Necessary cookies

On

Statistics cookies

OnOff

A
A
A
For disabled
Plenary sittings

04/06/2000 dienos darbotvarkė
NumerisLaikasKlausimasPranešėjas
452 Rytinis posėdis
01.Posėdžio darbotvarkės tvirtinimas
02.Savaitės darbotvarkės tvirtinimas
1 - 1.10:00~10:15Pašarų ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. P-2264(2SP)) [priėmimas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Vaclovas Lapė
1 - 2.10:15~10:35Žemės nuomos įstatymo 1, 5, 6, 7, 8, 15, 20 straipsnių pakeitimo ir papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. P-2329(2SP)) [svarstymas, svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

1 - 3a.10:35~10:55Žemės įstatymo 3, 6, 10, 12, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 28, 30, 31, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 44, 47, 49 ir 55 straipsnių pakeitimo ir papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. P-2330(2)) [svarstymas, svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Vaclovas Lapė
1 - 3b.Apskrities valdymo įstatymo 10 straipsnio papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. P-2417) [pateikimas, pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

1 - 4.10:55~11:10Žemės reformos įstatymo 10, 13, 15, 16, 17, 22 straipsnių pakeitimo ir papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. P-2331(2SP)) [svarstymas, svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

1 - 5.11:10~11:15Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Vokietijos Federacinės Respublikos Vyriausybės sutarties dėl oro susisiekimo ratifikavimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. P-2347) [svarstymas, svarstymas, priėmimas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

1 - 6.11:15~11:20Transeuropinio geležinkelio (TER) kredito fondo susitarimo dėl bendradarbiavimo ratifikavimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. P-2437) [pateikimas, pateikimas, priėmimas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

1 - 7.11:20~11:30Diplomatinės tarnybos įstatymo įgyvendinimo įstatymo 4 straipsnio papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. P-2383(2SP)) [svarstymas, svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Audronius Ažubalis
1 - 8.11:30~11:45Cheminių medžiagų ir preparatų ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. P-2346(2)) [svarstymas, svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Alfonsas Vaišnoras,
 • Arūnas Grumadas
1 - 9a.12:00~12:20Tarnybos kalėjimų departamente prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos statuto patvirtinimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. P-2113(2)) [svarstymas, svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Egidijus Bičkauskas
1 - 9b.Įstatymo "Dėl važiavimo keleiviniu transportu lengvatų ir kai kurių kategorijų pareigūnų, tarnautojų bei kitų asmenų važiavimo keleiviniu transportu išlaidų kompensavimo tvarkos" 7 straipsnio papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. P-2114) [svarstymas, svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

1 - 9c.Vidaus reikalų, valstybės saugumo, krašto apsaugos ir prokuratūros pareigūnų ir karių valstybinių pensijų įstatymo pavadinimo, 1, 3, 6, 12, 16 straipsnių pakeitimo ir papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. P-2115(SP)) [svarstymas, svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Birutė Teodora Visokavičienė
1 - 9d.Ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo 23 ir 31 straipsnių papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. P-2116(2)) [svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Egidijus Bičkauskas
1 - 9e.Įstatymo "Dėl asmenų, kurie sistemingai daro administracinius teisės pažeidimus būdami apsvaigę nuo alkoholio, narkotinių ar toksinių priemonių, socialinės bei psichologinės reabilitacijos" 25 ir 26 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. P-2117) [svarstymas, svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

1 - 9f.Kardomojo kalinimo įstatymo 5, 15, 19, 32 ir 33 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. P-2118) [svarstymas, svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Egidijus Bičkauskas
1 - 9g.Tarnybos kalėjimų departamente prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos statuto patvirtinimo įstatymo įgyvendinimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. P-2455) [pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Egidijus Bičkauskas
1 - 10.12:20~12:25Konvencijos dėl teisminių ir neteisminių dokumentų civilinėse ar komercinėse bylose įteikimo užsienyje ratifikavimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. P-2423) [pateikimas, pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

1 - 11.12:25~12:40Seimo NUTARIMO "Dėl Lietuvos Respublikos civilinės saugos ir gelbėjimo sistemos plėtotės programos patvirtinimo" PROJEKTAS (Nr. P-2328(2SP)) [svarstymas, svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Juozapas Algirdas Katkus
1 - 12.12:40~12:55Kovinių ginklų naudojimo krašto apsaugos sistemoje statuto patvirtinimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. P-2376(2SP)) [svarstymas, svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Juozapas Algirdas Katkus
1 - 13.12:55~13:10Krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymo 11, 20, 21, 25, 36, 38, 39, 40, 42, 63, 71, 72, 73, 74, 75, 77(1) straipsnių pakeitimo ir papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. P-2377(2SP)) [svarstymas, svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Juozapas Algirdas Katkus
1 - 14.13:10~13:20Valstybės ir savivaldybių turto privatizavimo įstatymo 14 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. P-2453(2)) [svarstymas, svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Juozas Listavičius
1 - 15.13:20~13:40Visuomenės informavimo įstatymo pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. P-1953(2)) [pateikimas, pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Žibartas Juozas Jackūnas
1 - 16.13:40~13:45Protokolinis nutarimas
453 Vakarinis posėdis
2 - 1a.15:00~16:00Diskusija "Dėl pensinio aprūpinimo reformos"
2 - 1b.Seimo REZOLIUCIJOS "Dėl pensinio aprūpinimo reformos" PROJEKTAS (Nr. P-2459) [pateikimas, pateikimas, priėmimas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Kęstutis Glaveckas,
 • Danutė Aleksiūnienė
2 - 2.16:00~17:00Vyriausybės valanda
2 - 3.17:15~17:25Kelių eismo saugumo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. P-2451) [pateikimas, pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Virginijus Martišauskas
2 - 4.17:25~17:30Specialios paskirties akcinės bendrovės "Lietuvos energija" reorganizavimo bei šilumos ūkio ir jo valdymo perdavimo savivaldybėms 5 straipsnio papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. P-2443) [pateikimas, pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Kazimieras Šavinis
2 - 5.17:30~17:35Bibliotekų įstatymo 16 straipsnio pakeitimo ir papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. P-2449) [pateikimas, pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Kazimieras Šavinis
2 - 6.17:35~17:40Saugomų teritorijų įstatymo 14 straipsnio pirmosios dalies papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. P-2452) [pateikimas, pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Algis Čaplikas
2 - 7.17:40~17:50Seimo statuto 111 straipsnio papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. P-2450) [pateikimas, pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Romualdas Ozolas
2 - 8.17:50~17:55Mokesčių administravimo įstatymo 52(1) straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. P-2411) [pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Rasa Melnikienė
2 - 9.17:55~18:00Mokesčio už aplinkos teršimą 5 straipsnio papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. P-2444) [pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Arūnas Grumadas
2 - 10.18:00~18:20Seimo narių pareiškimai
r - 1.Teritorijų planavimo įstatymo 30 ir 31 straipsnių pakeitimo ir papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. P-2342(2SP)) [svarstymas, svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Alfonsas Vaišnoras
r - 2.Akcinės bendrovės Lietuvos akcinio inovacinio banko prievolių banko kreditoriams įvykdymo bei jo turto perėmimo įstatymo 3 straipsnio 2 dalies pakeitimo ir 3 straipsnio 3 ir 4 dalių pripažinimo netekusių galios ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. P-2382) [pateikimas, pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Kęstutis Glaveckas
r - 3.Investicijų įstatymo 8 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. P-2385) [pateikimas, pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Kęstutis Trapikas