais ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-3077) [Pateikimas]
16:372 - 6c.Baudžiamojo proceso kodekso 154 straipsnio papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-3078) [Pateikimas]
16:372 - 7.Seimo NUTARIMO dėl Lietuvos Respublikos Seimo nutarimo "Dėl Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos su korupcija programos patvirtinimo" pakeitimo PROJEKTAS (Nr. IXP-3100) [Pateikimas]
16:412 - 8.ĮSTATYMO dėl Lietuvos Respublikos ir Gruzijos sutarties dėl pajamų bei kapitalo dvigubo apmokestinimo išvengimo ir mokesčių slėpimo prevencijos ratifikavimo PROJEKTAS (Nr. IXP-3097) [Pateikimas]
16:432 - 10.Administracinių teisės pažeidimų kodekso 51, 224, 242, 259(1) straipsnių pakeitimo ir Kodekso papildymo 51(14), 51(15), 51(17), 89(1) straipsniais ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-3105) [Pateikimas]
16:462 - 11.Seimo NUTARIMO "Dėl 2004 metų paskelbimo vaikų sveikatos metais" PROJEKTAS (Nr. IXP-3109) [Pateikimas]
16:502 - 12.Gyvūnų globos, laikymo ir naudojimo įstatymo 2, 6(1) straipsnių pakeitimo ir papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-3102) [Pateikimas]
16:552 - 13a.Civilinės saugos įstatymo 2, 3, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 19, 20, 21, 22, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 38, 39 ir 42 straipsnių, aštuntojo skirsnio pavadinimo pakeitimo, 27 straipsnio pripažinimo netekusiu galios ir įstatymo papildymo 30(1) straipsniu ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-3111) [Pateikimas]
17:102 - 13b.Vidaus tarnybos statuto 4 ir 13 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-3112) [Pateikimas]
17:102 - 13c.Branduolinės energijos įstatymo 20, 21 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-3113) [Pateikimas]
17:102 - 13d.Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įstatymo 2, 10, 14 ir 24 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-3114) [Pateikimas]
17:112 - 13e.Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo 22 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-3115) [Pateikimas]
17:112 - 13f.Įstatymo dėl 1992 metų konvencijos dėl tarpvalstybinio pramoninių avarijų poveikio ratifikavimo 2 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-3116) [Pateikimas]
17:112 - 14.ĮSTATYMO dėl Lietuvos Respublikos ir Europos policijos biuro bendradarbiavimo susitarimo ratifikavimo PROJEKTAS (Nr. IXP-3123) [Pateikimas]
17:172 - 15.Seimo narių pareiškimai